Предприети действия


 

Сигнали 2017 г.

м. Януари, м. Февруари, м.Март,  м.Април, м.Май , м. Юни, м. Юли, м. Август, м.Септември


Сигнали 2016 г.

м. Януари, м. Февруари, м. Март, м. Април, м. Май, м. Юни, м. Юли, м.Август, м.Септември, м.Октомври, м.Ноември, м.Декември


Сигнали 2015 г.

м. Януари, м. Февруари, м. Март, м. Април, м. Май, м. Юни, м. Юли, м. Август, м. Септември, м. Октомври, м. Ноември, м. Декември