РИОСВ и медиите


Публикации, репортажи и интервюта:

2021г.

Мария Андреева - гл. експерт Биоразнообразие в РИОСВ-Бургас - за беседа в ПР "Атанасовско езеро", 10.09.2021   пред БНТ

Елена Паспалева - ст. експерт Биоразнообразие в РИОСВ-Бургас за следи от АТВ на Шофьорски плаж, 19.08.2021  пред  пред БНТ, НоваТв, БТВ 

инж. Марина Радева - гл. експерт УО в РИОСВ-Бургас пред СкатТв (за горящото сметище в гр. Сунгурларе), 09.08.2021 Тук