Бургаският мост

Един от символите на град Бургас, навлязъл наблизо 300 метра навътре в морето. Снабден с 22 метровата наблюдателница, разкриваща невероятна гледка!

Природен парк „Странджа“

На територията на планината се намира Природен парк „Странджа“ (обявен за парк през 1995 година с 116 136,2 хектара той е най-голямата защитена територия в България). На територията на Парка попадат и резерватите: „Витаново“, „Силкосия“, „Средока“, „Тисовица“ и „Узунбуджак“.

Последни новини

Всички новини

Подбрани новини