Доклади - обекти с комплексно разрешително

2017 г.

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище"АД, с. Крумово Градище

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе", находящо се в землището на с.Полски извор, общ.Камено.
Доклад от проверка на обект "Топлофикация - Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД, гр. Бургас


2016 г.

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе" в земл. на с. Полски извор, общ.Камено.
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище"АД, с. Крумово Градище

Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново

Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД


2015 г.

Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Кроношпан-България" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Промет Стийл" АД