Доклади - комплексни проверки

Доклади от проверки на обекти без комплексно разрешително


 

2024

Доклад от комплексна проверка на обект: "Алмар Сийфууд" АД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "БГ Сий продакшън" ООД, гр. Камено

Доклад от комплексна проверка на обект: "Гарант ПП" ООД, с. Черни връх, община Камено

Доклад от комплексна проверка на обект "ВЕЛЕС ПЛАСТ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект: СД "Динг - Павлови и Сие", гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Аустротерм България" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Мебели Морато" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Кристоф БС" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Изо-Гард" ООД, гр. Камено

Доклад от комплексна проверка на обект: "Авто Яни" ООД, гр. Бургас

2023

Доклад от комплексна проверка на обект: "Несебър фиш" ЕООД, гр. Несебър

Доклад от комплексна проверка на обект: "Алупласт-ЖТГ" ЕООД, землище на с. Дебелт, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект: "Трансвагон" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Зонар" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Хелиос милк" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Млечна промишленост Маноя" ООД, с. Шиварово, общ. Руен

Доклад от комплексна проверка на обект: "СИС Индустрийс" ООД, с. Венец, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "СИС Индустрийс" ООД, гара Церковски, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "Пасат България" АД, гр. Царево

Доклад от комплексна проверка на обект: "Стъклопласт 2020"EООД, гр. Царево

Доклад от комплексна проверка на обект: Цех за първично винопроизводство на "Винекс Славянци" АД, находящ се в с.Славянци, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД, цех за бутилиране на вина и алкохолни напитки, находящ се в с.Лозарево, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД- цех за първично винопроизводство, бутилиране на вина и изваряване на дестилат, гр. Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: Черноморско злато" АД, гр. Поморие

Докад от комплексна проверка на обект: "Пъчков" ООД - цех за производство на мебели и производство на мебели и производство на пелети с. Дебелт, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект: "Дивес Естейт" ООД, гр. Каблешково, община Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "М Кабел" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Завод за технически въглен" ЕООД, гр. Каблешково

Доклад от комплексна проверка на обект: ЕТ "Биомандра - Рейхан Ружди", с. Каменяк, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект: "Елкабел" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: „Емко Г“ ЕООД, с.Крушевец, община Созопол

Доклад от комплексна проверка на обект: „Стратеджия“ ЕАД, гр.Българово, община Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: „Инвестстрой“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект: "ИПАР 2015" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект: "ДЕЛТА МЕБЕЛ ГРУП" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Бургаски корабостроителници" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Булгериън Уайт Шелс" ООД, гр. Черноморец, м-ст "Кайряка" 

Доклад от комплексна проверка на обект: "Гарант ПП" ООД, с. Черни връх, община Камено

Доклад от комплексна проверка на обект: "РИЦ 6" ООД, гр. Каблешково

Доклад от комплексна проверка на обект: "Алмар Сийфуд" АД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Сигмен милк" ЕООД, с. Сигмен, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "Кемикъл Корпорейшън Инвестмънтс" ООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Арт Модул" ООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: СД "Биогазинженеринг", гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Арт Проект - БГ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект: "АСКО" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Врънгови" ООД, гр. Бургас

2022

Доклад от комплексна проверка на обект: "Трансвагон" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: Пристанищен терминал (ПТ) "Росенец" на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Съединение-02" ООД, гр. Българово

Доклад от комплексна проверка на обект: "Грийн Парадайс 97" ООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Хелиос милк" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Ависпал БГ" ЕООД, с.Чубра, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "М Инвест БГ" ЕООД, с. Гълъбец, община Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Гамитрейд 2" ООД, гр. Камено

Доклад от комплексна проверка на обект: "Ренвал" ЕООД, с.Славянци, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Агровин" ООД, гр. Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Санта Сара" АД, с. Горица, община Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Поморие Вен Груп" ООД, с. Страцин, община Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Победа" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД- цех за бутилиране на вина и алкохолни напитки, находящ се в с.Лозарево, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД- цех за първично винопроизводство, бутилиране на вина и изваряване на дестилат, гр. Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: Цех за първично винопроизводство на "Винекс Славянци" АД, находящ се в с.Славянци, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Черноморско злато" АД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "СИС Индустрийс" ООД, площадка № 2, гара Церковски, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "СИС Индустрийс" ООД, площадка № 1, с. Венец, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "Алупласт ЖТГ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект: „Глобал Футуеър Индъстри" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Агро-Ид" ЕООД, с. Драчево, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект: "ЗТВ" ЕООД, гр. Каблешково

Доклад от комплексна проверка на обект "Теком" АД - клон Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект "Сити Пласт 2003" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ипар 2015" ООД, с. Просеник, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект "Мегакомерс 2001" ЕООД, с. Люляково, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект "Велес Пласт" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Аустротерм България" ЕООД

2021

Доклад от комплексна проверка на обект: "Алупласт - ЖТГ" ЕООД, с. Дебелт, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект: "Севан С.В." ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект:"Елкабел" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Спекта ауто" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "КУШ МОДА" ООД , гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "СИС Индустрийс" ООД, гара Церковски, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "СИС Индустрийс" ООД, с. Венец, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "Куш мода" ООД, с. Ябълчево, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект: "Би Ай Пи" ООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Пролет 06" ООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Бургаски корабостроителници" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Ависпал БГ" ЕООД, с. Чубра, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Динатекс" ООД, с. Зайчар, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект: "Нурсаномотив" ЕООД, с. Люляково, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект: "Атлант 2013" ЕООД, гр.Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Комплектстрой" ЕООД, с. Веселие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД, с. Лозарево, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД, с. Славянци, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "КРЗ порт Бургас" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Анимал Комерс" ООД, с.Соколово, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект: "Черноморско злато" АД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Кристоф БС" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Денито" ООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Аглаятекс" ООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Легенд естейт" ООД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Тохун" ООД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Пасат България" АД, гр. Царево

Доклад от комплексна проверка на обект: СД "Стъклопласт - Димов, Димова и Сие", гр. Царево

Доклад от комплексна проверка на обект: "Трансвагон" АД гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Стратеджия" ЕАД 

Доклад от комплексна проверка на обект: "Теком" АД, клон Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: ЕТ "ТИТ - Теньо Тенев", гр. Камено

Доклад от комплексна проверка на обект: "Клас" ООД, с. Гълъбец, община Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Балнеохотел Поморие" АД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект: "Смарт Сълюшън Бизнес" ЕООД, с. Свобода, община Камено

Доклад от комплексна проверка на обект: "ЗТВ" ЕООД, гр. Каблешково

Доклад от комплексна проверка на обект: "М кабел" ЕООД, с. Дебелт, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект: "Сигмен милк" ЕООД, с. Сигмен

Доклад от комплексна проверка на обект: "ИПАР 2015" ООД, с. Просеник

Доклад от комплексна проверка на обект: Инсталация за производство и преработка на лавандулов цвят, с оператор "Експорт ойл" ООД, с.Просеник

Доклад от комплексна проверка на обект: "Инвестстрой" ЕООД - Дестилерия за етерични масла от тревни култури

Доклад от комплексна проверка на обект: Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и склад за тяхното съхранение, с. Тръстиково

Доклад от комплексна проверка на обект: "Интерфитингс" ООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Алмар сийфуд" АД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Хелиос милк" ЕООД, гр. Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: "Сигматек" ООД, с. Дебелт, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект: "Чикън груп" ООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Близнак 2008" ООД, с. Звездец, община Малко Търново

 

2020

Доклад от комплексна проверка на обект: "Трансвагон" АД гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект: "Ренвал" ЕООД- площадка с местонахождение землище на с.Славянци, община Сунгурларе, област Бургас, местност „Орешака“

Доклад от комплексна проверка на обект: Цех за производство, бутилиране на алкохолни напитки и бутилиране на вино на "Винекс Славянци" АД, находящ се в с.Лозарево, Община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: "Винекс Славянци" АД- цех гр.Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект: Цех за първично винопроизводство на "Винекс Славянци" АД, находящ се в с.Славянци, Община Сунгурларе

Доклад от комкплексна проверка на обект СД "Стъклопласт - Димов, Димова и Сие"

Доклад от комплексна проверка на обект "ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Пасат България" АД, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект "ВИН.С. Индустрийс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "СИС Индустрийс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Дивес Естейт" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект Пристанищен терминал – „Росенец“ на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Трансантлантик Фрейтърс България" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ависпал БГ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Черноморско злато" АД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект "Любис" ЕООД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект EТ"Дивекс-2-Георги Георгиев"

Доклад от комплексна проверка на обект "ГКП Фиш 1" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Карас" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Елкабел" АД

Доклад от комплексна проверка на обект  Хайрула Хайрула

Доклад от комплексна проверка на обект „ВП69" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Лавекса" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Лавапродукт" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "ИПАР 2015" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект  "Агро-КК-10" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Комплектстрой" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Дюни" АД, гр. Созопол 

Доклад от комплексна проверка на обект "Бългериън Уайт Шелс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Автомагистрали-Черно море“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Гарант ПП" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Суордсан" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Победа" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Стратеджия" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "ЗСК Лозово" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Атлантик" АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Чикън груп“ООД, гр.Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект "Термопласт" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Аустротерм България" ЕООД

 

2019

Доклад от комплексна проверка на обект "Ди Вес Естейт" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Строителни материали" АД, м.с. "Върли бряг"

Доклад от комплексна проверка на обект "Бойар" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Поморие Вен Груп" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Винарско имение Санта Сара" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Винарска изба Кокинов" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Винарска изба 2002 Каблешково" ООД 

Доклад от комплексна проверка на обект "Млечна промишленост Маноя" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект Пристанищен терминал – „Росенец“ на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ависпал - БГ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "ВИН.С. Индустрийс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "СИС Индустрийс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Черноморско злато" АД, гр. Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект "Винекс Славянци" АД, цех Славянци, цех Сунгурларе, цех Лозарево

Доклад от комплексна проверка на обект "Алмар сийфуд" АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Хелиос Милк“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Дюни" АД, в.с. Дюни, гр.Созопол

Доклад от комплексна проверка на обект "Eлкабел" АД, гр.Бургас

Доклад от от комплексна проверка на обект "М кабел" ООД, с. Дебелт, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект "ИПАР 2015" ООД, с.Просеник, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект "БИО ЛАВАНТЕЛ" ООД, гр.Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект: Инсталация за приозводство и преработка на лавандулов цвят, с оператор „Експорт ойл“ООД, находящ се в с.Просеник, местност „Белез дере“, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект: Земеделска кооперация за производство и услуги "Зора", с.Мъдрино- дестилерия за етерично-маслени култури.

Доклад от комплексна проверка на обект "Лавекса" ЕООД, с. Зорница, община Средец

Доклад от комплексна проверка на обект "Леястом"ЕООД, гр.Сунгурларе, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект "Анимал комерс" ООД, с. Соколово, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект „Сигмен милк" ЕООД, с. Сигмен, община Карнобат

Доклад от комплексна проверка на обект "Гарант ПП" ООД, с. Черни връх, община Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект „Лавапродукт" ООД, с. Просеник, община Руен

Доклад от комплексна проверка на обект "Клас" ООД, с. Гълъбец, община Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект СД "Стъклопласт - Димов, Димова и Сие", гр. Царево

Доклад от комплексна проверка на обект "Пасат България" АД, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект "АЛУПЛАСТ ЖТГ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Емко Г" ЕООД, с. Крушевец

Доклад от комплексна проверка на обект "Трансвагон" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Корабостроителница Бургас" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Би Ай Пи" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Евробилд" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Завод за технически въглен" ЕООД, гр.Каблешково

Доклад от комплексна проверка на обект "Аустротерм България" ЕООД


2018

Доклад от комплексна проверка на обект "ЕКО ВАРНА" ЕАД

Доклад от комплексна проверка на обект "Карина-91" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "М-Кабел" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "ВИН.С Индустрийс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "СИС Индустрийс" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Строителни материали" АД, находище Дебелт

Доклад от комплексна проверка на обект "ЕПП ОЙЛ" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Трансвагон" АД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект "МВ ОЙЛ" ЕООД, гр. Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект "Винекс Славянци" АД, с.Славянци, община Сунгурларе

Доклад от комплексна проверка на обект "Черноморско злато" АД, гр.Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект "Млечна промишленост Маноя" ООД, гр. Велико Търново

Доклад от комплексна проверка на обект "Ависпал" ООД - гр. София

Доклад от комплексна проверка на обект "Пасат България" АД - гр. Царево

Доклад от комплексна проверка на обект СД“Стъклопласт-Димов, Димова и Сие“

Доклад от комплексна проверка на обект "ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Сий Фууд" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Алтест" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект: Ваканционно селище "Дюни", стопанисвано от „Дюни“АД гр.Созопол

Доклад от комплексна проверка на обект "Мегакомерс 2001" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Алмарсиифууд"АД

Доклад от комплексна проверка на обект находище "Българово", собственост на "Андезит" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект Пристанищен терминал - Росенец на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Клас" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "М-Инвест БГ" ЕООД, консервна фабрика с.Гълъбец, общ.Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект "Айтос Мобил Борса" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Корабостроителница Бургас" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Лео Бетонови изделия" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Авточасти- Франц" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "ЮНИВЪРС-2010" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "МЕТАЛ РЕСПЕКТ I" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект " ДЕЛТА ИНДЪСТРИ" АД

Доклад от комплексна проверка на обект стопанисван от " ЕЙЧ-77" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „АРТ проект-БГ“ЕООД- площадка, гр.Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект „БИ АЙ ПИ“ООД, гр.Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект „Чикън груп“ООД, гр.Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект „Интер Фитингс“ООД, производствена база в гр.Айтос

Доклад от комплексна проверка на обект "Завод за технически въглен"АД гр.Каблешково 


2017 

Доклад от комплексна проверка на обект "Карина - 91" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Еколенд консулт" ЕООД- площадка с местонахождение гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, УПИ VI, кв.109

Доклад от комплексна проверка на обект "Леястом" ЕООД- площадка с местонахождение гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, Индустриална зона, парцел № VI, пр.№941, кв.10

Доклад от комплексна проверка на обект "М Кабел" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Винекс Славянци" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ди Ес Хоум" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Интерпласт - 2007" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ависпал" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ВИН.С Индустрийс“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „СИС Индустрийс“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Трансвагон“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Елкабел“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Спекта Ауто“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Черноморско Злато“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Дюни“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Делта Индъстри“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Анимал Комерс“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Алси“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Комплектстрой“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Рисайклинг България“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект с местонахождение: област Бургас, община Руен, с.Люляково, Промишлена зона 1, УПИ VIII-8, квартал 285, м.Стопански двор, стопанисван от „ДАКАР-2004“ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „МЕТАЛ РЕСПЕКТ 1“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пасат България“АД, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект „СД Стъклопласт -Димов, Димова и Сие“, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект „АЙТОС МОБИЛ БОРСА“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект ЕТ "Дивекс - 2 - Г. Георгиев"

Доклад от комплексна проверка на обект „М Инвест БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Алмарсиифууд“  АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Билдинг Зах“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Хелиос Милк“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕТИ-81“  ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ВЕЛЕС ПЛАСТ“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пътни строежи 2001“  АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пристанищен Терминал "Росенец" - приемане, съхранение и експедиция на нефт и нефтопродукти“ към "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект „АРТ ПРОЕКТ-БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Данев-Адвапак“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Чикън груп“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС“ ЕООД