Обществен достъп до: постъпили уведомления за инвестиционни предложения на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗООС

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения