Доклади - комплексни проверки

Доклади от проверки на обекти без комплексно разрешително

2018
Доклад от комплексна проверка на обект „Интер Фитингс“ООД, производствена база в гр.Айтос
Доклад от комплексна проверка на обект "Завод за технически въглен"АД гр.Каблешково 
2017 

Доклад от комплексна проверка на обект "Карина - 91" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Еколенд консулт" ЕООД- площадка с местонахождение гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, УПИ VI, кв.109

Доклад от комплексна проверка на обект "Леястом" ЕООД- площадка с местонахождение гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, Индустриална зона, парцел № VI, пр.№941, кв.10

Доклад от комплексна проверка на обект "М Кабел" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Винекс Славянци" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ди Ес Хоум" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Интерпласт - 2007" ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Ависпал" ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ВИН.С Индустрийс“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „СИС Индустрийс“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Трансвагон“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Елкабел“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Спекта Ауто“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Черноморско Злато“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Дюни“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Делта Индъстри“ АД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Анимал Комерс“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Алси“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Комплектстрой“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Рисайклинг България“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект с местонахождение: област Бургас, община Руен, с.Люляково, Промишлена зона 1, УПИ VIII-8, квартал 285, м.Стопански двор, стопанисван от „ДАКАР-2004“ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „МЕТАЛ РЕСПЕКТ 1“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пасат България“АД, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект „СД Стъклопласт -Димов, Димова и Сие“, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект „АЙТОС МОБИЛ БОРСА“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект ЕТ "Дивекс - 2 - Г. Георгиев"

Доклад от комплексна проверка на обект „М Инвест БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Алмарсиифууд“  АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Билдинг Зах“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Хелиос Милк“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕТИ-81“  ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ВЕЛЕС ПЛАСТ“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пътни строежи 2001“  АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пристанищен Терминал "Росенец" - приемане, съхранение и експедиция на нефт и нефтопродукти“ към "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект „АРТ ПРОЕКТ-БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Данев-Адвапак“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Чикън груп“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС“ ЕООД

 

АРХИВ: 2016