Информационни материали

Изработени са инфрормационни материали с цел популяризиране на идеята от мрежата от биосферни резервати и значимостта на биосферен парк „Узунбуджак“ от включването му в нея.

 

Дипляна_част 1         Дипляна_ част 2        Плакат