Контакти

Адрес:

РИОСВ Бургас - 8000, гр. Бургас 

ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
тел: 056 813 205, факс: 056 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

БУЛСТАТ: 102007021 

 

Къде се намираме - Виж


Фронт офис за административно обслужване 056 813 - 212

Работно време с граждани

Всеки делничен ден
09:00 ч. - 12:00 ч.
13:00 ч. - 17:00 ч.

Проветряване и дезинфекция
12:00 ч. - 13:00 ч.
17:00 ч. - 17:30 ч.

съгласно

Заповед РД-179/01.10.2020 на директора на РИОСВ и Заповед РД-01-487/31.08.2020 на министъра на здравеопазването Зелен телефон: 056/813-212; 0889/096-577; 112


инж. Зинка Стойкова

и.д. Директор на РИОСВ - Бургас

(Заповед № 840/23.06.2021 на Министъра на околната среда и водите)

 riosvbs_direktor@unacs.bg 


 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
 ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
 
Направление "Правни дейности" - 056 813 695
Направление "Финансово счетоводна дейност" - 056 813 202
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Направление "Техническо обслужване и информационно обезпечаване"
Връзки с обществеността - riosvbs_pr@abv.bg

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
 

ОТДЕЛ "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и KПКЗ"  

056 813 213

Направление "Опазване и контрол чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и екологична отговорност"
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
 
ОТДЕЛ "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  - 056 813 199
 
ОТДЕЛ "Превантивна дейност" - 056 813 207
 
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"
Направление "Специализирани регистри"
 
ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" - 056 813 208
 

Направление "Биологично разнообразие, защитени територии"

Направление "Защитени зони"