Доклади по ЕО

Публикувано на 25 септември 2017г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Айтос

Публикувано на 30 декември 2015г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ЧИ на ПУП-ПРЗ и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ II - 12296 (ПИ №67800.12.296), месност "Алепу", землище гр. Созопол, общ. Созопол.

Публикувано на 13 октомври 2015г.
Доклад за екологична оценка на ОУП на община Малко Търново /предварителен проект/