Решения за прекратяване

 
2024
Публикувано на 19.03.2024

Решение БС-24-П/19.03.2024 за „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 80916.50.33 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител „Кавалео Инвестмънт“ ЕООД

Решение БС-23-П/19.03.2024 за „Изграждане на аквапарк, общежития за персонала, паркинги и обслужващи дейности в ПИ с идентификатори 61056.54.30 и 61056.56.100 по КККР на с. Равда, м. "Хендек тарла", община Несебър“, с възложител „Актив-02“ ООД.

Решение БС-22-П/19.03.2024 за „Изграждане на сграда за комплексно-обществено обслужване в ПИ е идентификатор 48619.9.581 по КК на гр. Царево, община Царево“, е възложители Мико Йожев и Кремена Николова

Решение БС-21-П/19.03.2024 за „Изграждане на жилищни сгради-апартаментен тип, паркинг, вътрешна улична мрежа и сондажен кладенец за добив от подземни води в поземлен имот с идентификатор 35033.2.445 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител „БЪЛГЕРИЪН РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД

Публикувано на 11.03.2024

Решение БС-20-П/08.03.2024 за  „Изграждане на едноетажна сграда - винарска изба за винопроизводство и складова база в УПИ IX-318, кв. 34 по плана на с. Оризаре, община Несебър /идентичен с поземлен имот с идентификатор по КК53822.502.37/ и изработване на ПУП-РУП“ с възложители: Светлана Георгиева и Гинка Хайтова - Стоянова

Решение БС-19-П/08.03.2024 за Изграждане на вилна сграда в УПИ V, кв.76 местност „Иванова колиба“, ПИ 44094.12.1105 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложители Атанас Янчев и Николета Лалева-Янчева

Публикувано на 01.03.2024

Решение БС-18-П/01.03.2024 за „Оформяне на зона за отдих с изграждане на паркова среда, детска площадка и открит басейн с минерална вода в № 35691.64.15 и 35691.64.14 по КК на с. Каменар, община Поморие“, с възложител Община Поморие

Решение БС-17-П/01.03.2024 за „Изграждане на склад за строителни материали и съпътстващата инфраструктура (ВиК, електрозахранване и транспортен достъп) в поземлен имот № 075002, с. Ябълчево, местност „Дюс келеме“, община Руен“, с възложител Мустафа Хасан

Решение БС-16-П/01.03.2024 за „Изграждане на сезонно действащ къмпинг за кемпери/каравани, обществено обслужващи сгради и вилни сгради за самостоятелно ползване в поземлен имот № 22878.46.360, местност „Аероплана“, гр. Ахтопол, община Царево“, с възложител „ДРИЙМВИЛ“ ООД

Решение БС-15-П/01.03.2024 за „Изграждане на складова база за строителни материали и техника в 07079.12.126, местност „Кантона“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложители Николай Тенев и Георги Йорданов

Решение БС-14-П/01.03.2024 за „Изграждане на басейн в УПИ XIX-39, м.39 по плана на местността „Нанелика“, землище кв. Банево, гр. Бургас, ПИ с № 07079,13.1078 по КК на гр. Бургас“, с възложител „Калиде“ ЕООД

Решение БС-13-П/01.03.2024 за „Изграждане на три жилищни сгради и собствен водоизточник в поземлен имот 39164.15.198 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител „Сим Груп 2021“ ЕООД

Решение БС-12-П/01.03.2024 за „Изграждане на временен паркинг в имот № 07079.30.571 по КК на гр. Бургас, УПИ XV-102, кв.54, местност „Кафка“, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложител „Елитстрой-Томови“ ООД

Решение БС-11-П/01.03.2024 за „Отглеждане на млечни овце в землище на с. Кости, община Царево“, с възложител Венелин Г еоргиев

Решение БС-10-П/01.03.2024 за „Площадка за търговия на отпадъчни пластмаси в поземлен имот е идентификатор 07079.827.88 по КК на гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас“, с възложител „Дастан“ ООД.

Решение БС-9-П/01.03.2024 за „Изграждане и експлоатация па инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци в ПИ с идентификатор 48618.28.820 по КК на град Царево, община Царево и инсталация за сепариране на отпадъци от опаковки в ПИ с идентификатор 48619.28.826, м. „Грънчаря“, град Царево, община Царево“, с възложител: „Алфа Био Прожект“ ЕООД

Публикувано на 29.01.2024

Решение БС-8-П/29.01.2024 за „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ 67800.10.627 и 67800.10.645 по КККР на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол”, с възложител: „Янера Интернасионал Де Инверсионес“ ЕООД

Решение БС-7-П/29.01.2024 за Изграждане на ваканционно селище от осемнадесет броя вилни сгради в ПИ е идентификатор 44094.23.1 по КККР на с. Лозенец, м. „Смайлов чаир“, община Царево“ с възложител: „Варна Вип Пропърти“ ЕООД

Решение БС-6-П/29.01.2024 за „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 48619.10.664, 48619.10.665 и 48619.10.666 по КККР на гр. Царево, местност „Дядо Ильова бахча“, община Царево“, с възложител: „Синедарс“ ООД

Публикувано на 22.01.2024

Решение БС-5-П/22.01.2024 за Допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ 48619.505.969 (стар номер 48619.506.863) по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: Красимир Стоянов

Публикувано на 15.01.2024

Решение БС-4-П/15.01.2024 за „Водовземане от подзеии води от съществуащо водовземно съоръжение ТК ,,Р. Тенев-1” в поземлен имот с идентификатор 80916.71.8 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел самостоятелно водоснабдяване”, с възложители „Комета Е” ЕООД

Решение БС-3-П/15.01.2024 за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 35033.15.126 по КККР на гр. Каблешково, местност „Лалето”, община Поморие и сондажен кладенец”, с възложител „Бългериън Риъл Естейтс” ООД

Решение БС-2-П/15.01.2024 за „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец и водовземане от подземни води, с цел поливане на тревни площи, цветя, дръвчета, декоративни храси в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.401 и 39164.12.402 по КК на с. Кошарица, община Несебър”, с възложители Сергии Сороко и Виктория Сороко

Решение БС-1-П/15.01.2024 за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец за добив от подземни води в ПИ с идентификатор 07079.12.1720 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ V-1720, кв. 16 по плана на м. „Машатлъка“, кв. Ветрен, град Бургас/“, с възложител: Желю Люцканов

2023
Публикувано на 21.12.2023

Решение БС-58-П/21.12.2023 за „Водовземане на подземни води чрез два броя съществуващи водовземни съоръжения в ПИ с идентификатор 07079.2.3860, землище на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: „Интернешънъл Армонд Груп БГ“ ЕООД.

Публикувано на 13.12.2023

Решение БС-57-П/12.12.2023 за „Преустройство и пристройка на гараж и жилищна част - сграда с идентификатор 35033.501.965.2 по КК на град Каблешково, община Поморие, в обект за търговия на дребно е мляко и млечни продукти“, с възложител: Яни Киряков

Публикувано на 05.12.2023

Решение БС-56-П/04.12.2023 за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 57491.12.84 и 57491.12.86 по КК на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“, с възложител: ЗП „Нейчо Желязков“

Публикувано на 01.12.2023

Решение БС-55-П/01.12.2023 за „Фотоволтаична електрическа централа на покрив и земя в ПИ 81102.64.10 по КККР на с. Черноград, община Айтос и електропроводна линия“ с възложител: Демир Василев

Решение БС-54-П/01.12.2023 за „Ново електромерно табло до фасадата на ТП „Славянци 1“ в УПИ 1-188, кв. 31 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Решение БС-53-П/01.12.2023 за Добиване и гранулиране на биотор от животински изпражнения и обработка на овча вълна в сграда, находяща се в УПИ VII-1, кв.37 по плана на с. Мъдрино, община Карнобат“, с възложител: „Земеделска кооперация за производство и услуги „ЗОРА“

Решение БС-52-П/01.12.2023 за „Изграждане на закрит плувен басейн в УПИ V, кв. 3 (идент. на ПИ 51500.503.502 по КККР) по плана ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 28.11.2023

Решение БС-51-П/28.11.2023 за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 00833.5.229 по КК на гр. Ахелой, местност „Пречиствателната”, община Поморие”, с възложител „Строй Груп Инженеринг“ ЕООД

Публикувано на 17.11.2023

Решение БС-50-П/17.11.2023 за „Изграждане на автоматизирано хранилище и производствена система за съхранение на лесно запалими течности и горими течности и площадка за смесване и хомогенизиране на течнисти в ПИ с идентификатор 072151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас“, с възложител: „Севан С. В.“ ЕООД

Решение БС-49-П/16.11.2023 за „Водовземане на минерална вода от сондаж №Б-191 от находище „Бургаски минерални бани“, гр. Бургас, община Бургас за къща за гости със ЗОХ, фитнес, медикъл СПА център и открит басейн, сградна Вик отклонения“ с възложител „Фитнес Камп“ ООД

Публикувано на 12.10.2023

Решение БС-48-П/06.10.2023 за „Обособяване на пункт за преработка на мляко в млечни продукти в самостоятелен обект с идентификатор 11538.501.276.5.2 и разделяне на самостоятелен обект с идентификатор 11538.501.276.5.1 на два магазина за промишлени стоки, находящи се в съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 11538.501.276 по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Йоана Иванова

Решение БС-47-П/06.10.2023 за „Осигуряване проводимостта на р. Бяла в регулацията на с. Оризаре, община Несебър чрез почистване на речното корито”, с възложител: Община Несебър.

Решение БС-46-П/06.10.2023 за „Осигуряване проводимостта на р. Хаджийска, в КК „Слънчев бряг“, община Несебър чрез почистване на речното корито”, с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 09.10.2023

Решение БС-45-П/04.10.2023 за „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез модернизация на закрита Лодкостоянка „Ченгене скеле“, намираща се в землището на кв. Крайморие, Община Бургас“, с възложител Община Бургас

Решение БС-44-П/04.10.2023 за „Преместваеми обекти с търговска цел - каравани и изграждане на навеси в ПИ с идентификатор 48619.9.597 по КККР на гр. Царево, м. „Дядо Ильова бахча“, община Царево“, с възложител: Венета Иванова

Решение БС-43-П/05.10.2023 за „Изграждане на три жилищни сфади в поземлен имот № 07079.30.215 по КК на гр. Бургас, община Бургас/УПИ Х1-68. кв. 22, по плана на кв. „Крайморие“. гр. Бургас, общ. Бургас", с възложител „Лагуна Лукс“ ЕООД

Публикувано на 20.09.2023

Решение БС-42-П/20.09.2023 за „Преместваем обект с търговска цел в № 48619.25.939, по плана на гр. Царево, м. „Турска казарма“, община Царево“, с възложител: Христо Иванов

Публикувано на 17.08.2023

Решение БС-41-П/17.08.2023 за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с номинална мощност 100 kWp в ПИ 38889.153.5 по КККР на с. Костен, м. „До село“, община Сунгурларе и ФЕЦ с номинална мощност 150 kWp в ПИ 38889.153.8 по КККР на с. Костен, м. „До село“, община Сунгурларе и кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа“ с възложител: Елхан Хасан

Публикувано на 16.08.2023

Решение БС-40-П/15.08.2023 за „Отглеждане на 81 броя кози майки и увеличаването им до 130 броя в имот № 38889.153.10 по ККР на с. Костен, община Сунгурларе по подмярка 6.1 - „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г“, с възложител: Тахир Тахиров

Публикувано на 02.08.2023

Решение БС-39-П/02.08.2023 за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.8.1027 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: ЕТ „Димо Ангелов Димов“

Публикувано на 12.07.2023

Решение БС-38-П/11.07.2023 за: „Изграждане на 15 вилни сгради в № 81178.36.227 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: Младен Иванов

Публикувано на 09.06.2023

Решение БС-37-П/09.06.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.15.25 по КК на с. Кошарица, местност „Сулджана“, община Несебър“ с възложител „АГАТА А“ ЕООД

Решение БС-36-П/08.06.2023 за: „Преустройство и пристройка на гараж и жилищна част - сграда с № 35033.501.965 по КК на гр. Каблешково в обект за търговия на дребно е мляко и млечни продукти", с възложител Яни Киряков

Публикувано на 29.05.2023

Решение БС-35-П/29.05.2023 за: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изградено в ПИ с идентификатор 27454.23.82, местност „Кладери“, землище с. Емона, Община Несебър", с възложител Димитър Съристов.

Публикувано на 22.05.2023

Решение БС-34-П/19.05.2023 за: „"Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 56438.111.12, с. Пирне, общ. Айтос, обл. Бургас", с възложител: Петър Койчев

Публикувано на 15.05.2023

Решение БС-33-П/15.05.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с №81178.36.227 и 81178.36.283 по КККР на гр. Черноморец, местност „Външната чешма“, община Созопол ”, с възложител Младен Иванов

Публикувано на 23.03.2023

Решение БС-32-П/23.03.2023 за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 47202.501.889 по КК на с. Маринка, община Бургас", с възложители: Цветан Христов и Елена Христова

Решение БС-31-П/22.03.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 17074.100.4. 17974.100.5 и 17974.100.13 пo КККР на гр. Средец, м. „Кръста“, община Средец" с възложител: Стефчо Стойков

Решение БС-30-П/22.03.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 17974.100,3 но КККР на гр. Средец, м. „Кръста", община Средец” с възложител: Петя Стойкова

Решение БС-29-П/22.03.2023 за: „Изграждане на почивна база с парк. басейн и алеи в ПИ 57491.18.361 по КККР па гр. Поморие, м. „Кошарите, община Поморие“, с възложител: Илина Бояджиева

Решение БС-28-П/22.03.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ; в ПИ 07079.3.1146 по КККР на гр. Бургас, м. „Папат Тарла“, община Бургас", с възложител: „Симекс" ЕООД.

Публикувано на 22.03.2023

Решение БС-27-П/21.03.2023 за: „Изграждане на две жилищни сгради и ПИ 18469.17.86 по КККР на с. Гюльовцз. м. „Старите лозя“, община Несебър“ с възложители: Николина Янева и Янка Янева

Решение БС-26-П/21.03.2023 за: „Изграждане на вилни сгради тз ПИ 35033.12.146, 35033.12.147, 35033.12.148 и 35033.12.149 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие", с възложител „Ийгьл Хайгс" ООД

Решение БС-25-П/21.03.2023 за: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.9.42 по КК на гр. Созопол, местност „Синедтудис”, община Созопол”, с възложители Антоанета Вълова, Христо Вълов и Екатерина Вълова

Решение БС-24-П/21.03.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 498,4к\Ур в УПИ III-196, кв.57 по плана на с. Козичино, община Поморие: Първи етап - инсталирана мощност 199,5 к\Ур, Втори етап - инсталирана мощност 298,9 KWp и БКТП 20/0,4kV, lx630kVA‘\ с възложител „Иифинити Про Енерджи“ ЕООД

Публикувано на 10.03.2023

Решение БС-23-П/10.03.2023 за: „Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция № BGS0813.A000 „WaveResort“ с честотен обхват 900-2600MITz, находяща се на покрива на сграда в ПИ с идентификатор 00833.7.470 по КК на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложители: „А1 България“ ЕАД и „А1 Тауърс България“ ЕООД.

Публикувано на 02.03.2023

Решение БС-22-П/01.03.2023 за: „Изграждане на оранжерия, соларни панели за собствени нужди и сондаж за добив на вода в имот с № 57491.18.399, 57491.18.401, 57491.18.406 и 57491.18.400 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“ с възложител: Ангел Джигаров

Публикувано на 27.02.2023

Решение БС-21-П/27.02.2023 за: „Изграждане на четири жилищни сгради, изграждане на водопровод и сондажен кладенец в имот е идентификатор 47651.12.129 по КК на с. Медово, местност „Ръжен баир“, община Поморие“ с възложител: Росислав Орешаров

Решение № БС-20-П/2023 г за: „Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци на помещение в сграда с идентификатор ПИ 07079.605.166.8, находяща се в ПИ 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас", с възложител: „Уон“ ЕООД.

Решение БС-19-П/23.02.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ в ПИ № 07079.6.1235 по КК кв. Долно Езерово, гр. Бургас, м. „Сърт тарла“, с възложител: „Алфа Строй“ ЕООД

Публикувано на 22.02.2023

Решение БС-18-П/20.02.2023 за: „Поставяне на петдесет броя каравани (50бр.) в имот с идентификатор 07079.30.556 (предходен идентификатор 07079.10.710 по КК) и двеста броя каравани (200 бр.) в имот с идентификатор 07079.30.691 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложител: „Пропътис Къмпани БГ“ АД

Решение БС-17-П/17.02.2023 за: „Изграждане на магазин за авточасти, площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ № 32367.12,130, ПИ № 32367.12.132, ПИ № 32367.12.133, ПИ № 32367.12.134, местност „Калето”, землище с. Извор, община Бургас“ с възложител „ДИМИ-ТРАНС” ООД

Публикувано на 10.02.2023

Решение БС-16-П/09.02.2023 за: „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, база „Атия’', община Созопол”, с възложител „Клише” ЕООД.

Решение БС-15-П/09.02.2023 за: „Напояване на тревни площи чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 81178.50.56 по КК на гр. Черноморец, база „Атия”, община Созопол”, с възложител „Ситамекс гардънс” ООД

Решение БС-14-П/09.02.2023 за: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ е идентификатор 07079.8.939 по КК на гр. Бургас, местност „Кара Баир“, гр. Бургас“ с възложител: Детелина Бутанска

Публикувано на 03.02.2023

Решение БС-13-П/02.02.2023 за: „Изграждане на уличен водопровод от имот с идентификатор 44094,2.927 до имот с идентификатор 44094.2.945 по КК на с. Лозенец, местност „Караагач“ община Царево“ с възложител: Община Царево

Публикувано на 30.01.2023

Решение БС-12-П/30.01.2023 за: „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в имот с идентификатор 57491.4.671 по КК на гр. Поморие, местност „Бата“, община Поморие (стар идентификатор 57491.4.592 по КК)“ с възложител: „БГ-Кейтаро“ ЕООД

Публикувано на 27.01.2023

Решение БС-11-П/27.01.2023 за: „Изграждане на ново кабелно трасе от съществуващо кабелно трасе Айтос-Бургас до имот с идентификатор 07079.2.557 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

Решение БС-10-П/27.01.2023 за: „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в поземлени имоти с идентификатор 39164.15.154 и 39164.15.155 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър за поливане на тревни площи, цветя, дръвчета, декоративни храсти и поддържка на плочници и изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 39164.15.155 по КК“ с възложител: „Петков Пропъртис труп алфа“ ЕООД

Решение БС-9-П/26.01.2023 за: „Изграждане на пътна връзка към имоти с идентификатори 63224.112.5 и 63224.112.4 по КК на е. Руен, местност „Дюз Алан“, община Руен и изграждане на улична водопроводна мрежа“ с възложител: Рафет Ереджеб

Решение БС-8-П/26.01.2023 за: „Изграждане на улична канализация с трасе в обхвата на ПИ с идентификатор 81178.502.20 ( о.т.201 до о.т. 202), ПИ с идентификатор 81178.502,89 ( о.т.204 до о.т.198) и ПИ 81178.502.90 ( о.т. 198 до о.т. 197) по КК на гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Сдружение „Чиста околна среда“

Решение БС-6-П/25.01.2023 за: „Монтаж на басейн в УПИ V, кв.29 по плана на с. Твърдица, община Бургас ПИ с ид.72151.501.318 по КК“ с възложител: Георги Янев

Решение БС-5-П/25.01.2023 за: „Изграждане на нова канална мрежа -оптичен кабел за територията на гр. Созопол“ с възложител: „А1 България“ ЕАД

Публикувано на 20.01.2023

Решение БС-4-П/20.01.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 07079.17.2310, местност „Марин Дере“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Глинт Инвест“ ЕООД.

Решение БС-3-П/19.01.2023 за: „Поставяне на обект - дървен навес над каравана с търговска цел в имот с идентификатор 48619.3.511 по КК на Царево, местност „Арапя“, община Царево“ с възложител: Катя Панева и Руси Жеков

Решение БС-2-П/19.01.2023 за: „Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на облицовъчни фасадни елементи от алуминиеви композитни материали, механична обработка на алуминиеви профили, складиране, експедиция и офис и прилежащата техническа инфраструктура в имот с идентификатор 07079.2,1729 по КК на гр. Бургас, местност „Келева нива“, община Бургас“ с възложител: „СОТ-Сигнално-охранителна техника“ ЕООД

Публикувано на 09.01.2023

Решение БС-1-П/06.01.2023 за: „Мобилна система за преработка и замразяване на плодове в имот с идентификатор 36525.125.1 по КК на гр. Карнобат, местност „Кайряка“, община Карнобат“, с възложител: „Саут Фрут” ЕООД.

Публикувано на 05.01.2023

Решение БС-117-П/03.01.2023 за: „Изграждане на ветрогенераторен парк с мощност 30 MW в ПИ е идентификатор 00833.9.405 по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложител: „Брилянт - Слънчев бряг“ ООД

2022
Публикувано на 23.12.2022

Решение БС-116-П/23.12.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.64.136 по КККР на гр. Царево, местност „Нестинарка“, община Царево“, с възложител „Оренда Тур“ ЕООД.

Решение БС-115-П/23.12.2022 за: „Поставяне на преместваем обект -фургон за обслужващи дейности (2 бр.) в имот с идентификатор 10094.502.64 по КК на с. Варвара, местност „Гробищата“, община Царево и изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура - външно ел. захранване и ВиК“ с възложители: Александър Тонев, Евгения Попова и Трифон Йотов

Решение БС-114-П/23.12.2022 за: „Поставяне на преместваем обект -фургон за обслужващи дейности (2 бр.) в имот с идентификатор 10094,502.58 по КК на е. Варвара, местност „Гробищата“, община Царево и изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура - външно ел. захранване и ВиК“ с възложител: Ирена Богословова

Публикувано на 16.12.2022

Решение БС-113-П/16.12.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 57491.19.626 по КК на гр. Поморие, местност „Лахана“, Община Поморие“ с възложители: Катя Шкодрова и Неделин Шкодров

Решение БС-112-П/16.12.2022 за: „Изграждане на стопанска сграда в имот имот с идентификатор 57491.17.186 по КК на гр. Поморие, местност „Чаира“, Община Поморие“ с възложител: Николай Павлов

Решение БС-111-П/16.12.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за имот имот с идентификатор 67800.8.220 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“ с възложител: Петър Петров

Решение БС-110-П/16.12.2022 за: „Ремонт на съществуващо бунгало в имот с идентификатор 67800.54.106 ио КК иа гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Ева Иванова

Решение БС-109-П/16.12.2022 за: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2, м. „Върли бряг”, гр. Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор № 07079.665.32 по КК на гр. Бургас/”, с възложител: „ТСМ-2017”ООД.

Решение БС-108-П/16.12.2022 за: „Поставяне на ветрогенератор за собствени нужди, с капацитет 4,5kW в ПИ с идентификатор 67800.1.114 по КК, местност „Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Детелина Тур“ ЕООД.

Решение БС-107-П/16.12.2022 за: „Изграждане на автокъща за употребявана земеделска техника и инвентар в ПИ с идентификатор 44425.10.17 по КК. землище на с. Лъка, община Поморие” с възложител: Манол Станев.

Решение БС-106-П/16.12.2022 за: „Пътна връзка към Цех за преработка на месо и месни продукти, кланица за обслужване на лично стопанство в ПИ 44425.9.72 по КК на с. Лъка. местност „Мартеново”, община Поморие на път 111-906 „Каблешково-Бургас” км 57+775 дясно“ с възложител: Павлина Кирякова

Решение БС-105-П/16.12.2022 за: „Временен открит паркинг в УПИ XX-173, кв. 14, гр. Приморско, община Приморско“

Решение БС-104-П/16.12.2022 за: „Монтаж на преместваем обект за обслужващи дейности - магазин за промишлени стоки в ПИ№ 48619.25.939 по КК на гр. Царево, м. „Турска казарма“, община Царево“ с възложител: Христо Иванов.

Решение БС-103-П/16.12.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.1178 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „Лагуна Лукс“ ЕООД.

Решение БС-102-П/16.12.2022 за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.224 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Стефка Няголова и Ивелина Павлова.

Решение БС-101-П/16.12.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Акра“, община Созопол, с цел обединяване на имотите в един нов и отреждането му за сгради за отдих и курорт“, с възложител: Димитър Сергеев.

Решение БС-100-П/14.12.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ 10361.501.9544, по КККР на с. Велика, община Царево (УПИ III, кв. 25 по плана на с. Велика)“ с възложители: Гергана Рабаджийска и Константин Рабаджийски

Решение БС-99-П/14.12.2022 за:  „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа - 1,6 MW в ПИ 46663.52.591 и ПИ 46663.52.592 по КККР на гр. Малко Търново, община Малко Търново“ с възложител: „Новатех Лаборатории“ ЕООД

Публикувано на 13.12.2022

Решение БС-98-П/13.12.2022 за “Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 47202.501.564 по КККР на с. Маринка, община Бургас", с възложител: Боян Милчев

Публикувано на 02.12.2022

Решение БС-97-П/02.12.2022 за: „Изграждане на довеждащ водопровод от язовир „Мандра“ до ПИ с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас и възстановяване на съществуваща помпена станция в ПИ с идентификатор 72151.17.42 по КК на с. Твърдица, община Бургас; ПУП-ПП за трасе на напорен тръбопровод за отвеждане на пречистени битови и дъждовни води от новопредвидена за изграждане в ПИ с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас локална пречиствателна станция за отпадъчни води; самостоятелно битово и производствено водоснабдяване от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас“, с възложител: „Севан С. В.“ ЕООД

Решение БС-96-П/02.12.2022 за: „Изграждане на осем броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.234 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ ХХХ-234, кв. 16 по плана на кв. Крайморие, град Бургас)“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова

Публикувано на 25.11.2022

Решение БС-95-П/24.11.2022 за: „Изграждане на водовземно съоръжение - сондажен кладенец с цел осигуряване нa вода за собствени нужди в ПИ с идентификатор 07079.501.147 по КК на гр. Бургас, УПИ I-147,308, кв. 6 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: АЕГ „Гео Милев“

Публикувано на 18.11.2022

Решение БС-94-П/18.11.2022 за: „Разширение на производствената дейност чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 - пластмаса и каучук и 20 01 39 - пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с №24712.57.26 по КККР на с. Дюлево, местност „До село“, община Средец“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал - Страшимир Йорданов“

Решение БС-93-П/18.11.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, сондажни кладенци, пречиствателна станция и кабелна линия 20kV в ПИ № 51500.24.41 и ПИ № 51500.24.42 (бивш № по КК на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“, Община Несебър“, с възложители: Кирил Мишев и Ани Алексиева

Публикувано на 11.11.2022

Решение № БС-92-П/09.11.2022 за: „Изграждане на басейн в ПИ№ 07079.30.950 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие. м. „Кафка“, община Бургас” с възложители: Гергана Сазанова и Стоян Сазанов

Решение № БС-91-П/09.11.2022 за: „Изграждане на двуетажна жилищна сграда „А“ в ПИ е идентификатор 51500.502.494 по КК, УПИ 1V-494, кв. 98 по плана на гр. Несебър, община Несебър“,  с възложител: Митко Тодоров

Решение № БС-90-П/09.11.2022 за: „Водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1, с цел напояване на трайни насаждения, земеделски култури и измиване на плочници в ПИ с идентификатор 07079.603.163 по КККР на гр. Бургас. ПЗ „Север“, община Бургас“, с възложител: Тодорка Апостолова

Решение № БС-89-П/09.11.2022 за: „Изграждане на вилни сгради, басейн и ограда в ПИ№ 67800.7.141 по КК на гр. Созопол, община Созопол, м. „Буджака с възложител: Димитър Георгиев

Решение № БС-88-П/09.11.2022 за: „Изграждане на сграда „за складови, административни, търговски и обслужващи сгради за промишлени и строителни стоки и материали“, след разделяне на ПИ№ 07079.827.105, кв. Долно Езерово. гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Доника Димитрова

Решение № БС-87-П/09.11.2022 за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 36 kWp в ПИ№ 63224.72.63 в землището на с. Руен. община Руен“ с възложител: ЕТ „ЕБАЗИР-68-ЕБАЗИР ХАМИД“

Решение № БС-86-П/09.11.2022 за: „Изграждане на уличен канал за отвеждане на отпадните води, от ПИ № 07079.2.3801, м. „Хайнлъка“. гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Инфинити резиденсиз“ ЕООД

Решение № БС-85-П/09.11.2022 за: „Преместваеми обекти за обслужващи дейности в ПИ 48619.4.567 по КК на гр. Царево, м. „Арапя“, община Царево“ с възложители: Таня Фешева – Чавдарова, Георги Костадинов и Димо Фешев

Решение № БС-84-П/09.11.2022 за: „Промени при добива и първична преработка на подземни богатства - строителни материали (варовици) в находище „Богданово-запад“, разположено в землището на с. Богданово, община Средец, област Бургас през оставащия срок на концесията“с възложител: "ЕЙЧ БИ МИНЕРАЛС"ООД

Решение № БС-83-П/09.11.2022 за: „Преместваем обект - складов контейнер в новообразуван имот 42.292, м. „Външната чешма“ - зона по § 4 на ПЗР ЗСПЗЗ. гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители: Димитър Димитров, Пламен Димитров и Павел Димитров

Решение № БС-82-П/09.11.2022 за: „Поставяне на два броя преместваеми обекти тип контейнер и дървени навеси пред тях в ПИ 48619.6.593 по КК на гр.Царево, м. „Арапя“, община Царево“ с възложители: Иван Димов и София Димова

Публикувано на 10.11.2022

Решение № БС-81-П/09.11.2022 за: „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в сграда с идентификатор 07079.662.9565.48 по КК на град Бургас, община Бургас“, е възложител: „Коста Гард“ ООД

Решение № БС-80-П/09.11.2022 за: „Водовземане от съществуващо съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Емералд хоспиталити - Равда“, изграден в ПИ с идентификатор 61056.502.162 по плана на с. Равда. общ. Несебър, за снабдяване с вода за други цели - измиване на площадки и алеи, поливане на зелени площи на обект „Хотел Емералд“ с възложител: „Емералд хоспиталити“ООД

Публикувано на 18.10.2022

Решение БС-79-П/18.10.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра“, община Созопол свързан с обединяване на имотите в един нов УПИ и отреждането му за сгради за отдих и курорт“ с възложител: Димитър Сергеев

Публикувано на 17.10.2022

Решение БС-78-П/14.10.2022 за: „Изграждане на трасе на кабел НН от електромерно табло, монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ 62459.60.12 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, до КРШ в ПИ 62459.56.5 за временно електрозахранване на преместваем обект № 20 - заведение за бързо хранене в ПИ 62459.15.15“ с възложител: „ММ Силистар Груп“ ООД

Публикувано на 12.10.2022

Решение БС-77-П/10.10.2022 за: „Изграждане на модулни оранжерии в имоти е № 00271.7.113 и по КК на с. Александрово, община Поморие“ с възложител: Сергей Бахнев

Решение БС-76-П/10.10.2022 за: „Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ XVIII-99 в кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас (имот с ид.07079.711,30.580 по КК)” с възложители: Пламен Донев и Иван Иванов

Публикувано на 03.10.2022

Решение БС-75-П/30.09.2022 за: „Изграждане на вилни сгради, разделяне на имотите на 22 бр, У ПИ с различни площи в поземлени имоти с идентификатори № 07079.13.1027 и 07079.13.2482 по КК на гр. Бургас, местност „Нанелика“, община Бургас“ и изграждане на улица от о.т. 98 до границата на имот с № 07079.13.2482 по КК“, с възложител Бедиг Джаникян

Решение № БС-74-П/28.09.2022 за: „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с № 57491.505.134 по КК на гр.Поморие, община Поморие“, с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД

Публикувано на 26.09.2022

Решение БС-73-П/26.09.2022 за: „Обособяване на цех за производство на обувки в съществуваща сграда в УПИ-IV. в кв. 262, по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Глобал Футуеър Индъстри“ ООД

Решение БС-72-П/26.09.2022 за: „Изграждане напоителна система (капково напояване) в имоти с № 005109, 005108, 005169, 005056, 005055, 005052, 005051, 005053, 005063, 005110, 005111, 005168 и 005064 в землището на с. Смолник, община Карнобат за напояване на царевица“ с възложител: „Тера Прима Смолник“ ООД

Решение БС-71-П/26.09.2022 за: „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в имот с № 00878.97.6 по КК на гр. Ахтопол, местност „Лозята-стопански двор“, община Царево“ с възложител: „Металс Варна“ ЕООД

Решение БС-70-П/26.09.2022 за: „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в имот №182, Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.605.57 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Металс Варна“ ЕООД

Решение БС-69-П/26.09.2022 за: „Изграждане на авторемонтна работилница и съпътстваща инфраструктура - водоснабдяване и електрозахранване в поземлен имот е № 029034, местност „Меше баа“, землище с. Ръжица, община Руен” с възложител: Неждет Смаил

Решение БС-68-П/26.09.2022 за: „Изграждане на склад за изкупуване, временно складиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в имот № 107060, землище гр. Камено, местност „Извън регулация“, община Камено“ с възложител: „Метал с Варна“ ЕООД

Публикувано на 19.09.2022

Решение БС-67-П/16.09.2022 за: „Изграждане на бетонен комплект трансформаторен пост (БКТП) в имот с идентификатор 66528.501.595 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Публикувано на 14.09.2022

Решение БС-66-П/14.09.2022 „Производство на компост от растителни отпадъци в имот с № 53312.37.26 по КК на с. Огнен, община Карнобат“ с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД

Решение БС-65-П/14.09.2022 „Изграждане па вилни сгради в имоти е № 44094.2.992, 44094.2.993, 44094.2.994, 44094.2.995, 44094.2.996, 44094.2.997, 44094.2.998 по КК на е. Лозенец, местност „Караагач“, община Царево“, с възложители: Лъчезар Захариев и Магда Пачаманова

Решение БС-64-П/14.09.2022 „Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ с № 44094.5,1027. 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5,1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033, 44094.5.1034, 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 44094.5.1044 (бивши имоти с № 005100 и № 005099) по КК на с. Лозенец, местност „Хаджияневци“. Община Царево“, с възложители: Начо Халачев и Любомир Халачев

Публикувано на 26.08.2022

Решение БС-63-П/25.08.2022 „Преместваеми обекти за обслужващи дейности в ПИ с идентификатор 48619.5.542, по плана на гр. Царево, м. „Арапя“, община Царево“, е възложител: Ангел Иванов

Публикувано на 22.08.2022

Решение БС-62-П/22.08.2022 „Изграждане па вилна сграда в ПИ 07079.13.1137, по КККР на гр. Бургас, кв. Банево, местност „Сазлъ дере“, община Бургас“ с възложител Станимира Стамова.

Публикувано на 16.08.2022

Решение БС-61-П/15.08.2022 „Изграждане на къмпинг за каравани в имот с № 48619.8.763, местност „Елхов дол“, гр. Царево. Община Царево" с възложители: Милка Пенева и Георги Пенев

Решение БС-59-П/15.08.2022 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с № 18469.44.6 по КК на с. Гюльовца. местност „Бяла река", община Несебър" с възложител Христо Дионисиев

Публикувано на 15.08.2022

Решение БС-58-П/12.08.2022 „Изграждане на един брой ветрогенератор в имот с № 81 178.13.36 по КК на гр. Черноморец, местност „Дарадани“, община Созопол“ е възложител: Румяна Монсвска

Решение БС-57-П/12.08.2022 за: „Изграждане на кабел 0,4 kV, тип NAY2Y 4х240мм2 от нов БКТП lx800kVA до стълб от ВЛИН пред ПИ 66528.501.15, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до стълб от BЛНН пред ПИ 66528.501.120, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до съществуваща разпределителна касета пред ПИ 66528.501.136 по КК на с. Синеморец, община Царево“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-56-П/15.08.2022 за: „Изграждане на видни сгради в имот с № 63015.504.141 по КК на с. Айтос (зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ). община Созопол“ с възложител: Вяра Атанасова

Решение БС-55-П/12.08.2022 за: „Изместване на част от съществуващ електропровод 20 kV „Парка“, захранващ от „ПС Айтос“ между стоманорешетъчни стълбове (СРС) №42 в имот с идентификатор 44817.97.3 и №45 в имот е № 44817.94.8, демонтиране на въздушна линия между двата стълба, демонтиране на СРС №42 и №45 и подмяната им е нови. полагане па нова кабелна линия 20 kV между (СРС) №42 в имот с № 44817.97.3 и №45 в имот с № 44817.94.8 в землището на с. Лясково. община Айтос“ с възложител: „Кидекс Трейд“ ЕООД

Публикувано на 03.08.2022

Решение БС-54-П/03.08.2022 за: „Разполагане на преместваеми обекти в поземлен имот с № 67800.49.36 но КК на гр. Созопол“ с възложител: "Еко Кемп Парадайс” ЕАД

Решение БС-53-П/29.07.2022 „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с № 07079.17.1350 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник“ - кв. „Черно море“, местност „Старите лозя“, община Бургас“, с възложител: Иван Мандаджиев

Публикувано на 12.07.2022

Решение БС-52-П/11.07.2022 за: „Монтиране на временно поставяем обект контейнер - тип фургон за обслужващи дейности в имот с № 10094.502.58 по КК на с. Варвара. местност „Гробищата“, Община Царево“ с възложител: Ирена Богословова

Решение БС-51-П/11.07.2022 за: „Монтиране на временно поставяем обект контейнер - тип фургон за обслужващи дейности в имот с № 10094.502.64 по КК на с. Варвара. местност „Гробищата“, община Царево“ с възложители: Трифон Йотов, Александър Тонев и Евгения Попова

Публикувано на 11.07.2022

Решение БС-50-П/08.07.2022 за: „Израждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 07079.30.1249 по КК на тр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложител Яна Стоева

Публикувано на 06.07.2022

Решение БС-49-П/06.07.2022 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на едноетажна жилищна сграда с идентификатор 66528.501.248.7 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: Кирил Дончев

Публикувано на 20.06.2022

Решение БС-48-П/14.06.2022 за: „Водовземане от язовир с ПИ № 29492.13.251 по КК, землище на с. Житосвят за напояване на 271,800 дка люцерна, находяща се в масив 11 по КВС, с. Житосвят, общ. Карнобат” с възложител:  “Земя Огнен” ЕООД

Решение БС-47-П/14.06.2022 за: „Водовземане от язовир с ПИ № 02765.42.136 по КК, землище на с. Детелина за напояване на трайни насъждения - праскови, находящи се в ПИ с №02765.42.5 по КК на с. Детелина и в ПИ с №23176.24.1 по КК на с. Драганци, общ. Карнобат” с възложител:  “Земя Огнен” ЕООД

Решение БС-46-П/14.06.2022 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с № 67800.9.45 и № 67800.9.46 по КК на гр. Созопол, местност “Сунетудис”, общ. Созопол” с възложители:  Анка Стоилова и Елена Моравска

Публикувано на 09.06.2022

Решение БС-45-П/08.06.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 66528.501.648 по КК на с. Синеморец, община Царево - УПИ VI-266,332, кв. 33“ с възложител: Любомир Йомов

Решение БС-44-П/08.06.2022 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на винени лозя, разположени в земеделски имоти с идентификатори по КК 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.14.229, 57491.10.173, 57491.10.172, 57491.14.537, 57491.7.286, 57491,7.285, землище на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: ЗП Станимир Лимберов

Публикувано на 07.06.2022

Решение БС-43-П/06.06.2022  за: „Изграждане жилищна сграда за сезонно ползване с домови ВиК връзки в ПИ № 11538.11.2, гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител „Аро България“ ЕООД.

Решение БС-42-П/03.06.2022 за: „Пречиствателна станция за отпадъчни води - с. Дебелт, № 20273.505.2 по КК на с. Дебелт, общ. Средец и ПУП-ПРЗ за разделяне на ПИ 20273.505.1, м. “До село”, общ. Средец“, с възложител: “Дебелтинженеринг” АД

Решение БС-41-П/03.06.2022 за: „Зона за отдих, спорт и туризъм - Вая 2, гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-40-П/03.06.2022 за: „Водовземане от язовир с № 80755.40.8 по КК на с. Черково за напояване на 500 дка люцерна, масив 43 по КВС на с. Черково, общ. Карнобат“, с възложител: “Земя Огнен” ЕООД

Публикувано на 30.05.2022

Решение БС-39-П/27.05.2022 за: “Изграждане на водоземно съотъжение за питейно-битово водоснабдяване на имот с № 57491.513.10 по КК на гр. Поморие с възложител: “СодикоМ - Бг” ЕООД

Решение БС-38-П/27.05.2022 за: “Строителство в поземлен имот с идентификатор по КК 39164.11.790, местност “Четирите дървета” с. Кошарица с възложител: “Бългериан Хайтс” ООД

Решение БС-37-П/27.05.2022 за: “Изграждане на нови пролежащи на системата съоръжения за пренос на вода и поставяне на капково- напоителна система за отглеждане на трайни насаждения - овощни видове в поземлени имоти № 010016, 010017, 010019, 010011, 010036, 010035 и 010013, землище с. Грозден с възложител: “ГРОЗДАН - ПЛОД” ООД

Решение БС-36-П/27.05.2022 за: „Извършване на дрегажни дейности с цел почистване плавателните канали на пристанище “Чайка”, гр. Бяла, с възложител Община Бяла

Публикувано на 27.05.2022

Решение БС-35-П/26.05.2022 за: „Поставяне на преместваеми обекти - 12 броя каравани в поземлен имот е № 48619.4.498 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложител Красимир Парашкевов

Решение БС-34-П/23.05.2022 за: „Изграждане на казан за варене на ракия в УПИ XV-388, кв. 42 но плана на с. Трояново, община Камено”, с възложител Тодор Христов

Решение БС-33-П/23.05.2022 за: „Изграждане на 23 броя бунгала в ПИ с № 48619.10.613, м. „Дядо Ильова Бахча“, гр. Царево, Община Царево, с възложител: „Болгардом“ ЕООД

Публикувано на 09.05.2022

Решение БС-32-П/05.05.2022 за: „Изграждане на автомивка в обособена част от ПИ с идентификатор 07079.604.249 по КК на град Бургас, община Бургас и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - ТК „СМК Бургас“ за водоснабдяване на автомивката“ с възложител: „СМК Бургас“ ЕАД

Публикувано на 05.05.2022

Решение БС-31-П/05.05.2022 за: „Изграждане на вилно селище в ПИ № 005142 по КК на с. Лозенец, м. „Рибарницата“, община Царево” с възложител: Белослав Стоев

Решение БС-30-П/04.05.2022 за: „Садкова инсталация за отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. „Мандра“, садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях” с възложител: „Бургаски езера“ ЕООД

Публикувано на 03.05.2022

Решение БС-29-П/29.04.2022 за: „Външно ел, захранване на водна помпа 1 и 2 в имот с № 10094.502.58 по КК на с. Варвара и външно ел. захранване на водна помпа 1 и 2 в имот с идентификатор 10094.502.64 по КК на с. Варвара, местност „Гробищата“, община Царево“ с възложители: Елина Големанова, Ирена Богословова, Александър Тонев, Евгения Попова и Трифон Йотов

Публикувано на 29.04.2022

Решение БС-28-П/28.04.2022 за: „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода за поземлен имот с идентификатор 07079.13.1079 по КККР на гр, Бургас, м. „Нанелика, община Бургас“, с възложител; „Рендстрой“ЕООД

Решение БС-27-П/28.04.2022 за: „Водовземане от тръбни кладенеци ТК1, ТК2 и ТКЗ, разположени в ПИ с № 67800.1.253 по КК, местност „Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: „Люкос Пропъртис“ЕООД, „САС Инженеринг АА“ ЕООД и „Българска Пътно-Строителна Компания“ ЕООД.

Решение БС-26-П/28.04.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в УПИ III-357 по плана на местност „Дядо Ильова бахча“, гр. Царево, община Царево (ПИ № 48619.13.601 по КК)” с възложител: „Южен Бряг Премиум“ ЕООД

Решение БС-25-П/28.04.2022 за: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в поземлен имот 07079.602.431, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, парк „Изгрев“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-24-П/26.04.2022 за: „Изграждане на сграда за курорт и отдих в имот с № 00878.107.625 по КК на гр. Ахтопол,общ. Царево “, с възложител: „Ескада Транс“ ЕООД

Публикувано на 20.04.2022

Решение БС-23-П/19.04.2022 „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ № 07079.9.491, по КК на гр. Бургас, м. „Джамбазларе“, община Бургас" с възложител: Димитър Йорданов”

Публикувано на 11.04.2022

Решение БС-22-П/08.04.2022 „Депониране на земни маси в Хвостохранилище „Върли бряг“ - първи етап - укрепване на водния откос”, с възложител: „Строителни материали“ АД

Публикувано на 07.04.2022

Решение БС-21-П/01.04.2022 „Жилищна сграда с ресторант в поземлен имот с № 66528.501.582 по КК на с. Синеморец, УПИ П-582, кв. 37, община Царево”, с възложител „Одит-ММ” ЕООД

Решение БС-20-П/06.04.2022 „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-1033, кв. 44, кв. Крайморие, гр. Бургас“, с възложител: Димо Русев

Публикувано на 04.04.2022

Решение БС-19-П/04.04.2022 „Реконструкция и разширение на ПСОВ-Синеморец в поземлен имот с идентификатор 66528.501.446 по КК на е. Синеморец, община Царево”, с възложител Община Царево

Решение БС-18-П/04.04.2022 „Поставяне на преместваем обект - автомивка в имот 81178.32.433 по КК на гр. Черноморец, местност „Кайряка”, община Созопол”, е възложител „Агро Трейд” ООД

Решение БС-17-П/04.04.2022 „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване в поземлен имот № 57491.18.165, местност „Кошарите”, гр. Поморие, община Поморие и изграждане на собствен водоизточник”, с възложител Росен Попов

Решение БС-16-П/04.04.2022 „Изграждане на паркинг с метален навес в поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата, община Айтос”, с възложител „Младост Димо Ангелов” ООД

Решение БС-15-П/04.04.2022 „Разширение на буферен склад за течни горива с технологични съоръжения за съхранение на втечнени въглеводородни газове на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, част от поземлени имоти №№ 07079.618.23 и 07079.618.203, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Решение БС-14-П/04.04.2022 „Изграждане на сервиз за климатици, складове, офиси и търговия в УПИ IX-2862, кв. 80 по плана на град Бургас, община Бургас /ПИ с № 07079.2.2852 по КК на град Бургас/“ с възложител: „Вардев Сервиз“ ООД

Решение БС-13-П/04.04.2022 „Изграждане на 18 вилни сгради, рецепция, ресторант, басейн, обслужваща сграда, ТП, КОО и подпорна стена в ПИ с идентификатор 67800.8.1100 по КК на м. „Буджака“, град Созопол, община Созопол /УПИ XI-127, 625, 626 по плана на град Созопол, община Созопол“ с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“

Решение БС-12-П/04.04.2022 „Изграждане на вилна сграда и сондаж в поземлен имот с идентификатор 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община Бургас”, с възложител Димитър Минчев

Публикувано на 25.03.2022

Решение БС-11-П/24.03.2022 „Отглеждане на биопчелин със 220 броя пчелни семейства в ПИ № 39164.281.13, м. „Чабукчи/Кабакчи“, землище с. Кошарица, община Несебър” с възложител: ЗП Калин Стоянов

Публикувано на 22.03.2022

Решение БС-10-П/22.03.2022 „Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 07079.17.1712 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложители: Димитър Минчев и Анелия Цветанова-Минчева

Решение БС-9-П/22.03.2022 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху сгради с № 07079.660.616.6, 07079.660.616.3 и 07079.660.616.4 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Бургас Комерс“ АД

Решение БС-8-П/22.03.2022 „Изграждане на възстановителен балнеоложки комплекс с ресторант, басейни и трафопост в ПИ с № 47651.7.130 по КК, местност „Драката”, землище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Медово“ ЕООД

Публикувано на 18.03.2022

Решение БС-7-П/18.03.2022 „Изграждане на ваканционно селище - 6 бр. къщички и ограда в ПИ № 48619.64.136 по КК на гр. Царево, община Царево, м. „Нестинарка” с възложител „Оренда Тур“ ЕООД

Публикувано на 15.03.2022

Решение БС-6-П/14.03.2022 „Разширение на производствената дейност чрез третиране на отпадъци с код 19 12 04 - пластмаса и каучук“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал - Страшимир Йорданов“

Публикувано на 09.03.2022

Решение БС-5-П/07.03.2022 за: „Поставяне на временен преместваем обект в ПИ с № 81178.58.27 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол и изграждане на ВИК връзки и електроснабдяване на имота“, с възложител: “Холидей Камп” ООД

Публикувано на 28.02.2022

Решение БС-4-П/24.02.2022 за: „Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в ПИ 69328.102.213, м. “Край село - СРГ”, землище село Стоилово, общ. Малко Търново“ с възложител: “Натс Комерс” ЕООД

Решение БС-3-П/24.02.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ № 102, зона 4 от ЗСПЗЗ, м. “Росенец”, земл. село Росен, общ. Созопол“ с възложител: Александър Ахмаков

Решение БС-2-П/24.02.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопост и ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 67800.36.67, 67800.36.69 и част от 67800.36.49, 67800.36.46, гр. Созопол, м. “Света Марина”, общ. Созопол“ с възложител: “Санта Марина” АД

Публикувано на 07.02.2022

Решение БС-1-П/04.02.2022 за: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот 66528.1.227 по КК на с. Синеморец, местност „Поляните”, община Царево”, с възложител Юлиана Петрова

2021
Публикувано на 19.11.2021

Решение БС-63-П/19.11.2021 за: „Изграждане на бистро, апартаментен хотел, лоби бар и гаражи в УПИ II. кв.1 по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Българо-американска компания Черно море“ ЕООД

Публикувано на 15.11.2021

Решение БС-62-П/15.11.2021 за: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ с № 81178.61.919 по КК, местност „Миктов мост“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Мирослав Проданов

Решение БС-61-П/15.11.2021 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривна конструкция на сграда е № 51500.502.552.2, находяща се в имот 51500.502.552 по КК на гр. Несебър, община Несебър”, с възложител „Елпон” ООД

Решение БС-60-П/12.11.2021 за: „Поставяне на временен обект тип „Фургон” в имоти с идентификатори 47651.11.19 и 47651.11.127 по КК на с. Медово, община Поморие”, с възложител Атанас Димов

Решение БС-59-П/12.11.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в поземлен имот е идентификатор 48619.13.601 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Южен бряг Премиум” ЕООД

Решение БС-58-П/12.11.2021 за: „Изменение на действащ ПУП за поземлен имот с идентификатор 44425.9.72 (стар номер 009055), местност „Мартеново“, землище с. Лъка, община Поморие и отреждането му за цех за преработване на месо и месни продукти и кланица за обслужване на лично стопанство“, с възложител: Васил Киряков

Решение БС-57-П/12.11.2021 за: „Реконструкция и модернизация на кравеферма в ПИ № 154001, м. „Горчивка“, землище на с. Пирне, община Айтос“, с възложител: „Хелиос Милк“ ЕООД

Решение БС-56-П/12.11.2021 за: „Парк Ченоморски ефекти“ I-етап в УПИ I, кв.60 по плана на гр. Обзор, ПИ № 53045.225.84 по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

Решение БС-55-П/12.11.2021 за: „Развъждане на риба и други аквакултури в язовир „Раклиновски път“, съставляващ имот № 000290, землище с. Раклиново, община Айтос“, с възложител:- „Пресинвестмънт“ ЕООД

Решение БС-54-П/12.11.2021 за: “План за актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка, общ. Бургас с ПИ № 002255, 002211“, с възложител: „Пикасо” ЕООД

Решение БС-53-П/12.11.2021 за: „Преместваеми обекти - шест броя в имот с идентификатор 48619.8.763 по КК на гр. Царево, местност „Елхов дол“, община Царево”, с възложители: Добрин Евтимов и Донка Ламбова

Решение БС-52-П/12.11.2021 за: „Поливане на 250 дка череши, находящи се в масив 282 по КВС в землището на гр. Карнобат от язовир с идентификатор 36525.278.971 с площ от 9, 391 дка“, с възложител: „Земя Огнен“

Решение БС-51-П/12.11.2021 за: „ПУП- ПРЗ за поземлени имоти №№ 67800.8.18, 67800,8.22, 67800.8.24, 67800.8.25, 67800.8.27, 67800.8.230, 67800.8.243, 67800.8.307, 67800.8.312, 67800.8.315, 67800.8.316, 67800.8.321, 67800.8.527, 67800.8.643, 67800.8.646, 67800.8.846, 67800.8.882 и 67800.8.1005 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол”, с възложител: Община Стара Загора

Решение БС-50-П/12.11.2021 за: „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 73571.28.210, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър, област Бургас с цел урегулирането му и изграждане на крайпътно заведение за хранене, бунгала и трафопост“, с възложител: Константин Янушев

Решение БС-49-П/12.11.2021 за: „Жилищна група от затворен тип, еднофамилни сгради тип 2 в поземлени имоти с идентификатори по КК 11538.15.169 и 11538.15.179, местност „Касада саръгьолджук“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ” АД

Решение БС-48-П/12.11.2021 за: „Изграждане на сондажен (тръбен) кладенец за собствени нужди в поземлени имоти 07079.30.1051 по КК УПИ XXXVII-1051, кв. 43, местност „Кафка”, кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Пламен Петков

Решение БС-47-П/12.11.2021 за: „Изграждане на една жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.11.860, по КК на с, Кошарица, местност „Читърлъка“, община Несебър”, с възложител: Васил Йосифов

Решение БС-46-П/12.11.2021 за: „Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване в имот № 80916.71.15, местност „Кантона“, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Ирина Петрова и Ивайло Петров

Решение БС-45-П/12.11.2021 за: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма за кравично млечно направление в имот 154001, местност „Горчивка”, с Пирне, община Айтос”, с възложител „Хелиос Милк” ЕООД

Решение БС-44-П/12.11.2021 за: „Изграждане на инсталация за пиролиза иа отпадъци от пластмаса и гума в имот с идентификатор 20273.28.53 но КК на с. Дебелт, община Средец”, с възложител „Еми” ООД

Решение БС-43-П/12.11.2021 за: „Преместване на дейността на фирмата в имот 052004, УПИ IV, масив 52 по плана на кв. ”Долно Езерово”, гр. Бургас.“, с възложител: „Бургас Трак Сервиз” ЕООД

Решение БС-42-П/12.11.2021 за: „Изваждане на отводнителен канал за дере Адата (р. Пазариолу) на територията на община Поморие.”, с възложител: „M-Поморийски солници” ЕООД

Публикувано на 04.11.2021

Решение БС-41-П/04.11.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище и канално-помпена станция за отпадни води в ПИ с № 48619.13.601 по КК, УПИ III-357 по плана на м. „Дядо Ильова бахча“, землище на гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Южен Бряг Премиум“ ЕООД

Публикувано на 02.11.2021

Решение БС-40-П/02.11.2021 за: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в УПИ XVII, кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „Трансинсс“ ООД

Публикувано на 25.10.2021

Решение БС-39-П/25.10.2021 за: „Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки в акваторията на Черно море и в поземлени имоти с № 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по КК на с. Равда, община Несебър”, с възложител Община Несебър

Публикувано на 15.10.2021

Решение БС-38-П/15.10.2021 за: „Изграждане на сондажен кладенец в ПИ с № 61042.11.160 по КК на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „Свеж вятър“ ЕООД

Решение БС-37-П/15.10.2021 за: „Изграждане на навес за съхранение на продукция в ПИ с № 57491.17.186 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: Николай Павлов

Публикувано на 17.09.2021

Решение БС-36-П/17.09.2021 за: „Изграждане на лодкостояика за рибарски лодки, разположена южно от ПИ с № 61056.502.503 и 61056.502.507 по КК на с. Равда в прилежащата им акватория на Черно море, община Несебър”, с възложител Община Несебър

Публикувано на 14.09.2021

Решение БС-35-П/13.09.2021 за: „Изграждане на една жилищна сграда в поземлен имот с № 07079.608.205 но К‘К на гр. Бургас, УПИ XIII-1272, кв. 110 по плана на ЦГЧ”, с възложители Жоро Долапчиев и Елена Долапчиева

Публикувано на 09.09.2021

Решение БС-34-П/ 03.09.2021 за: „Изграждане на еднофамилна къща тип рибарска хижа в поземлен имот 10094.34.215 по КККР на с. Варвара, община Царево”, с възложител Иван Попов

Публикувано на 03.09.2021

Решение БС-33-П/03.09.2021 за: „Преустройство на цех за безалкохолни напитки в цех за производство и бутилиране на натурални дезинфектанти в УПИ VIII, кв. 9 по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител: „Симпъл Сайънс (България)” ЕООД

Публикувано на 19.08.2021

Решение БС-32-П/18.08.2021 за: "Поставяне на преместваем обект в ПИ с № 81178.58.27 по КК на град Черноморец, община Созопол и изграждане на ВиК връзки и електроснабдяване на имота”, с  възложител:  “ХОЛИДЕЙ КАМП” ООД

Публикувано на 10.08.2021

Решение БС-31-П/09.08.2021 за: „Изграждане на общински център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей в УПИ II, кв. 78А по плана на гр. Несебър (поземлен имот № 51500.502.841 по КК), община Несебър и изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот№ 51500.502.307”, с възложител Община Несебър

Публикувано на 09.08.2021

Решение БС-30-П/06.08.2021 за: „Изграждане на две вилни сгради за курорт и отдих в поземлен имот № 81 178.1.83 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия”, община Созопол”, с възложител Диана Колева-Граховска

Решение БС-29-П/16.07.2021 за: „Изграждане на вилни сгради в имот № 48619.53.613, м. СК Фонд Лафина, землище Царево“, с възложител: Росен Даскалов

Решение БС-28-П/16.07.2021 за: „Изграждане на вилни в поземлен имот с идентификатор 63029.135.7, местност „Студената вода”, с. Росен, община Созопол”, с възложител Никола Георгиев

Решение БС-27-П/16.07.2021 за: Решение БС-27-П/16.07.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот № 51500.18.1, местност „Бостанлъка“, гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Сьни бийч кийс“ ЕООД

Публикувано на 28.07.2021

Решение БС-26-П/16.07.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127, 67800.8.625, 67800.8.626 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол “, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“

Решение БС-25-П/16.07.2021 за: „Водовземане от 3 броя тръбни кладенци, намиращи се на територията на ПИ № 67800.1.253 по КК, землище на гр. Созопол, м. „Герени“, общ. Созопол ”, с възложители: Антон Пенчев, Иван Цеков и Любомир Тончев

Публикувано на 19.07.2021

Решение БС-24-П/16.07.2021 за: „Изграждане на сондажен кладенец до 10 метра за собствени нужди в ПИ № 51500.505.1041 по КК на гр. Несебър”, с възложител: “Иватур” ЕООД

Публикувано на 16.07.2021

Решение БС-23-П/14.07.2021 за:„Изграждане на сондажен кладенец до 10 метра за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 51500.505.10 по КК на  гр. Несебър, община  Несебър“, с възложител: „Иватур“ ЕООД

Решение БС-22-П/14.07.2021 за: „Изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.712.1532 по КК на гр. Бургас, кв. „Черно море“, община Бургас“, с възложител: Петър Петров

Публикувано на 09.07.2021

Решение БС-21-П/9.07.2021 за: „Закупуване и доставка на катамаран за обслужване нуждите на ферма за отглеждане на мида“, с възложител: „Полиси Девелопмънт“ ЕООД

Решение БС-20-П/9.07.2021 за: „Монтиране па модулен обект за преработка на мляко и. модулен обект за месо и месни продукти, транжиране на месо и кланичен пункт в УПИ I-69. 70 и 71, кв. 52. с. ?ата, община Поморие“, с възложител: ЕТ ЗП Стойко Иванов

Публикувано на 07.07.2021

Решение БС-19-П/7.07.2021 за: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот 07079.662.9570, южна промишлена зона, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „АЛСИ” ЕООД

Публикувано на 28.06.2021

Решение БС-18-П/25.06.2021 за: „Разширение на гробищен парк - гр. Несебър в имоти с идентификатори 61056.37.1.61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с. Равда, местност „Хендск тарла“, община Несебър“, с възложител Община Несебър

Публикувано на 16.06.2021

Решение БС-17-П/16.06.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имот № 57491.13.600 и част от имот № 57491.13.589 по КК на гр. Поморие, м. „Хонят“, общ. Поморие с цел осигуряване на достъп до имота, ремонт и преустройство на съществуващи сгради в обособяване на пункт за събиране на черни и цветни метали“, с възложител: “РАЯНИ 76” ЕООД

Публикувано на 04.06.2021

Рeшение № 296/28.05.2021 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-11-П/10.03.2021г. за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия“  /ПИ с идентификатор 07079.835.1 по КК на град Бургас, община Бургас/“ с възложител: Община Бургас, като наименованието на ИП, да се чете: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия“  /ПИ с идентификатор 07079.835.1 по КК на град Бургас, община Бургас/ - промяна по време на строителство“ с възложител: Община Бургас.

Публикувано на 28.05.2021

Решение БС-16-П/27.05.2021 за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 47202.501.1550 по КК на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „МТ Агро“ ООД

Публикувано на 26.05.2021

Решение БС-15-П/25.05.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор № 48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложители Марий Дичев и Владислав Данаилов.

Публикувано на 22.04.2021

Решение БС-14-П/22.04.2021 за: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.12.642 по КК, УПИ II-1, м. 20 по плана на гр. Бургас, м. „Машатлъка“, землище на кв. „Ветрен“, община Бургас“, с възложител: Димитричка Маринова

Публикувано на 21.04.2021

Решение БС-13-П/20.04.2021 за: „Поставяне на преместваеми обекти и обособяване на къмпинг за сезонно ползване в имот с идентификатор № 67800.1.33 по КК на гр. Созопол, местност „Герени”, община Созопол”, с възложители Николай Стефанов, Стефан Ангелов, „Бултравел“ ООД, „Лагуна Травъл“ ЕООД

Публикувано на 31.03.2021

Решение БС-12-П/29.03.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с № 48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност “Арапя”, община Царево, с възложители: Марий Дичев и Владислав Данаилов

Публикувано на 12.03.2021

Решение БС-11-П/10.03.2021 за:„Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св. Анастасия“ (ПИ с идентификатор 07079.835.1 по КККР на гр. Бургас), Община Бургас“,  с възложител: ОБЩИНА БУРГАС 

Решение БС-10-П/10.03.2021 за:„Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив от подземни води в ПИ с идентификатор 44094.1.943 по КК на с. Лозенец, община Царево, за поливане на зелени площи и зеленчуци за собствена консумация и измиване на площадки в имота“ с възложител: Ирина Кирязова

Решение БС-9-П/10.03.2021 за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), опаковки и излезли от употреба гуми на площадка в ПИ с идентификатор 07079.827.65 по КК на гр. Бургас, кв. „Долно езерово“ общ. Бургас“, с възложител: „Рисайклинг България“ ЕООД

Решение БС-7-П/08.03.2021 за: „Обособяване на площадка за съхранение и обработка на утайки от пречиствателни станции в имот № 56956.340.25, м. «Петър Берон», земл. с. Подвис, общ. Сунгурларе” възложител „САТИ КОМЕРС” ЕООД

Публикувано на 01.03.2021

Решение БС-8-П/01.03.2021 за: „Поставяне на преместваеми обекти - ресторант, магазин, рецепция, кабина за охрана, павилиони за масаж, за сладолед и летен бар, места за разполагане (паркиране на каравани и на мобилни бунгала) в имот с № 81178.5.432 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, община Созопол”, с възложител „МН - Туристик Проджект” ЕООД

Публикувано на 08.02.2021

Решение БС-6-П/05.02.2021 за: „Поставяне на временни преместваеми обекти - 8 броя каравани в ПИ № 67800.54.63 по КК на гр. Созопол, м. “Мапи”, общ. Созопол”, с възложител: Иван Кишев и наследници

Публикувано на 05.02.2021

Решение БС-5-П/05.02.2021 за: „Изграждане на трасе на канализационен колектор за промишлена зона - град Царево, община Царево”, с възложител: Община Царево

Решение БС-4-П/03.02.2021 за: „Изграждане на водопровод за Промишлена зона - гр. Царево, общ. Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 29.01.2021

Решение БС-3-П/28.01.2021 за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в поземлен имот № 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, м. „Мина Росен”, община Созопол“, с възложител: ”Илко Кар” ЕООД

Публикувано на 28.01.2021

Решение БС-2-П/28.01.2021 за „Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника - нарязване на зададен размер на елементи за външни облицовки от алуминиеви композитни материали и от естествен камък, гранит, складиране, експедиция и офис в ПИ с № 07079.2.1729, м. „Келева нива“, землище на гр. Бургас“, с възложител: „СОТ-СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД

Публикувано на 21.01.2021

Решение БС-1-П/20.01.2021 за: „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни в поземлен имот № 10327.412.2, с. Везенково. община Сунгурларе”, с възложител „Златен клас” ЕООД


2020

Публикувано на 04.01.2021

Решение БС-73-П/31.12.2020 за: „Изграждане на пътна връзка към ПИ с № 489005, местност “Кара пелит”, землище на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Мюмюн Феим

Решение БС-72-П/31.12.2020 за: „Изграждане на алейна мрежа - алея № 1 в ПИ с № 53045.213.618 и ПИ с № 53045.224.202 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“, с възложител: “Турист Премиум Инвестмънт” ЕООД

Решение БС-71-П/31.12.2020 за: „Изграждане на двуетажна вилна сграда в ПИ с № 00833.1.162, местност “Стролата”, гр. Ахелой, общ. Поморие“, с възложител: “Гудисон Парк” ООД

Решение БС-70-П/31.12.2020 за: „Изграждане на масивна ограда и поставяне на девет броя подвижни каравани в ПИ с № 67800.54.109, местност “Каваци”, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Светослав Аладжов

Публикувано на 23.12.2020

Решение БС-68-П/23.12.2020 за: “Строителство в поземлен имот с идентификатор по КК 39164.11.478, местност “Бунков лонгоз”, землище на с. Кошарица, община Несебър, с възложител: ”БЪЛГЕРИАН ХАЙТС”ООД

Решение БС-67-П/23.12.2020 за: „Засаждане на трайни насаждения - сливи в ПИ 62459.16.26, и 62459.26.29 и 62459.26.6 по КККР на с. Резово, община Царево “, с възложител: Живко Костов

Публикувано на 27.11.2020

Решение БС-66-П/27.11.2020 за: „Изграждане на търговска сграда в ПИ № 071022 по ППЗ на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: Али Али

Решение БС-65-П/27.11.2020 за: „Преустройство на съществуваща сграда с № 61056.34.23.3, с. Равда, община Несебър в цех за производство на пластмасови изделия“, с възложител: „Агро Прогрес 2011“ ЕООД

Решение БС-64-П/27.11.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно и постоянно обитаване, сгради за обслужващи дейности, автомивка и обект за транспорта в ПИ № 61056.77.107 и ПИ № 61056.77.108, м. „Четал тепе”, с. Равда, община Несебър“, с възложител: Маргарита Щакова

Решение БС-63-П/27.11.2020 за: „Закупуване на специализирана земеделска техника за фуражни култури, за извършване на работни операции в рамките на животновъдни стопанства и оборудване за съхранение и превоз на прясно мляко за нуждите на членовете на групата на производители“, с възложител: „Шийп груп - 2016“ ООД

Решение БС-62-П/27.11.2020 за: „ПУП-ПРЗ за имот № 73388.89.13 по КК н ас. Тръстиково, община Камено с цел промяна статута на земеделска земя и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Трифон Петков, Руска Петкова, Димитър Петков, Живко Петков, Ивана Димитрова, Жечо Димитров, Петко Петков, Тодора Стоянова, Пенка Ангелова и Дияна Чобанова

Публикувано на 06.11.2020

Решение БС-61-П/04.11.2020 за: „ПУП-ПР-ПРЗ“, за имот № 164 от ЗЗП, местност “Набожната къща”, гр. Айтос с цел обособяване на площадка за изграждане на вилна сграда”, с възложител: Веселин  Плахов

Публикувано на 04.11.2020

Решение БС-60-П/04.11.2020 за: „Изграждане на блокова оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 57491.10.409 и изграждане на складова постройка в поземлен имот с идентификатор 57491.10.393, находящи се в местността „Голям Герен“, землище на гр. Поморие. Създаване на система за капково напояване, мъглуване, общи нужди и растителна защита“, с възложител: „Д и Д Лазарови“ ООД

Решение БС-59-П/04.11.2020 за: „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение в УПИ IV-5095, 5096, 5097, м. „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „Тобо“ ООД

Решение БС-58-П/04.11.2020 за: „Павилион за авторемонтни услуги и автомивка в терен частна собственост с площ 100 кв. м., съставляващ УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Карнобат“, с възложител: „Памела 2008“ ЕООД

Решение БС-57-П/04.11.2020 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ с цел бъдещо инвестиционно проектиране на курортни сгради в поземлен имот 57491.501.3 по кккр на гр. Поморие , общ. Поморие“, с възложител: Община Поморие

Решение БС-56-П/04.11.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в имот № 007168, м. „Оранжериите“, с. Порой, общ. Поморие“, с възложител: Емил Димитров

Публикувано на 03.11.2020

Решение БС-55-П/03.11.2020 за: „Преустройство и промяна предназначението на част от битов контейнер, сигуиран в УПИ III, кв. 23 по плана на с. Александрово, общ. Поморие, в пекарна“, с възложител: Михаил Черкезов

Решение БС-54-П/03.11.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ е № 52279.10.430 по КК на с. Константиново, общ. Камено“, с възложители: Атанас Манов и съсобственици

Публикувано на 13.10.2020

Решение БС-53-П/12.10.2020 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозя в ПИ № 57491.11.214, 57491.11.278, 57491.11.286, 57491.12.280, 57491.11.281, 57491.11.282 и 57491.11.131 по КК на град Поморие, общ. Поморие“, с възложител: „Станков и синове“ ООД

Публикувано на 25.09.2020

Решение БС-52-П/25.09.2020 за: „Обособяване на съществуваща сграда – производствено хале, разположено в ПИ № 4450, кв. 253, индустриална зона гр. Айтос, в цех за производство на течни миещи автопродукти, предназначени за външно почистване на МПС и закупуване, и монтаж на технологична линия за нуждите на производството”, с възложител: „Адор Трейд“ ЕООД

Публикувано на 04.09.2020

Решение БС-51-П/04.09.2020 за: „Изграждане на водопровод преминаващ през имот № 67800.5.823 от о.т. 215,216,217 до о.т. 218 и улична канализация преминаващ през имот № 67800.5.740, м. “Буджака“, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложители: Траян Пандаров и Константин Пандаров

Решение БС-50-П/04.09.2020 за: „Изграждане на буферен паркинг в част от поземлени имоти с № 07079.663.626 и 07079.663.65 по КК на гр. Бургас, община Бургас, Южна промишлена зона, гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 26.08.2020

Решение БС-49-П/26.08.2020 за: „Изграждане на 25 броя бунгала в имоти в № 67800.8.125, 67800.8.126, 6800.8.127, 67800.8.625 и 67800.8.626 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", общ. Созопол", с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“

Публикувано на 25.08.2020

Решение БС-48-П/24.08.2020 за: „Изграждане на модулна станция за собствени нужди с обем V-20 куб.м. за дизелово гориво с ПИ № 07079.605.468 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: “Планет Транс“ ООД

Решение БС-47-П/24.08.2020 за: „Възстановяване на нарушена рекултивация на част от съществуващо хвостохранилище в ПИ № 07079.9.9.425, м.“Сулу дере“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: "Солвейг 13" ООД

Публикувано на 21.08.2020

Решение БС-46-П/20.08.2020 за: „Създаване на овощна градина за отглеждане на насаждения от сливи в границите на ПИ № 062001 и № 062002, находящи се в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, изграждане на сондаж и система за капково напояване, поставяне на телена ограда около имотите и закупуване на техника за съфинансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с възложител: „ Енджи Транс“ ООД

Решение БС-45-П/20.08.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда – елемент от допълващо застрояване в ПИ № 063017 м. „Край село“, землище на с. Руен, общ. Руен“, с възложител:Халил Халил

Решение БС-44-П/20.08.2020 за: „Изграждане на складово-търговска площ за дистрибуция на едро на промишлени стоки и малка бензиностанция в ПИ № 67800.12.328, м. “Куру баир“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложители: Марио Захариев и Михаил Заимов

Решение БС-43-П/20.08.2020 за: „Преустройство на офис, ЗОХ и павелион за закуски в ЗОХ и павилион за закуски в сграда с ПИ №07079.612.112.1 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложители: Светослава Станчева и Мартин Джангозов

Публикувано на 17.08.2020

Решение БС-42-П/13.08.2020 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на черни миди в открити води в района на остров „Св. Св. ИВан и Петър“ в района на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Нигбо С“ ЕООД

Решение БС-41-П/13.08.2020 за: „Разширение на съществуваща мидена ферма, разположена в акваторията на Черно море, южно от остров „Свети Иван“, община Созопол“, с възложител: „Блек сий мъсълс“ ЕООД

Публикувано на 08.07.2020

Решение БС-39-П/07.07.2020 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” ООД

Публикувано на 06.07.2020

Решение БС-38-П/02.07.2020 за: „Изграждане на площадка за обезвреждане на болнични и биологични отпадъци в УПИ I, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено”, с възложител: „Медик Инстрейд” АД

Решение БС-37-П/02.07.2020 за: „Създаване на трайни насаждения от сливи, ябълки и круши, изграждане на ограда, противоградушкова система, противопожарна полоса и система за капково напояване в имоти № 061019, 061020, 061021, 061022, 061023,  061024 и 061025, землището на с. Габър, община Созопол”, с възложител: „Контрол“ ЕООД

Публикувано на 02.07.2020

Решение БС-36-П/29.06.2020 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.13.2137 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ LVIII-2137 по плана на гр. Бургас/“ с възложител: Веселин Бакалов

Публикувано на 30.06.2020

Решение БС-35-П/26.06.2020 за: „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови и каучукови отпадъци и RDF в част от поземлен имот № 80916.10.158, с. Черни връх, община Камено”, с възложител „ЕМ-ЕН” ООД

Публикувано на 26.06.2020

Решение БС-34-П/26.06.2020 за: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в поземлени имоти №№ 11538.11.23, 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на Свети Влас, община Несебър”, с възложител: Община Несебър

Решение БС-33-П/24.06.2020 за: „Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в ПИ № 27454.23.23, 2754.23.52, 2754.23.86, 27454.23.88, 027454.23.90 по КК на с. Емона, м. "Кладери", с възложител: "Дар Инвест" ЕООД

Решение БС-32-П/23.06.2020 за: „Изграждане на складови и търговски сгради с промишлен сектор за производство на кабели и проводници в поземлен имот № 07079.2.1399 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД

Публикувано на 17.06.2020

Решение БС-31-П/17.06.2020 за: „Почистване на участък от коритото на река Двойница”, с възложител: „Дружество на земеделските производители и хотелиерските фирми, гр. Обзор“

Решение БС-30-П/17.06.2020 за: „Почистване на участъци от коритата на реките Двойница и Великовска (Курудере)”, с възложител: „Дружество на земеделските производители и хотелиерските фирми, гр. Обзор“

Решение БС-29-П/17.06.2020 за: „Отглеждане на сливи в ПИ с № 62459.25.1 и 62459.9.95 по КК на с. Резово, община Царево, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”, с възложител: Веселинка Костова

Решение БС-28-П/17.06.2020 за: „Отглеждане на трайни насаждения сливи в ПИ с № 62459.16.26, 62459.26.2 и 62459.26.6 по КК на с. Резово, община Царево, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”, с възложител: Живко Костов

Решение БС-27-П/16.06.2020 за: „Събиране и извършване на първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на отпадъчни води в имот № 07079.662.9570, Промишлена зона „Юг”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Алси” ЕООД

Публикувано на 08.06.2020

Решение БС-26-П/05.06.2020 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и съхраняване на  негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, шлака, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, стъкло, събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/,  отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия, картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки в поземлен имот № 57491.13.164, местност „Хонят“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Евроекостарт“ ООД.

Решение БС-25-П/05.06.2020 за: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот № 57491.16.674, местност „Кротиря”, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Унихорн” ЕООД.

Публикувано на 29.05.2020

Решение БС-24-П/26.05.2020 г. за: "Изграждане на улични водопровод и канал до ПИ № 176013 в землището на град Айтос, община Айтос" с възложител: Гюлбахар Шабан

Публикувано на 14.05.2020

Решение БС-23-П/13.05.2020  за: „Изграждане на предприятие за третиране на отпадъци в УПИ 4, кв. 258 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: „Е.С.А.Б 2015” ЕООД

Публикувано на 14.04.2020

Решение БС-22-П/13.04.2020 за: „Производство на дебелостенни детайли от рециклирана пластмаса, полиетилен и инертни материали в поземлен имот с № 61356.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител „Грийн Лърлд “ ООД

Публикувано на 19.03.2020

Решение БС-21-П/16.03.2020 за: „Разширение на съществуващ животновъден обект в имот с идентификатор 35033.210.2 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Янко Желев

Решение БС-20-П/16.03.2020 за: „Изграждане на сондажен кладенец за питейно битови води в имот №203006, местност „Божура“, землище гр. Средец, община Средец за водоснабдяване на седем къщи за гости в УПИ II – 28, кв.3 (ПИ №203006) по плана на ТК „Божура“, Ловен дом към ТК „Странджа“ в УПИ II-28, кв.3 (ПИ №000028), м. „Паничков лагер“ и Мотел Ресторант в УПИ II-28, община Средец“  с възложител: „Интернешънъл груп“ ООД

Решение БС-19-П/16.03.2020 за: „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомобилни части в имоти с идентификатори 48619.31.180 и 48619.31.179, местност „Стойчев геврек“, землище гр. Царево, община Царево“, с възложител: Мара  Атанасова

Решение БС-18-П16.03.2020 за: „Изграждане на 2 хотела, 40 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 4 ресторанта, една административна сграда (общо 47 броя сгради), 5 басейна, собствен трафопост, паркинги на тревна фуга и ново водовземно съоръжение от подземно водно тяло (тръбен кладенец) в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 81178.50.54, 81178.50.55, 81178.50.56 и 81178.50.62, м. Атия, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“ и „Изграждане на 2 хотела, 20 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 2 ресторанта, една административна сграда (общо 25 броя сгради), 2 басейна, собствен трафопост и покрит паркинг в ПИ с идентификатор 81178.50.61, м. Атия, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложители: „КЛИШЕ“ ЕООД и "ХИТРОН" ЕООД

Публикувано на 13.03.2020

Решение БС-17-П/13.03.2020 за: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и Летище Бургас, община Бургас“, с възложител: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Публикувано на 20.02.2020

Решение БС-16-П/19.02.2020 за: „Изграждане на рибовъдна ферма и пречиствателна станция, бунгала, ресторант и обслужващи помещения, открити басейни, навеси за барбекю в УПИ I-25013, кв. 29 по плана на с. Самотино, общ. Бяла“, с възложител: „Еко фиш фарм“ ЕООД

Решение БС-15-П/19.02.2020 за: „Изграждане на производствено-складова база за метал и администрация в УПИ XVIII-762, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“ – Бургас, ПИ № 07079.605.403“, с възложител: „СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг“ ЕООД

Решение БС-14-П/19.02.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда за лично ползване, лятна кухня и беседка в имот № 61056.77.107 и жилищна сграда за лично ползване, барбекю, беседка, лятна кухня, автомивка и гаражи в № 61056.77.108, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, общ. Несебър“, с възложители: Велика Горанова, Маргарита Щакова, Деян Щаков, Асен Щаков и Роса Иванова

Решение БС-13-П/19.02.2020 за: „Изработване на ПУП-ПУР на имоти № 63015.506.230, 63015.506.232 по КК на КР на с. Атия, общ. Созопол, от п.т. 1-2-3-4-5-6-7-Нк1-КК1-Нк2-Кк2-8; 9-10-Нк3-Кк3-3-13-14-15-16 с цел изграждане на жилищна сграда“, с възложител: Борислав Господинов

Публикувано на 18.02.2020

Решение БС-12-П/18.02.2020 за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, изкореняване, засаждане на винени лози, изграждане на подпорна конструкция, хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на винени лозя в имот № 57491.18.165, землище гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Росен Попов

Решение БС-11-П/18.02.2020 за: „Изграждане на къмпинг в ПИ № 27454.29.13, 27454.29.14, 27454.29.15, м. „Мегало Алан“, и № 27454.30.5, м. „Шипка“, землище с. Емона, общ. Несебър“, с възложител: „Къмпинг Иракли“ ООД

Публикувано на 13.02.2020

Решение БС-10-П/12.02.2020 за: „Изграждане на къмпинг в ПИ № 27454.29.31 и 27454.29.25, м. „Мегало Алан“, земл. с. Емона, общ. Несебър“, с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-9-П/04.02.2020 за: „Изграждане на ограда на ваканционен комплекс „Ритъм“ - сгради А, Б, В, Г, Д. Е и обслужваща сграда, площадкови ВиК мрежи и външни ВиК връзки“, в УПИ 1-519, кв.63, ПИ 61056.501.380 по плана на с. Равда, община Несебър“, с възложител „РИТЪМ-4 ТБ“ ООД

Публикувано на 06.02.2020

Решение БС-8-П/03.02.2020 за: „Изграждане на хотелски и рекреационен комплекс за отдих „Корал Резидънс” в поземлен имот № 44094.22.35 /УПИ I-35/ по КК на с. Лозенец, община Царево, с възложители: „Прайм Пропъртис БГ” АДСИЦ и „Витатур Инвест” АД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-7-П/15.01.2020 за: „Създаване на рибно стопанство за отглеждане на пъстърва, изграждане на спомагателни сгради и съоръжения до 2 етажа, ограда и пункт  за съхранение на умрели риби в имот № 083004, м. „Реката“, землище с. Медвен, община Котел и изграждане на мост през река Медвенска за достъп до стопанството“, с възложител: Сашо Узов

Решение БС-6-П/15.01.2020 за: „Изработване на ПУП на поземлен имот с идентификатор 07079.661.452, гр. Бургас, община Бургас с цел застрояване“, с възложители: Донка Русева и Костадин Русев

Решение БС-5-П/15.01.2020 за: „Изграждане на стадион и спортна база в УПИ IV-66, 71, кв.4А по плана на ПЗ „Юг-Запад“, ПИ с ид. 07079.663.697 по КККР на гр. Бургас, община Бургас и довеждаща инфраструктура“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-4-П/13.01.2020 за: „Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIX,  XVIII, кв. 260, кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас с цел изграждане на сгради за производствено или складово предназначение – халета“,  с възложител: „Иле – Инокс“ ЕООД

Решение № БС-3-П/13.01.2020 за: „Изграждане на бензиностанция и заведение за бързо хранене в ПИ с идентификатор 07332.128.49 по КК на град Българово, община Бургас“ с възложители: Валери Асенов и „Грифон Пауър“ АД

Решение № БС-2-П/13.01.2020 за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.9.149 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Добрострой БГ“ ООД

Решение БС-1-П/13.01.2020 за: „Изграждане на краварник с капацитет за 100 крави с помощни сгради и съоръжения, пропуск, битова сграда, доилна зала и торохранилище в поземлен имот № 17974.103.40, гр. Средец, община Средец“ с възложител: Марин Клинков


2019 г.
Публикувано на 23.12.2019

Решение БС-108-П/20.12.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на водотръбен котел ВК-100 (№ 3), разп. на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „Е-Консулт 2007“ ЕАД

Решение БС-107-П/20.12.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на водотръбен котел ПКГМ-12 (№ 3), разп. на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „КОИБА“ ЕООД

Решение БС-106-П/20.12.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на водотръбен котел КГ – 12(2), разп. на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „ВАЛТЕР КЪМПАНИ“ ЕООД

Публикувано на 17.12.2019

Решение БС-105-П/16.12.2019 за: „Изграждане на вилна сграда за семейни нужди в поземлен имот № 67800.10.740, местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, възложител „Бургас 2013“ АД

Публикувано на 10.12.2019

Решение БС-104-П/09.12.2019 за: „Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ ХШ-458, кв. 108 по плана на град Ахтопол, община Царево с цел разделяне на УПИ на три равноплощни имота“, с възложител: Румяна Калева

Публикувано на 05.12.2019

Решение БС-103-П/04.12.2019 за: „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатори 27454.29.31 и 27454.29.25, м. „Мегало Алан“, землище на с. Емона, община Несебър“, с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД

Решение БС-102-П/04.12.2019 за: „Създаване и отглеждане на нискостеблени домати-полско производство в ПИ №005062, ПИ № 005063 и ПИ № 005003, м. „Камчибой“, землище на с. Дъскотна, общ. Руен“, с възложител: Александрина Генчева

Решение БС-101-П/04.12.2019 за: „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 125007, м. „Могилата“, землище град Айтос, община Айтос“, с възложител: Нихат Осман

Публикувано на 28.11.2019

Решение БС-101-П/27.11.2019 за: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.1.1456 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето”, землище на кв. „Сарафово”, с възложител: „Интерком Груп“ ООД

Публикувано на 13.11.2019

Решение БС-100-П/13.11.2019 за: „Изграждане на десет ваканционни къщи за сезонно ползване и ограда - етапно строителство в ПИ с идентификатор 53045.173.23, м. „Кочалан“, град Обзор, община Несебър“, с възложител: „Булинв“ ЕООД

Решение БС-99-П/13.11.2019 за: „Изграждане на семейна ферма в ПИ с идентификатор 62459.1.64 по КК на с. Резово, община Царево“, с възложител: Братан Шукеров

Публикувано на 22.10.2019

Решение БС-98-П/22.10.2019 за: „Изработване на ПУП-ПУР за провеждане на обслужващи улици и обособяване на квартали и инфраструктурни коридори в устройствена зона Ов в с.о. „Каптажа“, землище на с. Изворище, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-97-П/22.10.2019 за: „Изработване на ПУП-ПУР в е.о. „Острицата I“ и „Острицата II“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас, с цел обособяване на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали и инфраструктурни коридори”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.10.2019

Решение БС-96-П/07.10.2019 за: „Ситуиране на модулни обекти за търговия с млечни продукти и преработка на мляко и за търговия с месо и месни продукти, транжиране на месо и кланичен пункт в ПИ № 027005 в землището на с. Бата, Община Поморие “ с възложител Стойко Иванов

Публикувано на 30.09.2019

Решение БС-95-П/27.09.2019 за: „Почистване, коригиране и осигуряване на проводимостта на р. Великовска, участък от р. Двойница, южно от с. Приселци по пътя Обзор-Приселци до моста на главен път Е-87 преди навлизане в гр. Обзор”, с възложител: Областен Управител на област Бургас

Публикувано на 26.09.2019

Решение БС-94-П/25.09.2019 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на миди (Mytilus galloprovincialis) в близост гр. Созопол, община Созопол”, с възложител ’’Тонус проджект” ЕООД.

Решение БС-93-П/25.09.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.10.239, 67800.10.728 и 67800.10.729 по КК на град Созопол, Община Созопол, с цел обединяване на имотите в един общ поземлен имот и изграждане на комплекс от сгради за сезонно ползване“ с възложител: „БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Публикувано на 20.09.2019

Решение БС-92-П/20.09.2019 за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: „Ворик Груп“ ЕООД

Решение БС-91-П/20.09.2019 за: „Изграждане на една вилна сграда и водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ № 102, нах. се в зона по Параграф 4, от ПЗР на ЗСПЗЗ, земл. с. Росен, общ. Созопол“, с възложител: Александър Ахмаков

Публикувано на 04.09.2019

Решение БС-90-П/3.09.2019 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори № 51500.45.70 и № 51500.45.71 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас”, с възложител: „Глориас Пропъртис” ЕООД

Решение БС-89-П/3.09.2019 за: „Отглеждане на трайни насаждения от праскови и изграждане на капково напояване в ПИ № 63029.137.50 по КК нас. Росен, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Георги Ашиков

Решение БС-88-П/3.09.2019 за: „Изграждане на комплекс жилищни и вилни сгради за сезонно обитаване „Виниярдс Вали” в ПИ № 35033.8.464, м. „Рекица”, землището на гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, с възложител: „Хилс БГ мениджмънт” ЕООД

Публикувано на 03.09.2019

Решение БС-87-П/2.09.2019 за: „ПУП-ПУР за трасета на нови обслужващи улици с о. т. 253-338-339-340-341-342-343-344 и изменение на ПУП-ПУР на обслужващи улици от о. т. 165 до о. т. 253 и от о. т. 158 до о. т. 345, в предвиденото разширение на кв. Банево, съгласно действащ ОУП на град Бургас (бивш масив 41, бивша местност „Лозята“)“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-86-П/2.09.2019 за: „Изгранедане на обслужващи улици в устройствена зона 2/Ов, част от район 13 по КК на град Бургас, м. „Лозята“, кв. „Банево“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-85-П/2.09.2019 за: „Изграждане на приют за кучета в ПИ с № 07079.8.378 по КК на град Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-84-П/2.09.2019 за: „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни материали в ПИ с № 61056.20.14 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител „Грийн Лърлд“ ООД

Публикувано на 28.08.2019

Решение БС-83-П/27.08.2019 за: „Изграждане на рибовъдна ферма за екстензивно отглеждане на топлолюбиви видове риба в язовир - ПИ № 000778, м. „Василева кория”, в землището на с. Момина църква, община Средец“, с възложител: „Топстрой“ ЕООД

Решение БС-82-П/27.08.2019 за: „Изграждане на пристройка – зимна градина към апартамент №1 в жилищна сграда, ситуирана в ПИ с ид. № 51500.503.66 по КК на град Несебър, община Несебър “, с възложители: Неслян Тодоров и Атанас Тодоров

Решение БС-81-П/27.08.2019 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идиентификатори № 07079.30.902 и  07079.30.903 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Кирил Иванов и Светлана Иванова

Решение БС-80-П/27.08.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идиентификатор № 67800.10.740 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Бургас 2013“ АД

Публикувано на 22.08.2019

Решение БС-79-П/21.08.2019 за: „Изграждане на склад за материали за строителна техника и машинната промишленост с линия за смесване на компоненти и пакетаж в УПИ II, масив 123, ПИ № 07079.3.928, м. „Курт тепе“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ригел 99“ ООД

Решение БС-78-П/21.08.2019 за: „Изграждане на пътна връзка за достъп до ПИ № 61.195, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 62.710 и 62.39 в землището на с. Дебелт, общ. Средец“, с възложители: Никола Сачанов и Гана Сачанова

Решение БС-77-П/21.08.2019 за: „ПУП-ПР за обслужваща улица до ПИ № 07079.12.680 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: Гергана Бялкова и съсобественици

Публикувано на 16.08.2019

Решение БС-76-П/16.08.2019 за „Изграждане на обекти за атракция към съществуващ хотел в ПИ № 51500.505.148 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „Съни Травел Клуб“ ЕООД

Решение БС-75-П/16.08.2019 за „ПУП-ПРЗ за ПИ № 67800.7.75 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол с цел разделяне на имота на две отлени УПИ, и изграждане на две сгради, и обособяване на паркинг“, с възложители: Симеон Кандаров и Силвия Кандарова

Решение БС-74-П/16.08.2019 за „Цех за производство на пелети, ситуиран УПИ VIII, кв. 77 „б“ по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: „Арекс“ ЕООД

Решение БС-73-П/16.08.2019 за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-109, кв. 5 по плана на с. Извор, общ. Бургас“, с възложители: Георги Асъмов и Таня Христова

Решение БС-72-П/16.08.2019 за „Изграждане на допълващо застрояване-гараж, дървен навес, басейн за собствени нужди и масивна ограда в ПИ № 18469.27.64 по КК на с. Гюльовца, общ Несебър“, с възложител: Алла Басс и съсобственик

Публикувано на 14.08.2019

Решение № БС-71-П/13.08.2019 за: „Изграждане на 4 индивидуални жилищни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 00833.6.107 по КК на гр. Ахелой, общ. Поморие”с възложител: Александър Хараламбов

Решение№ БС-70-П/13.08.2019 за: „Изграждане на 6 индивидуални жилищни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 00833.6.440 по КК на гр. Ахелой, общ. Поморие”с възложител: Александър Хараламбов

Решение № БС-69-П/13.08.2019 за: „Отглеждане на животни в ПИ № 000379, землище на с. Мокрен, общ. Котел и създаване и отглеждане на овощни насаждения“ с възложител:  Милица  Русева

Решение № БС-68-П/13.08.2019 за: „Водовземане от язовир „Чакърлийка“- от излаз на канал в ПИ № 26002 и изграждане на подземно трасе на канал за напояване на съществуващи трайни насаждения-череши в ПИ № 017023 по КВС на с. Кръстина, общ. Камено“ с възложител:  „България Плюс“ ООД

Решение № БС-67-П/13.08.2019 за: „Изграждане на трасе на тръбопровод за промишлена вода от излаз на канал от язовир „Чакърлийка“ за напояване на трайни насаждения от череши в ПИ  № 026013 и № 026014 в землище на с. Трояново, общ. Камено“ с възложители:  „ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА“ ЕТ и „МАРИКОН“ ЕООД

Публикувано на 26.07.2019

Решение БС-66-П/26.07.2019 за: „Предприятие за производство на местни продукти (колбаси) в имор № 18469.501.454, с. Гюльовца, община Несебър“, с възложител:“ ЖИДКОВИ“ ООД

Публикувано на 23.07.2019

Решение БС-65-П/22.07.2019 за: „Изграждане на научно – изследователски център за слънчева енергия с кравеферма, мандра и инсталация за биогаз в УПИ IV- 104, УПИ- V – 73, поземлен имот № 119105, 119039 по плана на с. Медвен община Котел“, с възложители: “Агрокинг“ ЕООД и „ Попов“ ООД

Решение БС-64-П/22.07.2019 за: „Изместване на съществуващ водопровод ст. ф. 350 за кв. „Долно Езерово“ преминаващ през УПИ VII- 1682, бивш масив 40, бивша местност „Сърт тарла“, землище на кв. „Долно Езерово“ гр. Бургас“, с възложител: „Елидис“ ЕООД

Публикувано на 17.07.2019

Решение БС-63-П/15.07.2019 за: „Изграждане на ремонтна сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ № 81178.50.58, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител „Бул Акуа“ ЕООД

Публикувано на 08.07.2019

Решение БС-62-П/05.07.2019 за: „Изграждане на производтсвена и складова сграда в ПИ с №07079.2.1399, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „М Кабел“ ООД

Публикувано на 01.07.2019

Решение БС-61-П/28.06.2019 за: „Изграждане и модернизация на съоръжения на ПСОВ „Петковец“, намиращ се в имот с №000332, землище с. Лозарево, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Винекс Славянци“ АД

Решение БС-60-П/28.06.2019 за: „Монтаж на монументално декоративен елемент – параклис на името на Св. Антоний Велики в имот с №67800.54.123, местност „Мапи“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Вера Кърпарова

Публикувано на 19.06.2019

Решение БС-59-П/18.05.2019 за: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с № по КК 51500.67.15, м. „Инджекьойско блато“, землище на гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложители: Филка Стефанова и съсобственици

Публикувано на 31.05.2019

Решение БС-58-П/30.05.2019 за: „Изграждане на детска площадка в поземлен имот с ид. № 57491.501.33 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Община Поморие.

Публикувано на 30.05.2019

Решение БС-57-П/28.05.2019 за: „Създаване на трайни насаждения- винени лозя с подпорна конструкция, 4 бр. сондажни кладенци и система за капково напояване на ПИ № 105001, № 700001, № 701031, земл. село Есен, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Био Терра“ ООД.

Решение БС-56-П/28.05.2019 за: „Изграждане на овцеферма в ПИ № 29283.76.524, м. „Черния мост”, землище с. Жеравна, общ. Котел“, с възложител: Богомил Маринов.

Решение БС-55-П/28.05.2019 за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция и пункт за технически прегледи на МПС,  обслужващи постройки, площи и съоръжения и пътна връзка за достъп в ПИ № 152023 в землище на с. Медово, общ. Поморие“, с възложител: Милчо Николов.

Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-54-П/23.05.2019 за: „Изграждане на сондажен кладенец в ПИ с №67800.30.18 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас“, с възложител: „Ава Градина“ ЕООД

Решение БС-53-П/23.05.2019 за: „Разработване на находище на строителни материали „Зидарово“, с. Зидарово, общ. Созопол за добив на трошен камък“, с възложител: „Форос Еко“ ЕООД

Решение БС-52-П/23.05.2019 за: „Изграждане на ваканционно-жилищна сграда в ПИ с №00833.6.29, местност „Бабата“, землище на гр. Ахелой, общ. Поморие“, с възложител: „Киумарс Трейдинг“ ЕООД

Решение БС-51-П/23.05.2019 за: „Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия, посредством силата на вятъра в ПИ с № 080005 и № 080006, местност „Домус орман“, в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос “, с възложители: Калинка Тодорова и Жельо  Желев

Решение БС-50-П/23.05.2019 за: „Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия, посредством силата на вятъра в ПИ с № 136022, местност „Сърта“, в землището на с. Мъглен, общ. Айтос “, с възложител: Рухит Али

Решение БС-49-П/23.05.2019 за: „Изграждане на крайпъен обект – мотел и ресторант в ПИ с № 036056, местност „Гьолджука“, землище на с. Брястовец, общ. Бургас“, с възложител: „Азкон“ ЕООД

Решение БС-48-П/23.05.2019 за: „Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия, посредством силата на вятъра в ПИ с № 032002, местност „Чималски Сърт“, в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос“, с възложител: Георги Драгиев

 13.05.2019

Решение БС-47-П/07.05.2019 за: „Изграждане на база за отдих в поземлен имот с № 67800.54.305 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Антоанета Мархолева

15.04.2019

Решение БС-46-П/15.04.2019 за: „Преустройство на съществуваща сграда с № 61056.20.14.2 по КК на с. Равда, общ. Несебър в автосервиз“, с възложител: „АГРА - 79“ ЕООД

Решение БС-45-П/15.04.2019 за: „План за регулация и застрояване (ГГУП- ПРЗ) за УПИ XIV-6116 и УПИ XXIX-6133 землище на м. „Буджака“, гр. Созопол, общ. Созопол, (ПИ № 67800.6.133 и 67800.6.719 по КК)”, с възложител: „Блек Сий Естейт Мениджмънт“ ЕООД

Решение БС-44-П/15.04.2019 за: „Изграждане на стопанска сграда - склад за готова продукция от собствено производство, стопанска постройка за съхранение на фураж, стопанска постройка - навес за инвентар към Конна база, разположена в УПИ 1-49, масив 16, землище на с. Твърдица, общ. Бургас (ПИ № по КК 72151.16.86)“, с възложител: Добрил Николов

Решение БС-43-П/15.04.2019 за: „Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, пластмаси и дейности по събиране, транспортиране и предварително третиране, оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и транспортиране, съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ - VI, СКЛАД 1064, Промишлена Зона „Победа“, землище гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД“

 10.04.2019

Решение БС-42-П/09.04.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 81178.56.16 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител:Стоян Сазанов

Решение БС-41-П/09.04.2019 за: „Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIV-591, кв. 52 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас“, с възложител: „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Решение БС-40-П/09.04.2019 за: „Изграждане на склад и цех за преработка на мрамор в ПИ № 074015, землище на с. Ябълчево, общ. Руен“, с възложител: Адем Халил

09.04.2019

Решение БС-39-П/08.04.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.55.662 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД

Решение БС-38-П/08.04.2019 за: „Изграждане на предприятие за преработка, сушене и замразяване на плодове и зеленчуци в ПИ № 000339, м. „Старите лозя“, землище на с. Светлина, общ. Средец“, с възложител: „ЕПП АГРО“ ООД

Решение БС-37-П/08.04.2019 за: „Изграждане на ръчна автомивка, автосервиз и поставяне на вулканизатор в УПИ I-228, кв. 10 по плана на с. Руен, общ. Руен“, с възложител: Лейля Юмер

Решение БС-36-П/08.04.2019 за: „Изграждане на складове в ПИ № 39164.26.146, м. „Под село“, землище с. Кошарица, общ. Несебър“, с възложител: Димитър Куманов

Решение БС-35-П/08.04.2019 за: „Изграждане на 30 броя бунгала в ПИ № 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127, 67800.8.625, 67800.8.626 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, общ. Созопол “, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, гр. Созопол

04.04.2019

Решение БС-34-П/04.04.2019 за: „Изграждане на път в ПИ с идентификатор 46663.67.784 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново за достъп до 46663.67.783 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново”, с възложител: „Теленор България” ЕАД

Решение БС-33-П/04.04.2019 за: „Изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване-обект „Базова станция № 5093” в път в ПИ с идентификатор 46663.67.783 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново”, с възложител: „Теленор България” ЕАД

19.03.2019

Решение БС-32-П/18.03.2019 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 07079.13.1433, кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Атанас Арабаджиев

Решение БС-31-П/18.03.2019 за: „ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ IV, кв. 40 по ПР на с.о. „Инцараки“, гр. Свети Влас, общ. Несебър с цел отреждане на имотните граници“, с възложител: Ахмед Хасан и Адем Смаил

Решение БС-30-П/18.03.2019 за: „Изграждане на производствена складова сграда, ПИ с № 134006, м. „Могила“ по КВС на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Гюлбие Хайрула

Решение БС-29-П/18.03.2019 за: „ПУП-ПРЗ на имот с № 07079.8.411 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел разделяне на имота и застрояване“, с възложител: Въльо Маринов

12.03.2019

Решение БС-28-П/11.03.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в УПИ VII-6024, ПИ № 67800.6.742, м. „Буджака”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: „ПИМО-СВ” ООД

Решение БС-27-П/12.03.2019 за: „Изграждане на пътна връзка за осигуряване на достъп до имот № 51500.201.13, м. „Юрта-Балкана“, гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ НЕВИС“АД

08.02.2019

Решение БС-26-П/07.02.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище „Съни Бийч Хилс“ с еднофамилни и двуфамилни къщи в имоти 51500.201.145, 51500.201.195 (стар № 51500.201.146), 51500.201.196 (стар № 51500.201.147), 51500.201.148. 51500.201.149 и 51500.201.152, землище гр. Несебър, общ. Несебър”, с възложител: Светла Чандърова

Решение БС-25-П/07.02.2019 за: „Обособяване на временен открит паркинг в УПИ I, кв. 7 по ПР на м. „Пясъка“, гр. Приморско, ПИ№ 58356.502.148 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско“, с възложител Петко Димитров

06.02.2019

Решение БС-24-П/05.02.2019 за: „Изграждане сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в ПИ № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.56, 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.65, 81178.8.66, 81178.8.85 по плана на местност „Аклади”, гр. Черноморец, общ. Созопол”, с възложител: „Бултравел” ЕООД

Решение БС-23-П/05.02.2019 за: „Изграждане на хотел (пансион или хостел) за сезонно ползване в УПИ V-1515, кв. 113 (ПИ № 67800.503.314), местност „Мисаря”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Димо Симеонов

Решение БС-22-П/05.02.2019 за: „Изграждане на търговска сграда в имот № 033009 по КВС на с. Ръжица, общ. Руен”, с възложител: Зиля Юсуф

Решение БС-21-П/05.02.2019 за: „Преустройство на магазин с ПИ № 57491.501.122.1.29 в бистро, в партера на съществуваща четириетажна жилищна сграда по плана на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Николинка Желязкова

Решение БС-20-П/05.02.2019 за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка - телчарник в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битови помещения, закупуване на цялостно технологично оборудване, полагане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност до 30kW и изграждане на сондаж“ в имот № 045004 землище с. Бродилово, общ. Царево”, с възложител: ЗП Татяна Кренчева

31.01.2019

Решение БС-19-П/30.01.2019 за: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот № 51500.243.13, м. „Бостанлъка”, в землище на гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас”, с възложител: Роман Илиев

Решение БС-18-П/30.01.2019 за: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот № 51500.243.12, м. „Бостанлъка”, в землище на гр. Несебър, Община Несебър”, с възложител: Тодор Лозанов

30.01.2019

Решение БС-17-П/29.01.2019 на Директора на РИОСВ – Бургас за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец и система за капково напояване на земеделски култури в ПИ № 010095, м. „Канала“, землище на с. Белодол, общ. Поморие“ с  възложител: „ИПАР-2015“ ООД

Решение БС-16-П/29.01.2019 на Директора на РИОСВ - Бургас за: „Ремонт и реконструкция на съществуващ животновъден обект-зайчарник и изграждане на торохранилище в УПИ IX, кв. 7 по плана на с. Камчия, общ. Сунгурларе“ с възложител: „ИЛ 59“ ЕООД

Решение БС-15-П/29.01.2019 на Директора на РИОСВ - Бургас за: „Изграждане на приют за бездомни животни и конна база в имот №57491.31.505, местност „Хонят“, гр.Поморие, община Поморие“ с възложител: община Поморие

 21.01.2019

Решение БС-14-П/18.01.2019 за: „Реконструкция и модернизация на съществуващи и действащи пристанищни съоръжения/удълбочаване на първо и второ място по метод, складови площи, мероприятия по реконструкция и модернизация на транспортно-комуникационните обекти на пристанището/строителство на плаваща рампа за Ро-Ро кораби, изграждане на нови настилки в района на пристанището, ремонт на стари и изграждане на нови ЖП линии и изграждане на нова кейова стена на рибния кей за кораби тип Ро-Ро в имоти с №№07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567 и 568 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложители: „Порт България Уест“ ЕАД И „Булджак“ АД

Решение БС-13-П/18.01.2019 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с №050029, №050028, №050027, №050026, №050025, №050022, №050023, №050024, №050030, №050031 и №050032, местност „Юч мезар“ и №0410010, в местност „Ачмалъка“, землище на с. Разбойна, общ. Руен“ с възложител: ЗП Ренгин Ферад

Решение БС-12-П/18.01.2019 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с №042012 и №042013, местност „Ачмалъка“, землище с. Разбойна и №030003, в местност „Ачмалъка“, землище на с. Ръжица, общ. Руен“ с възложител: ЗП Мейрем Осман

Решение БС-11-П/18.01.2019 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с №050009 и №050007, местност „Юч мезар“ и №043017, №038019, №037001 в местност „Ачмалъка“, землище на с. Разбойна, общ. Руен“ с възложител: ЗП Айше Ибрям

17.01.2019

Решение БС-10-П/16.01.2019 за: „Ползване на 6,8% от площта на яз. „Ахелой“ за отглеждане на аквакултури и свързани с това дейности”, с възложител: „Агро Инвест - Свети Влас“ ЕООД

Решение БС-9-ПР/16.01.2019 за: „Изграждане на система за капково напояване за насаждения от ябълки в землището на с. Грозден, местност „Кьоклюка“ в имоти № 70.1, 70.2, 70.3, 70.5, 70.6, 70.8, 70.9 70.10 70.11, 70.21 и 70.22 с площ 61, 407 дка и местност „Сунгурларски път“ в имоти № 50.29, 50.30, 50.31, 50.36, 50.56, 50.97 и 50.98 с площ 37, 997 дка, община Сунгурларе“, с възложител: „Фрукто БГ“ ООД

Решение БС-8-ПР/16.01.2019 за: „Преустройство на съществуваща промишлена сграда с № 46663.502.211.1 по КК на гр. Малко Търново във ферма за месодайни телета и закупуване на оборудване”, с възложител „Странджа Еко“ ЕООД

15.01.2019

Решение БС-7-П/14.01.2019 за: е „Изграждане на временен огкрит паркинг в УПИ III, масив 5, м. „Арапя“. община Царево“ с възложител: „Белчевстрой“ ЕООД

Решение БС-6-П/14.01.2019 за: „Изграждане на временен открит паркинг в УПИ IV, масив 5, м. „Арапя“. община Царево“ с възложител: Светлана Белчева

 07.01.2019

Решение БС-5-П/04.01.2019 за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище в имот № 000042, м. „До село“, землище на с. Пънчево, общ. Средец“, с възложител: Донка Димитрова

Решение БС-4-П/04.01.2019 за: „Изграждане на туристическо селище „Гардения“ с търговско наименование „Oversea Gardens“ в ПИ № 44094.2.1023, м. „Караагач“, землище с. Лозово, общ. Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД

Решение БС-3-П/04.01.2019 за: „Изграждане на нов трафопост в УПИ VIII, кв.20, местност „Драчева чешма“, землище на гр. Айтос и нов кабел от ТП „Иван Златев“ в УПИ I, кв.248 до нов МТП“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ АД

Решение БС-2-П/04.01.2019 за: „Изграждане на пет вилни сгради и паркоместа в УПИ I-1151, ПИ с №44094.1.185 по КК в землището с. Лозенец, общ. Царево“ с възложител: „Би Ар Ди – Ел“ ООД

Решение БС-1-П/04.01.2019 за: „Изграждане на 10 еднофамилни двуетажни сгради в ПИ с №44094.5.1046, местност „Хаджияне“, землище с. Лозенец, общ. Царево“ с възложител: „Съксес Груп“ ЕООД


2018
 28.12.2018

Решение БС-107-П/28.12.2018 за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „краварник” в цех за преработка на мляко и основен ремонт, реконструкция на съществуваща яромелка в цех за преработка на флейковани храни в УПИ II, кв. 61 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе“, с възложител: ЗП Севда Андонова

18.12.2018

Решение БС-105-П/18.12.2018 за: „Изграждане на курортно ваканционно селище с еднофамилни къщи в ПИ № 27454.30.24, м. „Шапка“, с. Емона, общ. Несебър“ с възложители: Васил Саръстов, Димитър Саръстов, Калинка Саръстова

Решение БС-104-П/18.12.2018 за: „Доизграждане на жилищна сграда за сезонно ползване до височина 15 м, в ПИ № 51500.204.144, отдел 562, подотдел 7, землище гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „Евроден“ ЕООД

Решение БС-103-П/18.12.2018 за: „Ремонт и реконструкция на съществуващ животновъден обект – кравеферма в УПИ – стопански двор, кв. 14, с. Есен, общ. Сунгурларе“ с възложител: Сюлейман Хасан

Решение БС-102-П/18.12.2018 за: „План за регулация и застрояване на ПИ № 57491.19.90, 57491.19.91, м. „Лахана“, землище гр. Поморие, общ. Поморие“ с възложител: „Старт Имоти БГ“ ООД

Решение БС-101-П/18.12.2018 за: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка в УПИ І-80, кв. 9 по плана на с. Гюльовца, общ. Несебър“, с възложител: Николай Шопов

Решение БС-100–П/18.12.2018 за: „План за регулация и застрояване за ПИ № 07079.605.49 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Сортови семена“ ЕООД

Решение БС-99-П/18.12.2018 за: „ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІобщ, ІVобщ, V, VІобщ, VІІ-584, VІІ, кв. 3 по плана на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Станко Иванов, наследниците на Пефтич Георгиев, наследниците на Георги Георгиев и община Созопол

13.12.2018

Решение БС-98-П/12.12.2018 за: „Изграждане на комуникационно-транспортно обслужване до 22 на брой ПИ, попадащи в район 12 по КК на кв. Ветрен, м. „Шосе бою“, гр. Бургас, общ. Бургас, образуващи селищно образувание „Бизнес парк Бургас 3“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.12.2018

Решение БС-97-П/06.12.2018 за: „Реализиране на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ № I-379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за газифициране чрез биологично третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термохимично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“ с възложител: „Про Васте плюс“ АД

Решение БС-96-П/06.12.2018 за: „Допълващо застрояване и ограда в имот № 17044, м. „Бостанлъка“, землище на с. Ясна Поляна, община Приморско“, с възложител: „Дикобраз“ ООД

Публикувано на 28.11.2018

Решение БС-95-П/26.11.2018 за: „Създаване на насаждения от пауловния в № 000054 и 000107, землище на с. Скала, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Паула Славкова“

Публикувано на 26.11.2018

Решение БС-95-ПР/23.11.2018 за: „Изграждане на 5 вилни сгради и ЛПСОВ в имот с пл. № 63 в масив 21 (ПИ № 021063), м. „До село”, землище на с. Брястовец, общ. Бургас”, с възложител: Мирослав Ангелов

Решение БС-94-ПР/23.11.2018 за: „Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 57491.19.360, местност „Лахана”, гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Анка Димитрова

Публикувано на 23.11.2018

Решение БС-93-П/22.11.2018 за: „Изграждане на фотоволтаични клетки в ПИ № 022011, м. "Банята", землище гр. Каблешково общ. Поморие”, с възложител: "Руан-АР" ЕООД и Бойко Стефанов

Решение БС-92-П/22.11.2018 за: „Изграждане на затворен комплекс от жилищни сгради в ПИ № 51500.14.1, м. "Бостанлъка", землище гр. Несебър, общ. Несебър”, с възложител: "Пенина Групат" ООД

Решение БС-91-П/22.11.2018 за: „Водовземане от повърхностни води от язовир с ОКЕ 000066 по КВС землище на с. Житосвят, община Карнобат“, с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 16.11.2018

Решение БС-90-П/14.11.2018 за: „Изграждане н асгради за отдих и курорт и ограда в ПИ 67800.44.44, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Бургас 2013“ АД

Решение БС-89-П/13.11.2018 за: "Изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ I-16 и УПИ II-16, кв.22 по плана на с. Оризаре, община Несебър с цел промяна на площта на УПИ I-16 и разделяне на УПИ II-16“ с възложител: Златка Маджарова

Решение БС-88-П/13.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в имот № 148 по КК на с. Ясеново, община Руен” с възложител: Шабан Мехмед

Решение БС-87-П/13.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за лични нужди и сондаж в имот № 39164.26.146, местност „Под село”, землище с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: Димитър Куманов

Решение БС-86-П/13.11.2018 за: „Изграждане на навес за складови нужди за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 000392 в землището на бивше с. Рудник, кв. Рудник, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Стил Бетон“ ООД

Публикувано на 07.11.2018

Решение БС-85-П/05.11.2018 за: „Поставяне на преместваем обект „Лятно барбекю“ в имот № 67800.504.375, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Дринк Тийм“ ООД

Публикувано на 06.11.2018

Решение БС-84-П/02.11.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.37.58, местност „Свети Илия“, землище гр. Созопол, община Созопол и иизграждане на техническа инфраструктура – път, цахранващ водпровод и ел. кабел“, с възложител: Валери Мектупчиян

Решение БС-83-П/01.11.2018 за: „Изграждане на сезонни  жилищни сгради за собствени нужди в ПИ № 11538.1.56, 11538.1.581 115838.1.57, местност „Юрта“, Свети Влас, община Несебър, област Бургас“ с възложител: „Меркурий 99“ ООД

Решение БС-82-П/01.11.2018 за инвестиционно предложение, съгласно уведомление с вх. № ПД-1477/31.05.2018 г., с възложител: Хасан Кехайов

Решение БС-81-П/01.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-267, кв. 30 по плана на с. Планиница, община Руен, област Бургас“ с възложител: Аптула Хасан

Публикувано на 31.10.2018

Решение БС-80-П/30.10.2018 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 66528.2.256 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, област Бургас (идентичен с УПИ IV-223)“ с възложител: Витан Влахов

Решение БС-79-П/30.10.2018 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.2.255 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, област Бургас (идентичен с УПИ III-223)“ с възложители: Филип Миланов, Любомир Гогишков, Венета Гогишкова, Лиляна Миланова             

Публикувано на 26.10.2018

Решение БС-78-П/25.10.2018 за: „Изграждане на картинг писта в ПИ № 07079.17.1651, м. „Тепе тарла“, гр. Бургас, общ. Бургас“,  с възложител: Иван Лечев

Публикувано на 23.10.2018

Решение БС-77-П/22.10.2018 за: „Изграждане на жилищна двуетажна сграда в УПИ XI-120, кв. 41 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен“, с възложител: Хюсеин Мустафа

Публикувано на 19.10.2018

Решение БС-76-П/17.10.2018 за: „Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия, посредством инсталация за газификация на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380/ПИ 46663.501.1819/гр.Малко Търново, община Малко Търново “ с възложител: „ПЕРУН 2012“ АД

Публикувано на 05.10.2018

Решение БС-75-П/05.10.2018 за: „Изграждане на спортно стрелбище за граждански цели от закрит тип в ПИ № 39164.15.469, м. „Йовче дере“, с. Кошарица, общ. Несебър“ с възложител: „Бургас 2010“ АД

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-74-П/27.09.2018 за: „Отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ № 010031, землище на с. Просеник, община Руен за кандидастване за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“, с възложител: Сабахатин Гайтансъз

Публикувано на 21.09.2018

Решение БС-73-П/20.09.2018 за: „Изработване на ПУП-ПП за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол“, находящо се в ПИ № 67800.505.140, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Марина Порт Созопол“ ЕАД

Публикувано на 17.09.2018

Решение БС-72-П/14.09.2018 за „Изграждане на амфитеатър, детска градина, търговски и обслужващи обекти в имот № 11538.13.178и, м. „Варницата“, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Парадайз Бийч” ЕАД

Публикувано на 30.07.2018

Решение БС-71-П/27.07.2018 за: „Изграждане на източно локално платно на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ от км 0+0,00 до км 1+638,17 (от км 213+430 до км 211+780 – километраж по проект за реконструкция)“, с възложител Община Поморие

Решение БС-70-П/27.07.2018 за: „Изграждане на нов БКТП, кабел 20 kV и кабел НН до ТМ в УПИ IV-5204, масив 52,   кв. „Долно езерово“, гр. Бургас“, с възложител „Дарлинг-49“ ООД

Публикувано на 26.07.2018

Решение БС-69-П/24.07.2018 за: „Събиране, предаване и първична обработка на отпадъчни нефтоводни смеси и третиране на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на кораби в ПИ 0779.662.9520, ПЗ „Юг“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „МВ ОЙЛ“ ЕООД

Публикувано на 20.07.2018

Решение БС-68-П/20.07.2018 за: „Осигуряване на задължителни и допустими дейности на морски плаж „Къмпинг Делфин“, включително и за „Изграждане на сондажен кладенец, с цел осигуряване на вода за битови нужди за посетителите на морски плаж „Къмпинг Делфин“ и безотточен резервоар в ПИ с идентификатор 10094.36.140 по КККР на с. Варвара, местност „Край морето“, община Царево“, с възложител „ТЙВА ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ЕООД

Публикувано на 06.07.2018

Решение БС-67-П/02.07.2018 за: „Ремонтно хале за камиони и бензиностанция в УПИ VI-543, иден. № 07079.605.228, ПЗ „Север", гр. Бургас, общ. Бургас, с възложител: "Мирамар“ ЕООД

Публикувано на 03.07.2018

Решение № БС-66-П/29.06.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 39164.22.170, м. «До село», с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: Галина Мирчева

Публикувано на 26.06.2018

Решение БС-65-П/22.06.2018 за: „Изграждане на новопроектирани улици в местност „Край село“, с. Горица, община Бяла“ с възложител: Община Бяла

Публикувано на 21.06.2018

Решение БС-64-П/19.06.2018 за: „Изграждане на производствено-складова база и сондажен кладенец в ПИ № 493009, м. „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Селен 2000“ ЕООД

Решение БС-63-П/19.06.2018 за: „Частично изменение на ПУП-ПР за ПИ с № 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27, 73571.31.33 по КК на с. Тънково, Община Несебър“, с възложители: „ГОЛДЪН БЪГ” ЕООД, ЕТ „ИПОЛИТА – ЗЛАТКА РАДЕВА” и „ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ” ЕООД

Решение БС-62-П/19.06.2018 за: „Изграждане на фабрика за пелети в УПИ II-общ. и УПИ III-общ., кв. 11 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ с възложител: община Малко Търново

Публикувано на 14.06.2018

Решение БС-61-П/14.06.2018 за: „Отглеждане н аоранжерийни домати – 1,6 дка и оранжерийни краставици – 1,6 дка в ПИ 490031 и № 490032, м. „Кара Пелит“, землище гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Динчер Мюмюн

Публикувано на 17.05.2018

Решение БС-60-П/15.05.2018  за: „Изграждане на ограда в УПИ II-7, м. „Над село“, с. Медово, Община Поморие” с възложител: Екатерина Господинова

Публикувано на 15.05.2018

Решение БС-59-П/15.05.2018  за: „Иновативно решение за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea gallina и Donax) в акваторията на Черно море, в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо“, с възложител  СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“

Публикувано на 02.05.2018

Решение БС-58-П/30.04.2018 за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бяло месо и кланица в ПИ № 000281, земл. с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Решение БС-57-П/30.04.2018 за: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 099004, землище на с. Пещерско, местност „Куз бою”, община Айтос, област Бургас“, с възложители: Лилия Стоянова Михайлова и Ваня Александрова Вагнер

Решение БС-56-П/30.04.2018 за: „Изграждане на ветрогенератор за производство на ел. енергия в ПИ № 076035, местност „Домус орман”, в землището на с. Дрянковец, община Айтос”, с възложители: насл. на Радук Димитров Радуков

Публикувано на 26.04.2018

Решение БС-55-П/26.04.2018 за: „Външни развлекателни басейни в УПИ-II, кв. 55 /ПИ с ид. 51500.505.260/ по плана на КК „Слънчев бряг-изток“, община Несебър“ с възложител: „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ

Решение БС-54-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 39164.21.15, находящ се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД и „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-53-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.11.880, 39164.11.881 и 39164.11.882, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител:  „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-52-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.17.160, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-51-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.220 и 39164.12.219, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-50-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 73571.30.60, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-49-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.217 и 39164.12.218, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-48-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.17.104, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-47-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.18.235, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-46-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 73571.30.62, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-45-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.121 и 39164.12.122, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „РОМАНС – Р“ ЕООД и „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-44-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.13.315, 53822.13.316, 53822.13.317, 53822.13.318, 53822.13.319, 53822.13.320 и 53822.13.321, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-43-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.11.710 и 53822.11.708, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-42-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.18.462 и 53822.18.463, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложители: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД и „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-41-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 39164.12.216, находящ се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Публикувано на 19.04.2018

Решение БС-40-П/17.04.2018 за: „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в поземлени имоти № 11538.504.892 и № 11538.504.893, землище гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Цвета Венциславова Вучева

Решение БС-39-П/17.04.2018 за: „Изграждане на две жилищни сгради в УПИ I-15, м. 18 по плана на с. Страцин, община Поморие“ с възложител: „Поморие Вен Груп“ ООД.

Решение БС-38-П/17.04.2018 за: „Изграждане на ограда в рамките на имот № 00833.7.15 (УПИ V 7015, кв. 1), местност „Къмпинга“, землище гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД.

Решение БС-37-П/17.04.2018 за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор № 280008, местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен.

Решение БС-36-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 22.39 по КК на с. Кошарица, община Несебър “ с възложител: „Интернешънъл Бул Брокер 2“ ЕООД

Решение БС-35-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 26.73 по КК на с. Кошарица, община Несебър “ с възложител: Мария Стойчева Станчева

Решение БС-34-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 56.43 по КК на с. Равда, община Несебър “ с възложител: „Брайден“ ЕООД.

Решение БС-33-П/17.04.2018 за: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс“ в ПИ № 008392, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие; Подобект: Полагане на кабел 20 кV за захранване на БКТП 20/0,4 кV 2х600 в ПИ № 008392, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: „Найт Интернешънъл“ ЕООД

Решение БС-32-П/17.04.2018 за: „Изграждане на БКТП 0,4/20 кV 1х800 кV в ПИ № 008448, външно ел. захранване на пречиствателно станция за отпадни води в ПИ № 008447; Подобект: Полагане на кабел 20 кV за присъединяване на БКТП 1х800, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: „Найт Интернешънъл“ ЕООД

Решение БС-31-П/17.04.2018 за: „Разширение на гробищен парк гр. Камено, община Камено“ с възложител: Община Камено

Публикувано на 10.04.2018

Решение БС-30-П/05.04.2018 за: „Промяна по време на строителство на обект: „Пристройка и промяна на предназначението на семеен хотел в УПИ VI, кв. 7 по плана на с. Младежко, община Малко Търново“ с възложител: „Роза енд Хайв Ленд“ ООД

Публикувано на 03.04.2018

 

Решение БС-29-П/02.04.2018 за: „Изграждане на овцеферма за отлеждане 250 броя овце - майки, 62 женски шилета за разплод и около 390 угоени агнета в ПИ 062710, м. "Циганска чешма", с. Дебелт. общ. Средец" с вузложител: "Ем Ейч Би Бургас" ЕООД

Решение БС-28-П/02.04.2018 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на дребни преживни животни и селскостопанска сграда за съхранение на концентрирани и груби фуражи в ПИ 52279.101.3, м. "Казашки юрт", с. Константиново, общ. Камено" с възложител: "АГРО-СТИВ" ЕООД

Решение БС-27-П/02.04.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение в подземен имот № 005412, м."Лисичите дупки" земл. на с. Кръстина, общ. Камено и изграждане на системи за капково напояване на трайни насаждения в ПИ № 005412, м. "Лисичите дупки" , ПИ № 006164, м. "Сухата река", с. Кръстина, общ. Камено и ПИ № 008005, м. "Курдево", с. Винарско, общ. Камено" с възложител: Габриела Илиева Миделева ЗП

Решение БС-26-П/02.04.2018 за: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в ПИ 81178.61.133, местност "Митков мост", гр. Черноморец, общ Созопол" с възложител: Румен Илиев Стоянов

Решение БС-25-П/02.04.2018 за: „Преустройство и реконструкция на овчарник в обект за месодайни крави и изграждане на сеновал и торохранилище в ПИ 097001 в м. "Факийска река" по КВС на с. Голямо Буково общ. Средец, обл. Средец" с възложител: Марин Николов Николов
 

Публикувано на 27.03.2018

Решение БС-24-П/23.03.2018 за: „Промяна мястото и размера на асансьора в имот с ид. 48619.2.740, м. Диньов гьол, гр. Царево, общ. Царево“ с възложител: „ЗММ – Пилана“ ООД

Публикувано на 21.03.2018

Решение БС-23-П/19.03.2018 за: „Рибовъдна дейност в язовир – находящ се в ПИ № 000089, землище на с. Мокрен, община Котел“ с възложител „Си комерс“ ЕООД

Публикувано на 20.03.2018

Решение № БС-22-П/16.03.2018 за: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в УПИ I-2, III-5, IV-7, V-11, VI-14, VII-16, всички в кад. район 102, местност „Керезлик Келеме“, землище на с. Карагеоргиево, община Айтос“ с възложител Консорциум „Енерджи КГ“ ЕООД

Публикувано на 13.03.2018

Решение БС-21-П/12.03.2018 за: „Създаване на 262,914 дка био малинови насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на навес/хале/ за съхранение на продукцията в ПИ № 000134, № 000135, № 000174, „Бабуджа“, „Чардак баир“ и „Край село“ в землището на с. Близнак, община Малко Търново“ с възложител "Странджа агро бизнес" ЕООД

Публикувано на 27.02.2018

Решение БС-20-П/26.02.2018 за „Изграждане на жилищни сгради в имот с идентификатор № 281008 в местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос” с възложител: „Ди ЕС ЕМ-95” ЕООД

Публикувано на 09.02.2018

Решение БС-19-П/08.02.2018 за: „Разширение на гробищен парк – Несебър, имоти с идентификатори № 61056.37.1, № 61056.37.2 и № 61056.37.3, местност „Хендек Тарла“, землище с. Равда, община Несебър” с възложител: Община Несебър

Публикувано на 07.02.2018

Решение БС-18-П/06.02.2018 за: „Изменение на подробен устройствен план за УПИ I, кв. 5б по ПР на гр. Китен, идентичен с ПИ № 37023.501.180 по КК, землище гр. Китен, община Приморско ” с възложител: Атанас Панайотов Михов

Публикувано на 02.02.2018

Решение БС-17-П/31.01.2018 г. за: „Промяна по време на строителство и промяна предназначението на „офис сграда със складове и складова база“ в „цех за производство на хляб и хлебни изделия с офиси“ в ПИ 07079.2.2532, м. „Талисмана“, гр. Бургас” с възложител: „Бургас хляб” ЕООД

Публикувано на 19.01.2018

Решение БС-16-П/18.01.2018 за: „ПУП-Парцеларен план за комуникационно-траспортно решение към ПУП-ПРЗ за вилно строителство на ПИ с идентификатор 57491.18.386, м. „Кошарите” по КК и КР на гр. Поморие, Община Поморие” с възложител: „ЕМКО-Г” ЕООД

Решение БС-15-П/18.01.2018 за: “Изграждане на ваканционно селище и собствен водоизточник в ПИ№ 015125, м. „Лалето“, землище гр. Каблешково, община Поморие” с възложител: „Бедер Инвест“ ООД

Решение БС-14-П/18.01.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 13073 и обособяване на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и улица в местност „Вишните, с. Медово, община Поморие” с възложител „Блу Пърл Хоумс“ ООД

Решение БС-13-П/18.01.2018 за: „Жилищно строителство в ПИ 00878.502.57 (УПИ I, кв. 90), гр. Ахтопол, общ.Царево“ с възложител: Асен Марков Рангелов

Публикувано на 18.01.2018

Решение БС-12-П/18.01.2018 за: „Изграждане на административно-складова и ремонтна база в поземлен имот ПИ 07079.5.813, местност „Сърт тарла”, землище кв. Долно Езерово, Община Бургас, Област Бургас“ с възложител: Петя Христова Тодорова

Решение БС-11-П/18.01.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ №37023.503.35 по КК на гр. Китен, община Приморско” с възложител:  Наско Николов Панов

Решение БС-10-П/18.01.2018 за: „Промяна предназначението на земеделска земя  за жилищно строителство в ПИ № 61056.65.13, местността „Чатал тепе“, с. Равда, община Несебър” с възложител: Никола Янков Янков

Решение БС-9-П/18.01.2018 за: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в УПИ I-10027, местност „Над село“, землище с. Медово, община Поморие” с възложител: Сивелин Божанов Георгиев

Решение БС-8-П/18.01.2018 г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-232,287; УПИ VII-253, УПИ VII-253“А“ и за улична регулация /УР/, представляваща ПИ № 58356.506.216; ПИ 58356.506.217 в кв. 31 по плана на гр.Приморско, община Приморско“ с възложители: Васил Огнянов Щраков, Лъчезар Илиев Иванчев и Община Приморско

Решение БС-7-П/18.01.2018 за: „Увеличаване капацитета на разрешените дейности с излезли от употреба моторни превозни средства в имот 07079.662.9570, Южна промишлена зона, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „АЛСИ“ ЕООД

Решение БС-6-П/17.01.2018 за: „Изграждане на обслужваща сграда с ресторант и жилищна част към Къмпинг в ПИ 48619.15.1070 и обслужваща сграда с магазин за промишлени и пакетирани стоки и жилищна част към Къмпинг в ПИ 48619.15.1072, гр. Царево, община Царево“ с възложители: Стефан Куртев Христов и Лиляна Иванова Христова

Решение БС-5-П/17.01.2018 за: „Създаване на зеленчукова градина в ПИ№ 001056, с. Порой, община Поморие“ с възложител: Женя Маринова Алексиева

Публикувано на 17.01.2018

Решение БС-4-П/12.01.2018 за: „Изграждане на две нови производствени халета в ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Юпитер Стомана“ ЕООД

Решение БС-3-П/12.01.2018 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), от производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, от производство и преработване на хранителни продукти; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31; събиране и временно съхранение на отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци; събиране и временно съхранение на битум; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачни и антифризни течности; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ№ 07079.618.21 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Партнерс” ООД

Публикувано на 11.01.2018

Решение БС-02-П/11.012018 за инвестиционнo предложениe: „ПУП-ПРЗ за ПИ№ 81178.501.31, 81178.501.566, 81178.501.567, 81178.501.576, 81178.501.577, м. „Аклади, гр. Черноморец, община Созопол за изграждане на жилищни сгради”

Публикувано на 10.01.2018

РЕШЕНИЕ БС–01–П/09.01.2018 за "Изграждане на фотоволтаичен парк в поземлен имот № 031038, община Котел, област Сливен”, с възложител: „Ко Енерджи”ООД.


2017


Публикувано на 18.12.2017

Решение № БС-112-П/15.12.2017 г. за: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418 м. „Край село“, землище с. Ново Паничарево, общ. Приморско“, с възложител: „Инвест Грийн“ ООД

Публикувано на 13.12.2017

Решение № БС-111-П/11.12.2017 г. за: „Изгражадане на три вилни сгради в ПИ 35033.17.5, ПИ 35033.17.23, ПИ 35033.17.24, м. „Пътеката“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие“, с възложител: „Харисън Пропъртис“ ЕООД

Решение № БС-110-П/08.12.2017 г. за: „Изгражадане на ограда в УПИ VII-25109, кв. 344, по плана на ж. З. „Бяла река“, гр. Бяла“, с възложител: Виктор Стефанов

Публикувано на 07.12.2017

Решение БС-109-П/04.12.2017 за „Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване тип „Пансион” в УПИ I-448, кв. 52 идентичен с ПИ № 53045.502.376 по плана на гр.Обзор, общ.Несебър“, с възложители: Стоянка Янакиева Михайлова и „ВЛТН” ЕАД

Публикувано на 24.11.2017

Решение БС-108-П/22.11.2017  за: „Поставяне на 8 бр. бунгала в ПИ № 67800.54.140, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Христо Георгиев Георгиев

Решение БС-107-П/22.11.2017  за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ 67800.54.141, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Луиза Стефанова Захариева-Зарева и Йордан Иванов Зарев

Публикувано на 22.11.2017

Решение БС-106-П/21.11.2017  за: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, община Бяла“, с възложител: Община Бяла

Решение БС-105-П/21.11.2017  за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 003159, м. „Преводната, с. Каменар, община Поморие“, с възложител: „Давид и КО“ ООД

Публикувано на 17.11.2017

Решение БС-104-П/15.11.2017 за: „Изграждане на паркинг в УПИ V-7015, кв. 1, м. „Къмпинга“, землище с. Ахелой, община Поморие“ по КККР на летище гр. Бургас, с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД

Публикувано на 02.11.2017

Решение БС-103-П/02.11.2017 за „Изграждане на къщи за отдих, спортни съоръжения, трафопост, складова база, производство на млечни продукти, кравеферма, цех за фураж, месопреработвателен цех, къща за гости и пречиствателни съоръжения  в ПИ 000323, ПИ 000324 и ПИ 000104 в землището на с. Драчево, община Средец“ с възложител „Агро ИД“ ООД

Публикувано на 24.10.2017

Решение БС-102-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на цех за производство на мебели в ПИ № 096046 и ПИ №096057, местност „Гробищата“, землище гр. Сунгурларе“, с възложител: „Ангел мебел“ ЕООД

Решение БС-101-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на 10 вилни сгради, трафопост и басейн в ПИ № 81178.36.147, местност „Външна чешма“, землище гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Величко Славов Георгиев

Решение БС-100-П/23.10.2017 г.   за: „Отглеждане и угояване на шаран, толостолоб и бяла риба в язовир с площ 315,019 дка представляващ имот № 000330 по КВС, землище с. Лозарово, община Сунгурларе”, с възложител: ЕТ „ЕМО 78-ЕМИЛ ДЮЛГЕРСКИ“

Решение БС-99-П/23.10.2017 г. за: „Текущ ремонт и модернизация на съществуващ овчарник и битова сграда в овцеферма в имот № 000499, землище с. Стоилово, община Малко Търново”, с възложител: Пламен Илиев Илиев

Решение БС-98-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на открити складови площи за обслужване на контейнери и Ро-Ро терминали и паркинг площи в ПИ №07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК на гр. Бургас, община Бургас и изграждане на вътрешна жп инфраструктура към Порт България Уест”, с възложител „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Решение БС-97-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на седемнадесет еднофамилни вилни сгради в ПИ № 57491.19.360, местност „Лахана“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Анка Георгиева Димитрова

Решение БС-96-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на 2 броя сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.43.54, местност „Мапи“, община Созопол, както и осигуряване на довеждаща инфраструктура – второстепенна улица от о.т. 501 до 563, обслужваща ПИ № 67800.43.54 и ПИ № 67800.43.37 и прокарване на кабел 20kV за захранване на ПИ № 67800.43.54, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол“, с възложители: Светослав Георгиев Павлов и Снежана Драгиева Павлова

Решение БС-95-П/23.10.2017 г. за: „Монтиране на ново съоръжение – преместваем обект мини мандра в ПИ № 000162, землище с.Рудник, община Бургас“, за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „От мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“, с възложител: ЕТ„Милена ММС“ ЕООД

Решение БС-94-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения от лешници в ПИ № 028045, ПИ № 019083, ПИ № 035020, с обща площ 99,482 дка в землище с. Ливада, община Камено, захранване на съоръженията за напояване посредством фотоволтаична система и изграждане на два броя сондажи /в ПИ № 028045 и ПИ № 019083/“, с възложител: Йорданка Петкова Кирова

Решение БС-93-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на логистична база и складова база за промишлени стоки и услуги и административно обслужване, поземлен имот № 80916.64.7, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Комета-7“ЕООД

Решение БС-92-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на овцеферма за 750 овце, мини мандра за обработване на млякото и собствен водоизточник в ПИ № 049006, землище на с. Изворище, община Бургас” с възложител: „Агро Инвест Рудник“ ООД

Решение БС-91-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на бензиностанция, мотел и ресторант в ПИ № 57491.12.217 и пътна връзка в ПИ № 57491.12.216, местност „Езерото“, гр. Поморие, община Поморие” с възложители: „Еврозони-1“ ЕООД и „Вечна-Р“ ЕООД

Решение БС-90-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на три вилни сгради, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.439, м. „Кошарите”,  гр.Поморие, общ. Поморие”  с възложител: Веселин Спасов Москов

Решение БС-89-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на масивна ограда на имот № 055001, с. Детелина, общ.Карнобат” за финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ с възложител: „МП Ленд“ ЕООД

Решение БС-88-П/23.10.2017 г. за: „ Изграждане на вилни сгради в ПИ № 53822.17.343, местност „Корията“, с. Оризаре, община Несебър” с възложител: Драган Вълканов Ангелов

Решение БС-87-П/23.10.2017 г. за "Изграждане на  многофункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Добромир, община Руен” с възложител: Община Руен

Решение БС-86-П/23.10.2017 г. за: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда и изграждане на търговски обекти за сезонно ползване в УПИ XIII – 50, 51, кв. 11 по плана на гр. Обзор, общ.Несебър” с възложител: Драгомира Петрова Станишева - Цонева

Решение БС-85-П/23.10.2017 г. за: „Изместване на съществуващ водопровод, преминаващ през УПИ  III, IV и V – 486, кв. 35 а, с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: Лазар Николов Делиатанасов

Решение БС-84-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на вилна сграда, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.508, м. „Кошарите”,  гр.Поморие, общ. Поморие”  с възложител:  Стойчо Василев Койчев

Публикувано на 17.10.2017

Решение БС-83-П/16.10.2017 г. за: „Изгражадане на производствено-складова база с административна част в ПИ 07079.3.1692, м. „Мадика“, землище гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: „Факториел“ ООД

Публикувано на 13.10.2017

Решение БС-82-П/13.10.2017 г. за: „Строителство на вилна сграда с басейн в ПИ 67800.6.193, м. „Буджака“, гр. Созопол, Община Созопол” с възложител: „Шарлопов-Созополис“ ЕАД

Публикувано на 09.10.2017

Решение БС-81-П/06.10.2017 г. за: „Промяна на подробен устройствен план - ПРЗ за УПИ I, IX и Х в кв. 12 по ПР на м. “Пясъка“, землище гр. Приморско, засягащ ПИ с идентификатори 58346.502.60, 58356.502.154 и 58356.502.155 по КК землище гр. Приморско” с възложител: Румен Божилов Йоцов

Публикувано на 06.10.2017

Решение БС-80-П/05.10.2017 г. за: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Бургас” в имот № 07079.690.57 по КККР на летище гр. Бургас, с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Публикувано на 02.10.2017

Решение БС-79-П/29.09.2017 г. за: „Изграждане на вилно строителство в ПИ № 06006, кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Атанас Димитров Арабаджиев

Решение БС-78-П/29.09.2017 г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, с цел изграждане на съоръжения – садки, за отглеждане на аквакултури, разположени в имоти с № 000200, с площ 348,539 дка в землището на с. Габерово, № 000478 с площ 110,207 дка, № 000474 с площ 381,804 дка и № 000528 с площ 52,343 дка в землището на с. Бата и № 000001 с площ 131,093 дка в землището на с. Дъбник“ с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-77-П/29.09.2017 г. за: „Изграждане на стопанска постройка за съхранение на плодове и зеленчуци в ПИ № 018001 м. „Косова Трънка”, землище на с. Драчево, Община Средец“ с възложител: „Еко Селект Драчево“ ЕООД

Публикувано на 26.09.2017

Решение БС-76-П/21.09.2017 г. за: „Създаване и отглеждане на костилково-овощни насаждения - сини сливи в ПИ № 21065 м. „Еше Баир”, землището на с. Кипилово, Общ. Котел“ с възложител: Красимир Георгиев Куцаров

Решение БС-75-П/21.09.2017  за: „Създаване на 100 дка трайни насаждения-сливи и 60 дка трайни насаждения-малини в ПИ № 316029, м. „Овчарски кладенец“, землище на с. Нейково, общ. Котел, както и изграждане на напоителни системи за напояване на насажденията, закупуване на земеделска техника“ с възложител: ЗП Станимир Васков Ангелов

Решение БС-74-П/21.09.2017 г.   за: „Изграждане на лешникова градина и складове за преработката им в ПИ № 055001 м. „Караджа Дал”, землището на с. Господиново, Общ. Бяла“ с възложител: „Агро Проект Инвест“ ЕООД

Решение БС-73–П/21.09.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти  № 109036, № 10939, № 109044 и част от 109045, землище гр. Средец, община Средец, с възложители „Белите брези“ ООД, „Кантон“ ООД и Димитър Христов Шавов

Решение БС-72–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXV-7, кв. 247 /имот с идентификатор 07598.847.25/, м. „Чайка/Св.Атанас“, гр. Бяла, община Бяла“,  с възложител: Атанас Николов Атанасов

Решение БС-71–П/21.09.2017 г. за: „Издаване на удостоверение за търпимост на съществуващи сгради в имот № 80916.10.78, землище с.Черни връх, община Камено“ с възложител: СД„Гринес и Си-е“

Решение БС-70–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на жилищни сгради в имоти № 35, 40, 41, 425 и 424 в ЗЗП, местност „Циганско кладенче“, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Стоян Василев Арнаудов, Бонка Илиева Хараламбова, Иван Стоянов Танаров, Мария Георгиева Кербер, Христо Георгиев Арнаудов, Марийка Георгиева Жеглева и Ивелин Спасов Илиев

Решение БС-69–П/21.09.2017 г. за: „Основен ремонт на склад за отровни препарати в УПИ Х, кв.154, гр. Средец, община Средец“, с възложител: „СДЖ-СРЕДЕЦ- ВАСИЛЕВИ СИЕ“  СД

Решение БС-68–П/21.09.2017 г. за: „Закупуване на селскостопанска техника, създаване на 4,000 дка трайни насаждение, монтаж на автономна фотоволтаична централа с мощност 3,5 kW и монтаж на 5,000 дка тунелни оранжерии в имоти № 003120 и 003121, намиращи се в землището на с. Александрово, община Поморие“ с възложител: ЗП Петко Кирилов Георгиев

Решение БС-67–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на къща за гости в имот № 501.29, землище с. Белеврен, община Средец”, с възложител: „Денекс К“ ЕООД

Решение БС-66–П/21.09.2017 г. за: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци в имот № 07079.659.437, Южна промишлена зона – кв. Победа, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Екипмар” ЕООД

Публикувано на 18.09.2017

Решение  БС-65-П/15.09.2017 г. за: „Закупуване на производствено оборудване за дейността „Одисей Грейн“ ЕООД по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” с възложител: „Одисей Грейн“ ЕООД

Публикувано на 13.09.2017 

Решение БС-64–П/13.09.2017 г. за: „Преустройство и реконструкция на съществуващо работническо общежитие в цех за производство на охладена риба и осолен зърнест хайвер в имот № 000724,  землището на с. Бръшлян, общ. Малко Търново, обл. Бургас“ с възложител: „ЕФ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД

Публикувано на 15.08.2017 

Решение  БС-63-П/14.8.2017 г. за: Отглеждане на кози и овце в УПИ ІХ-328, кв. 14 и трайни насаждения - сливи в имот № 08028, в землището на с. Пъдарево, общ. Котел, с възложител: ЕТ "Панта-Георги Георгиев"

Решение БС-62-П/14.8.2017 г. за: Изграждане на оранжерии за производство на био заленчуци, сграда за почивка на персонала, склад и хладилна камера за готова продукция, ограда на целия имот, бетонови алеи в имот № 057083, м. До селото, с. Дюлево, общ. Средец, с възложител: ЗП Христо Янакиев Пенов

Публикувано на 02.08.2017 

Решение № БС-61–П/02.08.2017 г. за: „Изграждане на жилищни сгради за временно обитаване с обекти за КОО в УПИ III(ПИ 53045.129.328 по КК) и УПИ XVI-129024(ПИ 53045.129.350 по КК), кв. 2, по плана на к. к. „Обзор-север“, землище на гр. Обзор, общ. Несебър“ с възложител: „Одесос-570“ ЕООД

Решение № БС-60–П/02.08.2017 г. за: „Изграждане на 60 едноетажни жилищни сгради за сезонно ползване и лични нужди в УПИ XV-7,8, кв. 8 от ЗО „Луна” (идентичен с ПИ 07598.115.144 по КК), землище на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“ с възложител: „Сандроуз Холидейс” ЕООД

Публикувано на 01.08.2017 

Решение № БС-59–П/28.07.2017 г. за: „Изграждане на плътна ограда в ПИ 10094.502.171 по КК на с. Варвара, община Царево“, с възложители: Петко Ангелов, Иван Бацаров, Тодор Рангелов, Йонка Бацарова, Иван Иванов

Решение № БС-58–П/28.07.2017 г. за: „Използване на съществуваща площадка за претоварване /прехвърляне/ на съдове с течен хлор между транспортни исредства“, с възложител: „Скорпио-46“ ЕООД

Решение № БС-57–П/28.07.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ на ПИ 81178.35.40 по КК на гр. Черноморец, община Созопол с цел промяна предназначението на земята и обособяване на два нови имота за изграждане на вилни сгради и трафопост“, с възложители: Зорница Йосифова Йосифова и Иван Василев Янев

Решение № БС-56–П/21.07.2017 г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II /ПИ с идентификатор 53045.129.326 по КК/, УПИ III /ПИ с идентификатор 53045.129.354 по КК/, УПИ Х /ПИ с идентификатор 53045.129.336 по КК/ и УПИ XII /ПИ с идентификатор 53045.129.333 по КК/ по плана на к.к. „Обзор-север“, землище гр. Обзор, община Несебър и изграждане на хотелски комплекс „Изгрев“ в УПИ III, кв.1 по плана на к. к „Обзор-север“ /ПИ№53045.129.354 по КК/, землище гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: „Дженерал Травел Тур“ ООД

Публикувано на 21.07.2017 

Решение № БС-55–П/18.07.2017 г. за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова

Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-54–П/10.07.2017г. за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бл месо и кланица в имот № 000281 в землището на с. Факия, общ. Средец“ с възложител: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Публикувано на 10.07.2017 г.

Решение № БС-53–П/07.07.2017г. за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битова част, закупуване на цялостно технологично оборудване, изграждане на сондаж и полагане на фотоволтаична система за собствени нужди на обекта с мощност до 30 кВп в имот № 045004, землище с. Бродилово, община Царево“ с възложител: ЗП Татяна Георгиева Кренчева

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-52–П/03.07.2017 г. за: „пуп-прз ЗА пи С ИДЕНТИФИКАТОРИ 67800.7.72 И 67800.7.73 ПО кк НА ГР. Созопол, с цел обединяване на имотите в един общ ПИ“ с възложител: „Евробилдинг Транс” ЕООД

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-51–П/30.06.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.11.424, м. „Росенец” (бивша м. „Отманли”), землище кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас, с цел изграждане на две вилни сгради” с възложител: „Артемис 69 М“ ЕООД

Публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № БС-50 -П/26.06.2017г.   на Директора на РИОСВ - Бургас, постановено за инвестиционнo предложениe: „ВиК схема на морски плаж „Градина централен част 2“, Община Созопол” с възложител:“Л Л И М“ ООД

РЕШЕНИЕ № БС- 49 -П/26.06.2017 г. за „Създаване на 126 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на орехи в ПИ № 089001, местност „Кърънджика“ и ПИ № 032002, местност „Гор чешма“, землище гр. Карнобат, община Карнобат, закупуване на земеделска техника, изграждане на телена ограда, изграждане на сондажи и система за капково напояване на насажденията” с възложител: „Гренобъл“ ЕООД

Решение № БС-48-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети в  УПИ VIII, кв. 77Б, гр. Айтос, общ. Айтос“ с възложител: „Арекс“ ЕООД

Решение № БС-47-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Обособяване на цех за производство на пелети в имот с идентификатор № 80916.82.29, местност „При село“, землище с. Черни връх, Община Камено“ с възложител: Валентин Димитров Богданов

Решение № БС-46-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на лятна кухня в ПИ 10094.501.144, с. Варвара, община Царево” с възложител Здравка Атанасова Борисова

Решение № БС-45-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за ПИ № 000361, местност „Кайряка“, землището на гр. Карнобат с цел промяна предназначението на имота и обособяване на УПИ I-361 – за бирария, автосервиз, магазин за авточасти и други автоуслуги” с възложител: Кръстина Миткова Тодорова

Решение № БС-44–П/23.06.2017 г. за: „Изграждане на заведение за обществено хранене и хотел в поземлен имот № 280008 в местност „Хаджи Бекир”, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен

Публикувано на 22.06.2017 г.

Решение № БС-43–П/21.06.2017 г. за: „Изграждане на преработвателно предприятие за производство и пакетиране на био и натурални храни в УПИ XIV – 764, кв. 41 по плана на ПЗ „Север” (идентичен с ПИ 07079.605.382 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД

Публикувано на 06.06.2017 г.

Решение № БС-42–П/05.06.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти с №№070079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас, местност „Шосе бою“, землище кв. Ветрен, община Бургас“  с възложители: „Автоойл“ АД, Кирил Андонов, Леонид Шопов и Цветан Генков

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение № БС-41–П/22.05.2017г. за: „Изграждане на жилищно-курортна сграда с офиси и търговски обекти в ПИ 51500.75.2, м. „Кокалу“, землище на гр. Несебър, община Несебър“  с възложител: Борислав Кръстев Байчев и съсобственици

Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение № БС-40–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на административно-складова база в ПИ 67800.17.34, м. „Лафотумба“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с възложител: „ДЕЛТА-МЕТ“ ЕООД

Решение № БС-39–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт с ресторант и басейн в ПИ 67800.54.52, м. „Каваци“, гр. Созопол, община Созопол, и изграждане на обслужваща улица“ с възложители: Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева

Решение № БС-38–П/18.05.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ за разделяне на поземлен имот № 39164.13.191, с идентификатор 07079.7.356 по КК м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, община Несебър, обособяване на 14 бр. нови УПИ и изграждане на по една едноетажна жилищна сграда във всеки УПИ, сондаж и ПСОВ“ с възложител: „ЙОТ-ХА-КА-БАУ“ ООД

Публикувано на 12.05.2017 г.

Решение № БС-37-П/11.05.2017г. за „Създаване и отглеждане на БИО насаждения от киви, изграждане на собствен сондаж и система за капково напояване в имот №075004, местност „Дюс келеме” в землището на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас“ с възложител: Серафим Огнянов Боянов

Решение № БС-36-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на административна сграда на „Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД – район Обзор в УПИ IV-309, кв.21 по регулационния план на гр. Обзор (ПИ 53045.502.150), община Несебър” с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД

Решение № БС-35-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане на риба в имот № 000124, землище с.Житосвят, Община Карнобат” с възложител: Георги Енев Енев

Решение № БС-34-П/11.05.2017г. за: „Използване на аквакултурно стопанство и зона за рекреация в ПИ № 000111 и ПИ № 000323, землище на с. Драчево, Община Средец” с възложител: “АГРО-ИД” ООД

Решение № БС-33-П/11.05.2017г. за: „Извършване на рибостопанска дейност в яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос” с възложител: „КАРПИО КТ” ЕООД

Решение № БС-32-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на стопанска сграда, постройка и локална модулна пречиствателна станция в ПИ № 000011, землище с.Присад, община Созопол“ с възложител: „АТОС“ ЕООД

Решение № БС-31-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане и угояване на шаран и толстолоб в язовир „Чанаджика“, землище с. Екзарх Антимово, Община Карнобат” с възложител: Георги Атанасов Кутиев

Решение № БС-30-П/11.05.2017г. за:  „Изграждане на курортен комплекс - ваканционно селище и сондажен кладенец в поземлен имот № 27454.29.30, местност „Мегало алан”, землище на с. Емона, община Несебър” с възложител: Павлин Кирилов Георгиев

Решение № БС-29-П/11.05.2017г.  за: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в УПИ XVII в кв.74 по ПУП-ПРЗ \ПИ 48619.503.401\, гр.Царево, община Царево, област Бургас” с възложител: Община Царево

Публикувано на 10.05.2017 г.

Решение № БС-28-П/09.05.2017г. за: „Изграждане на отопляеми оранжерии, парокотелно и фотоволтаичен парк в имот № 000109, местност „Косова трънка“, землище с.Драчево, Община Средец” с възложител: „АГРО ИД“ООД

Решение № БС-27-П/10.05.2017г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, разположена в имоти на територията на община Поморие, в т.ч. № 000200, в землището на с. Габерово, № 000474 и 000528 в землището на с. Бата и № 000001 в землището на с. Дъбник за отглеждане на аквакултури и свързани с тях дейности и изграждане на сондаж” с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-26-П/10.05.2017г. за:  „Изграждане на постройка за допълващо застрояване в имот № 00833.5.213, м. „Пречиствателната“, гр. Ахелой, община Поморие“ с възложители Михаил Стефанов Михов и Велика Николова Савова

Публикувано на 09.05.2017 г.

Решение № БС-25-П/05.05.2017г. за:  „Изграждане на сгради и съоръжения свързани с вилния отдих в имоти №046171, № 046172, № 046174, № 046178 и № 046181, земл. на гр. Средец, общ. Средец“ с възложители: „Таурус - 2001“ЕООД, Тодор Илиев Тодоров, Юлия Николаева Дукова и Мария Николаева Дукова.

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение № БС-24–П/18.04.2017г. за: „Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда в УПИ I-82, кв. 43 /ПИ№ 07079.30.287/, квартал „Крайморие“, гр. Бургас“ с възложител: Георги Стефанов Чавдаров

Публикувано на 18.04.2017 г.

Решение № БС-23–П/13.04.2017г. за: „Изграждане на масивна ограда в УПИ IX, м. 42, м. „Яката”, землище на кв. Рудник, общ. Бургас” с възложител: Таня Тодорова Пашова

Публикувано на 12.04.2017 г.

Решение № БС-22–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр. Бургас и ПУП –ПУР за осъществяване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура, в землището на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-21–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за част от ПИ № 07079.10.1234 по КККР на гр. Бургас (част от бивш ПИ № 07079.10.1009) за изграждане на „Етнографски рибарски комплекс“ в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-20–П/10.04.2017г. за: “Промяна предназначението на земеделска земя за изгражданен ажилищна сграда в УПИ V-85, кв. 42 (ПИ №  07079.30.292 кв. Крайморие, гр. Бургас” с възложител: Иван Господинов Андреев

Публикувано на 04.04.2017 г.

Решение № БС-19–П/03.04.2017г. за: „Изграждане на паркинг и едноетажна сграда за охрана в УПИ І-271, 1084, кв.71 (ПИ № 48619.504.69), Промишлена зона гр.Царево, община Царево” с възложител: Община Царево

Решение № БС-18–П/31.03.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.356 по КК на гр. Бургас за изграждане на Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-17–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007106, м. „Хижата“, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие, с възложител: Георги Руменов Костадинов

Решение № БС-16–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007101, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-15–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007095, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-14–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.222, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-13–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.223, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Любка Сотирова Костадинова

Решение № БС-12–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.220, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-11–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007096, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-10–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007103, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-09–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007102, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-08–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.219, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Публикувано на 10.03.2017 г.

Решение № БС-07–П/08.03.2017г. за: „Изграждане на жилищна сграда „А“ и жилищна сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.502.494 по КК на град Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Христина Георгиева Димова и Минко Неделчев Тодоров

Публикувано на 07.03.2017 г.

Решение № БС-05–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 385 дка люцерна, находяща се в масив 3 по КВС в землището на с. Добриново, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Решение № БС-04–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 290 дка люцерна, находяща се в масив 9 и 640 дка в масив 10 по КВС в землището на с. Житосвят, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 27.02.2017 г.

Решение № БС-06–П/24.02.2017г. за: „Доставка и монтаж на инсталация за производство на изсуствен строителен материал от твърди битови отпадъци за получаване на продукт“ с възложител: „Ви Пи Екосолюшън“ ООД

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-03–П/16.02.2017г. за: „Изграждане на водовземна съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в ПИ №№ 47202.10.110 и 47202.10.113, местност „Припека“, землище на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „Царски извори“ ООД

Публикувано на 25.01.2017 г.

Решение № БС-02–П/24.01.2017 г. за: „Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. „Рудник“, гр. Бургас“ с възложител: „МГМ-59“ ООД

Публикувано на 23.01.2017 г.

Решение № БС - 01 – П/20.01.2017 г. за: „Изграждане на хотелски комплекс на територията на ПИ 61056.56.4, 61056.56.5, 61056.56.6, 61056.56.12, 61056.56.13, 61056.56.14, 61056.54.17 и 61056.56.100, м. “Хендек Тарла“ по КК с. Равда, община Несебър“ с възложители: „Актив-02“ ООД и „Парадайз Тур Инвест“ ООД