Преведени отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО

Kоличества депонирани отпадъци и заплатени отчисления за депониране

 

 регионално депо Братово Запад

- регионално депо Малко Търново

- регионално депо Созопол