Въздух

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАВ

 

Фини прахови частици

2017 г.
АИС Меден Рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2016 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2015 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас