Издадени разрешителни за дейности с отпадъци

Публикувано на 11.06.2018 г.

Решение 02-ДО-508-00 от 04.06.2018 на "Беко Интернешънъл" ЕООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 04.06.2018 г.

Решение 02-ДО-420-01 от 01.06.2018  на "Беки 2008" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по  отпадъците.

Решение 02-ДО-441-02 от 01.06.2018 на "Бека Интер" ООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по  отпадъците.

Решение 02-ДО-507-00 от 28.05.2018 на "Метал Инвест Груп" ЕООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Решение 02-ДО-480-01 от 28.05.2018 на "Медицински център I - Айтос" ЕООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 30.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-424-06 от 26.04.2018 г. на "ЮНИВЪРС - 2010" ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Решение РД-51 от  25.04.2018  за прекратяване на процудура за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци на "ЕПП ОЙЛ" ЕООД

Публикувано на 23.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-490-01 от 12.04.2018 г. на "Алфа Био Проджект" ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ 02-ДО-471-01 от 20.04.2018 г. на "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 06.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-413-03 от 28.02.2018 г. на "ДАКАР 2004"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 19.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ  02-ДО-506-00 от 18.01.2018 г. – отказ за издаване на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци на "Людон транс“ЕООД

РЕШЕНИЕ  02-ДО-505-00 от 17.01.2018 г. – отказ за издаване на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци на "Петрол сървис“ЕООД

Публикувано на 05.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-435-04 от 04.12.2017 г. на "ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци- изменение и допълнение

Публикувано на 01.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ  02-ДО-499-01 от 28.11.2017 г. на "МЕТАЛИКА КОМЕРС“ЕООД за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 29.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-472-02 от 27.11.2017г. на "ПАРТНЕРС"ООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците

Публикувано на 27.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-487-03 от 21.11.2017 г. на "Океан Шипинг" ООД за изменение и/или допълнение на  разрешение за дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 22.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-443-06 от 13.11.2017 г. на "АЛСИ"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци- изменение и/или допълнение

Публикувано на 20.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-424-05 от 18.10.2017 г. на "ЮНИВЪРС-2010"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци- изменение и допълнение.

Публикувано на 19.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-463-01 от 12.09.2017 г. на ОП"Чистота и озеленяване" за изменение и допълнение на  разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-504-01 от 08.09.2017 г. на "Екостийл"ЕООД  за издаване на  разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 08.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-503-00 от 04.09.2017 г. на "Феникс грийн"ЕООД за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-502-01 от 04.09.2017 г. на "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ"ООД за изменение и/или на  разрешение за дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 08.08.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-502-00 от 07.08.2017 г. на "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 20.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-476-02 от 17.07.2017 г. на "ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ЕООД за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-459-03 от 17.07.2017 г. на "ЕКОВАЛЕНТ"ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по третиране на отпадъци.

Публикувано на 11.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-472-01 от 30.06.2017 г. на "Партнерс“ООД за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 04.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-492-01 от 26.06.2017 г. на "Дива еко“ЕООД за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 29.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-429-02 от 22.06.2017 г. на "ИВ-ДИ МЕТАЛ“ЕООД за служебно изменение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 21.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-453-01 от 14.06.2017 г. на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-457-01 от 13.06.2017 г. на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I БУРГАС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-422-01 от 13.06.2017 г. на "ДИ МАНС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-РД-76 от 12.06.2017 г. на "Евро Импекс-Бургас"ЕООД за прекратяване на процедура по издаване на решение за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 05.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-434-01 от 30.05.2017 г. на "СЕКАНД ЛАЙФ"ООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

Публикувано на 05.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-469-03 от 03.05.2017 г. на "ЕКИПМАР"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 26.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-451-02 от 21.04.2017 г. на "СКАЙ ИНВЕСТ"ООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-417-01 от 20.04.2017 г. на "УЕЙСТ 2011"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-РД-43 от 20.04.2017 г. на "ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС"ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-501-00 от 18.04.2017 г. на "ЧИСТОТА"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 20.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-487-02 от 19.04.2017 г. на "ОКЕАН ШИПИНГ"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 11.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-491-01 от 10.04.2017 г. на "АНХИАЛО КАРС" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-500-00 от 04.04.2017 г. на "ПРО ВАСТЕ ПЛЮС"АД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 17.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-452-03 от 16.03.2017 г. на "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

Публикувано на 15.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-444-04 от 09.03.2017 г. на "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

Публикувано на 06.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-499-00 от 02.02.2017 г. на "МЕТАЛИКА КОМЕРС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-498-00 от 01.02.2017 г. на "ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 01.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-449-01 от 31.01.2017 г. на "АВЕНЮ"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-497-00 от 31.01.2017 г. на "ПАНДЖИ 2000"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

 

Архив разрешителни за дейности с отпадъци (.doc)