Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци

Решение 02-РД-369-02 от  17.11.2017 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ  на „АНТОНИОНИ 55“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-439-00 от 15.11.2017 г. на Община Сунгурларе

Решение 02-РД-313-02 от  13.11.2017 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ  на „ОКЕАН ШИПИНГ“ООД

Регистрационен документ 02-РД-322-02 от 07.11.2017 г. на „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“АД

Решение 02-РД-331-01 от  06.11.2017 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ  на „СМК-МОНТАЖИ“АД

Решение №02-РД-438-00 от 24.10.2017 г. отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на „КОМФОРТ 2“ ООД

Регистрационен документ 02-РД-437-00 от 24.10.2017 г. на „ПАСТРА ТРАНС“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-436-00 от 16.10.2017 г. на „ФАВОРИТ Ф2“ООД

Регистрационен документ 02-РД-435-00 от 12.10.2017 г. на EТ„ЕЛСИТ- СТОЯН АПОСТОЛОВ“

Решение 02-РД-432-01 от  09.10.2017 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ  на „СИДОРЕНКО ФУДТЕХ“ЕООД

Решение 02-РД-434-00 от 03.10.2017 г. за отказ за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци на „АЛГО 2017“ЕООД

Решение 02-РД-403-01 от 25.09.2017 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци на „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ООД

Регистрационен документ 02-РД-433-00 от 25.09.2017 г. на „МЕТАЛ ПРО ИНВЕСТ“ЕООД

Решение 02-РД-245-04 от 18.09.2017 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци на „ТОРКРЕТ“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-290-02 от 12.09.2017 г. на „КМД“ЕООД

Решение 02-РД-289-01 от 11.09.2017 г. за прекратяване на регистрация и регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци на „ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-432-00 от 08.09.2017 г. на „СИДОРЕНКО ФУДТЕХ“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-431-00 от 07.09.2017 г. на „Козлодуй“ООД

Регистрационен документ 02-РД-430-00 от 29.08.2017 г. на „БИО СМЕТ БГ“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-429-00 от 25.08.2017 г. на „ИНВЕСТ ГРИЙН“ООД

Регистрационен документ 02-РД-276-03 от 22.08.2017 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-369-01 от 21.08.2017 г. на „АНТОНИОНИ 55“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-428-00 от 18.08.2017 г. на „ДИП ТРАНС 2017“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-323-01 от 18.08.2017 г. на „Винекс Славянци“АД

Регистрационен документ 02-РД-427-00 от 17.08.2017 г. на „Гартланд“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-223-01 от 10.08.2017 г. на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“АД

Регистрационен документ 02-РД-321-01 от 10.08.2017 г. на „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ-95“АД

Регистрационен документ 02-РД-276-02 от 28.07.2017 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-270-01 от 27.07.2017 г. на „СТАНДАРТ ИНВЕСТ ГРУП“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-438-01 от 17.07.2017 г. на „БОРЕЛА“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-350-01 от 17.07.2017 г. на „БОРЕЛА“ЕООД

Регистрационен документ 02-РД-426-00 от 13.07.2017 г. на „ТОРКРЕТ“ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-273-03 от 11.07.2017 г. на „ЧИСТОТА“ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-425-00 от 28.06.2017 г. на „ВЕНИ-М“ООД

Регистрационен документ 
02-РД-227-04 от 27.06.2017 г. на „РОСТЕР“ООД

Решение
№02-РД-211-01 от 19.06.2017 г. отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на „СИТАМЕКС ГАРДЪНС“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-209-01 от 12.06.2017 г. на „БЕКИ 2008“ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-359-01 от 12.06.2017 г. на „ДИВА ЕКО“ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-424-00 от 07.06.2017 г. на „ЦЕНТЪР ПЛЕЙ“ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-423-00 от 07.06.2017 г. на „ГАРДЕН ФРАНЦ“ООД

Регистрационен документ 
02-РД-335-01 от 07.06.2017 г. на „ПО ЧИСТ СВЯТ“ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-422-00 от 31.05.2017 г. на „СЛАВМЕТАЛ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-417-01 от 30.05.2017 г. на „ПРЕМИУМ АГРО“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-182-01 от 17.05.2017 г. на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-169-01 от 11.05.2017 г. на „ДИ МАНС“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-421-00 от 10.05.2017 г. на „ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-420-00 от 09.05.2017 г. на Община СУНГУРЛАРЕ

Регистрационен документ 
02-РД-248-03 от 05.05.2017 г. на „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-204-03 от 04.05.2017 г. на общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ гр.Сунгурларе

Регистрационен документ 
02-РД-252-02 от 04.05.2017 г. на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-419-00 от 02.05.2017 г. на „БИС ТРАНС“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-418-00 от 02.05.2017 г. на „АЛГО 2017“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-248-02 от 21.04.2017 г. на „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-417-00 от 13.04.2017 г. на „ПРЕМИУМ АГРО“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-416-00 от 12.04.2017 г. на „СПИЙД ВИА“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-402-01 от 11.04.2017 г. на „НИКИ - ТЕЛ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-415-00 от 10.04.2017 г. на „КАМЕЛИАНА-69“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-414-00 от 07.04.2017 г. на „СПИЙД ВИА“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-413-00 от 06.04.2017 г. на Община СУНГУРЛАРЕ

Регистрационен документ 
02-РД-207-01 от 31.03.2017 г. на „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-412-00 от 28.03.2017 г. на „Партньори - А.Т.“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-160-01 от 27.03.2017 г. на „ИНТЕР ЛИМИТ“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-411-00 от 21.03.2017 г. на „ИНВЕСТ ГРИЙН“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-327-01 от 20.03.2017 г. на „КОЛИ ЗА СКРАП“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-349-05 от 20.03.2017 г. на „ГРОМАН БЪЛГАРИЯ ТРАНС“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-285-02 от 20.03.2017 г. на „ВЕНТОРИЯ“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-328-01 от 17.03.2017 г. на „АЛЕНА“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-322-01 от 15.03.2017 г. на „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД

Регистрационен документ 
02-РД-410-00 от 15.03.2017 г. на „Костадин Чапанов-52“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-401-01 от 13.03.2017 г. на „НИКИ ТЕЛ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-332-01 от 20.02.2017 г. на „ЕКО ТРЕЙД-АС“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-156-10 от 20.02.2017 г. на „ФОРУМ ТРАНС“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-297-02 от 13.02.2017 г. на „ПАРТНЕРС“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-409-00 от 09.02.2017 г. на „ПРИНСХОРН“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-404-01 от 08.02.2017 г. на „ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-275-01 от 03.02.2017 г. на „АКЗ БУРГАС“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-408-00 от 31.01.2017 г. на „ПМУ“ АД

Регистрационен документ 
02-РД-407-00 от 27.01.2017 г. на „ПРИНСХОРН“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-242-04 от 23.01.2017 г. на „ПРОМСТРОЙ“ ООД

Регистрационен документ 
02-РД-406-00 от 19.01.2017 г. на „РЕМОНТСТРОЙ“ АД

Регистрационен документ 
02-РД-405-00 от 19.01.2017 г. на „ТОТИ 2“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-404-00 от 12.01.2017 г. на „ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Регистрационен документ 
02-РД-349-04 от 12.01.2017 г. на „ГРОМАН БЪЛГАРИЯ ТРАНС“ ООД

Регистрационен документ 02-РД-289-07 от 03.01.2017 г. на „ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Архив - регистрационни документи