Фини прахови частици - ФПЧ10

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАВ

 

Фини прахови частици

2021

АИС Меден Рудник      АИС Долно Езерово       АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2020

АИС Меден Рудник      АИС Долно Езерово       АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2019

АИС Меден Рудник       АИС Долно Езерово       АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2018 

АИС Меден Рудник       АИС Долно Езерово       АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2017 
АИС Меден Рудник       АИС Долно Езерово       АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас