Кампании и екоинициативи


22 април 2019 - Ден на Земята

„Защитете биологичните видове“
 Кампания за Деня на земята 2019 г.

"В природата нищо не съществува само"
- Рейчъл Карсън[1], 1962

Нашата планета има в дар от природата милионите биологични видове, които познаваме и обичаме, и много други, които предстои да бъдат открити. За съжаление, хората безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред заплаха от изчезване на видове, съизмерима със загубата на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в днешния свят е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко предизвикани от натиска на човешката дейност: изменение на климата, обезлесяване, загуба на местообитания, бракониерство, неустойчиво земеделие, замърсяване с пестициди са само част от причините, които могат да бъдат назовани. Влиянието на тези действия се простира още по-далеч.

Бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и паякообразни, риби, ракообразни, корали и други животни и растения значително са намалели. Човешката цивилизация има отрицателно въздействие върху повечето биологични видове, а всеки от тях има незаменима стойност и уникална роля в сложната мрежа на живота.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света: популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна; близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни съоръжения.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата, водят до загуба на половината диви животни в света: популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна; близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни дейности.

Ако не действаме сега, изчезването на видовете може да бъде най-трайното наследство на човечеството. Учените изчисляват, че ако се запазят сегашните темпове, в световен мащаб ще изчезват между 1 и 5 вида годишно, а много видове ще изчезнат, преди дори да научим за тях или за ползите, които те носят за планетата.

Добрата новина е, че тези темпове на изчезване все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена, ако действаме сега и работим заедно, за да изградим едно общо глобално движение на поддръжници – потребители, педагози, религиозни лидери и учени, които да изискат незабавни действия в защита на биологичното разнообразие в световен мащаб.

Информационната мрежа за Деня на Земята приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чиито цели са:

  • Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.
  • Намиране на политически решения за защита на видове и техните местообитания.
  • Създаване на дейно глобално движение, което обхваща грижа за природата и нейните ценности.
  • Насърчаване на индивидуални действия като избор на хранителен режим и спиране на употребата на пестициди и хербициди.

 

 

 

[1] Рейчъл Карсън (1907 – 1964) е американка, морски биолог, екоактивист, основоположник на зеленото движение.

 

По повод Световния ден на Водата – 22 март и Международния ден на Земята – 22 април,

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас

и Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ – Бургас организират

II-ри РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС

„Водата и Земята“

за картичка, рисунка и приложно творчество

 

Това, което целим, е да въздействаме на възможно повече любители на природата, да създадат връзка с нея и да намерят своето вдъхновение.

Изтегли: РЕГЛАМЕНТ и ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ  


Стартира ежегодният конкурс за общини, кметства, училища и детски градини

„Чиста околна среда 2019“

Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда 2019 г“. В нея могат да участват  общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени дeтски центрове с проекти за озеленяване, закупуване на спортни уреди, създаване на нови паркови пространства, изграждане на зони за отдих, ремонт на детски и спортни съоръжения и други. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лв. на проект, а за училищата и детските градини е 5000 лв.

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 15 февруари, а за общини и кметства е 1 март включително. Класираните проекти ще бъдат обявени на 12 април на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които целят да възпитават отговорности  у младите хора в насока опазване природните ресурси на страната ни и развитие на екологичното възпитание. За общинските проекти е важно  участието на жителите на съответното място, в т.ч. доброволен труд от гражданите, живущи в предлаганите за облагородяване места.

Обява за общини и кметства

Обява за училища и детски градини


Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2018/2019 

 

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2019 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 61 проекта.

Проектите, отговарящи на регламента са 65, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати- 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта и от 9-ти до 12-ти клас– 23 проекта. 
Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да видите тук:

Номинирани проекти I фаза първа възрастова г-па 1-4 кл.

Номинирани проекти I фаза втора възрастова г-па 5-8 кл.

Номинирани проекти I фаза първа възрастова г-па 9-12 кл.