Контакти

Наименование:  

Регионална инспекция по околната среда и водите

Бургас

Директор:  РОЗА КИРЕВА-ИВАНОВА 

r.kirevaivanova@riosvbs.com

Пощенски адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. „Перущица“ № 67, ет. 3
Пощенски код:  8000

 

Електронна поща на РИОСВ:

riosvbs@unacs.bg

Интернет адрес:

www.riosvbs.com

Кабинет на директор:

+359 56 813 205

Факс:

+359 56 813 200

Фронт офис за административно обслужване:

                                        056 813 212

riosvbs@unacs.bg

Работно време с граждани

Всеки делничен ден
09:00 ч. - 12:00 ч.
13:00 ч. - 17:00 ч.

Проветряване и дезинфекция
12:00 ч. - 13:00 ч.
17:00 ч. - 17:30 ч.

съгласно

Заповед РД-179/01.10.2020 на директора на РИОСВ и Заповед РД-01-487/31.08.2020 на министъра на здравеопазването 

Връзки с обществеността:

 0885 550 423  

Зелен телефон:

056 813 212 - (в работно време); 

0889 096 577 (в извънработно време)

Банкови сметки:

Общинска банка Бургас

IBAN: BG28SOMB91303137007401 BIC: SOMBBGSF

БУЛСТАТ:

102007021

Работно време:

Работното време за служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас е:

Всеки делничен ден
09:00 ч. - 12:00 ч.
12:30 ч. - 17:30 ч.

Приемен ден на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас:

  • вторник и четвъртък 
  • от 14:00 часа до 16:00 часа

 

Къде се намираме - Виж

 


   ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС 

 РОЗА КИРЕВА-ИВАНОВА

 r.kirevaivanova@riosvbs.com


 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"

Направление "Правни дейности" - 056 813 695
Направление "Финансово счетоводна дейност" - 056 813 202
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Направление "Техническо обслужване и информационно обезпечаване"
Връзки с обществеността 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
 

ОТДЕЛ "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и KПКЗ"  056 813 213

Направление "Опазване и контрол чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и екологична отговорност"
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
 
ОТДЕЛ "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  - 056 813 199
 
ОТДЕЛ "Превантивна дейност" - 056 813 207
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"
Направление "Специализирани регистри"
 
ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" - 056 813 208
Направление "Биологично разнообразие, защитени територии"
Направление "Защитени зони"