Кампании и екоинициативи


 

Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2018 г.

 

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. За 2018 година темата на кампанията е „Мултимодалност“ и ще се проведе под мотото „Комбинирай, движи се!“.  В кампанията могат да се включат общини, училища, НПО, бизнес организации и всеки, който иска да покаже как промотира устойчивото придвижване.

Как може да се регистрирате и да участвате:

Ако сте Община (град)

Ако сте НПО, фирма или училище

Полезни материали:

Листовка
Ръководство за 2018 включително тематични насоки и наръчник за местните власти
Видео клип
Официална страница на Националната кампания за устойчива градска мобилност
Oфициален сайт на  ЕСМ
Материали за визуализация
Наръчник на добрите практики- 2017г.
Харта
Фейсбук страница на ЕСМ

Наградата за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP):

Наградата на Европейската комисия за устойчиво планиране на градската мобилност стартира през 2012г. Целта на наградата е да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област на всяка година. 
Наградата SUMP е отделна от наградата на ЕСМ. Наградите на ЕСМ се дават на общините за дейности, проведени между 16-22 септември, докато наградата SUMP признава местните и регионалните власти за отлични постижения в планирането на устойчивата градска мобилност.
Регистрацията за 7-мата награда SUMP е отворена до 1 октомври 2018г.

Регистрация за награда SUMP

РИОСВ-Бургас кани всички общини, НПО, фирми, училища и граждани да се включат и регистрират за участие в Европейската седмица на мобилността с подходящи инициативи! Информация за вашите инициативи в кратък текст и снимки, изпратете на е-поща: riosvbs_pr@abv.bg 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна среда и по-здравословен начин на живот. Инициативата стартира през 2000г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда.


Литературен конкурс "Мими Праматарова"

Темата на тазгодишния литературен конкурс за есе е „Климатът се променя. Променят ли се хората?“. Той се провежда за дванайста поредна година за Националните награди за природозащита в името на Мими Праматарова. Организатори са Националният доверителен екофонд в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“. Инициативата е утвърдена от Управителния съвет на Фонда като една от програмите насочена към стимулиране на творчеството, посветено на природозащитата в различни области.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища, родени през периода 1 януари 2000 – 31 декември 2002 г. Подробна информация можете да намерите в поканата за кандидатстване.  

 

Крайният срок за изпращане на проектите е 05.05.2018 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2018 г.

От 1996 г. до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк „Рила”. Тя ръководи изграждането на институцията, екипа, както и създаването и приемането на първия План за управление на парка. Стреми се към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. Тя истински и в дълбочина разбира и прилага принципа за широко участие при управление на парка.


СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА - 22 МАРТ 

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организиратпрояви, посветени на водата. Тази година темата на Деня на водата е "Природата за водата", като целта е да се насочи вниманието към справяне с предизвикателствата на водата на 21 век, чрез базирани на природата решения.

Регионалната екоинспекция ще награди участниците в инициитивите за Деня на водата:

1. на 22 март от 11:00 часа в залата на ТК "Акве Калиде", кв. Банево,  ученици от 3-ти "В" и "Д" класове ще представят своите екодневници и рисунки на тема: "В света на водата", организиран от Народно читалище "Изгрев 1909 - Бургас".

2. на 22 март от 16:30 часа в културен център "Морско казино", ученици от 1-ви до 12-ти клас в конкурса за рисунки и приложно изкуство на ЦПЛР - Бургас.
 
РИОСВ-Бургас кани всички училища, детски градини, екоклубове, общини и граждани, да се включат в отбелязването на екологичния празник с подходящи екоинициативи!

Очакваме да споделете вашите инициативи с кратък текст и снимки на е-поща: riosvbs_pr@abv.bg или в страницата ни във Фейсбук.

Изтеглете: Брошура за Деня на Водата 


ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ - 30 МАЙ - 5 ЮНИ 2018 

Европейската седмица на устойчивото развитие през 2018 г. ще се проведе от 30 май до 5 юни. Това е поредно 4–то издание. През изтеклата година бяха регистрирани 4031 събития  за седмицата с близо 360 000 участници.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Сред партньорите са Съветът на Балтийските държави (CBSS), Европейското екологично бюро (EEB), Европейските консултативни съвети по околна среда и устойчиво развитие (EEAC), Европейския икономически и социален комитет (EESC), Европейската зелена седмица и др.

Европейската седмица на устойчивото развитие се подпомага от национални координатори, които предоставят информация и оказват подкрепа в съответната държава на съответния език.

През 2018 година Европейската седмица на устойчивото развитие отново ще се съсредоточи върху събития и дейности,  свързани с Целите за устойчиво развитие (ЦУР), които ще повишат информираността и ще допринесат за постигането им. Специално внимание се отделя на ЦУР, които ще са предмет на сесията на Политическия форум на високо ниво по устойчиво развитие ( UN's High Level Political Forum (HLPF), която ще се състои в периода  9 - 18 юли 2018 г. в Ню Йорк:

 • ЦУР 6: Осигуряване на достъп и устойчиво управление на водите и канализация за всички
 • ЦУР 7: Осигуряване достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички
 • ЦУР 11: Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене
 • ЦУР 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство
 • ЦУР 15: Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и спиране загубата на биологично разнообразие
 • ЦУР 17: Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие

Освен на гореизброените цели, може да се регистрират събития посветени на всички 17 ЦУР.

        Защо да регистрирате събитие?

 • Защото се включвате в една общоевропейска инициатива
 • Защото вашата подкрепа е важна за изпълнението на ЦУР на различните нива - ЕС, национално, регионално и местно
 • Защото вашето събитие, заедно със всички останали събития, показва, че Европа може да има значим принос
 • Защото вашето събитие ще бъде публикувано онлайн и ще могат да го видят хиляди хора
 • Защото получавате достъп до лога и флаери на Европейската седмица на устойчивото развитие, за да промотирате вашето събитие

За промотиране на събитията използвайте бланките на Европейската седмица на устойчивото развитие на български или английски.

Регистрацията на събития е отворена от 5 февруари на сайта на Европейската седмица на устойчивото развитие (https://www.esdw.eu/).

Указания за регистрация може да намерите във флаера на Европейската седмица на устойчивото развитие (на български или английски език).

За контакти: Ерик Мълхоланд, офис на Европейската седмица на устойчивото развитие (Eric Mulholland, ESDW Office) Email: eric.thomas.mulholland@wu.ac.at

 


По повод Международния ден на Земята – 22 април,

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас

обявява

Регионален ученически конкурс

„Земята е за нас – ние сме за Земята“

 

І. РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да участват деца от детски градини и ученици от І до ХІІ клас, разделени в четири групи:

 • І група – детски градини

 • ІІ група – І – ІV клас

 • ІІІ група – V – VІІ клас

 • ІV група – VІІІ – ХІІ клас

ІІ. ЦЕЛ:

Конкурсът ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техният интерес към планетата Земя и ще представи личната им позиция и отношение към опазването и използването на природните ресурси.

ІІІ. ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Художествени текстове – есе, приказка, импресия, стихове, гатанки.

 2. Картичка – създаване на поздравителна картичка с послание в електронен вариант или на хартиен носител.

 3. Мултимедия – създаване на клипове и презентации.

ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА – 13.04.2018 г.

Материалите на хартиен носител, да се представят или изпратят на адрес: РИОСВ – Бургас, 8000 – гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, за „Връзки с обществеността“.

Мултимедийните материали и електронните картички, да се изпратят на следната електронна поща: riosvbs_pr@abv.bg

*** Всички участници задължително да надпишат и/или прикачат на файл: име и фамилия; клас; ръководител и телефон за контакт с него; училище, школа и точен адрес за получаване на награда (ако се присъди такава); телефон и e-mail на училището или организацията, която представя.

Най-добрите творби ще получат грамоти и награди, а победителите от всяка възрастова група ще спечелят екскурзия до резерват „Ропотамо“ и природен парк „Странджа“.

Във Фейсбук страницата за информационно-образователни дейности на РИОСВ – Бургас ще бъдат публикувани албуми с произведенията, имената и училището на авторите, участвали в конкурса.

Награждаването ще се състои на 20 април в залата на РИОСВ – Бургас.

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

 

РИОСВ – Бургас пожелава успех на всички участници!

 

За допълнителна информация: тел. 0885 550 423 и е-адрес: riosvbs_pr@abv.bg – Албена Василева - „Връзки с обществеността“

 


 
 
Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността 16 - 22 септември 2017 е отворена!

Темата на Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) 16-22 септември 2017 е „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си. Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже положително въздействие върху градовете: всяка обща кола, например, намалява трафика с приблизително 15 лични автомобила. 

Как да се включите и регистрирате за участие в ЕСМ?
За общини, училища, НПО, фирми, вижте Тук 
Само официалните местни власти могат да регистрират града за ЕСМ! Регистрация на общини: Тук
Регистрация на училища, НПО, фирми и др: Тук

Полезни връзки и информация за ЕСМ:
Сайт на Европейска седмица на мобилността - 2017 г
Фейсбук страница на ЕСМ 2017 г.  
Дейности и уебинар 
Клип и Флаер
Фейсбук страница  на РИОСВ - Бургас 


Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна среда и по-здравословен начин на живот. Инициативата стартира през 2000г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Нейната популярност расте с всяка изминала година и е с все по-широка обществена подкрепа. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда. България ежегодно се включва в провежданата от Европейската комисия кампания „Европейска седмица на мобилността”, като координатор на национално ниво е МОСВ.

РИОСВ - Бургас кани всички общини, училища, НПО, фирми и граждани да вземат участие в Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили! 


Своите инициативи, споделете на е-поща: riosvbs_pr@abv.bg, като изпратите информация за планираните от вас събития, текст и/или снимки от реализираните събития - между 16 и 22.09! Всички ще бъдат споделени във Фейсбук страницата ни и ще получат грамоти.