Доклади за състоянието на качеството на атмосферния въздух

 

Зимен доклад 2020-2021 г.           Летен доклад 2021 г.

 

Зимен доклад 2019-2020 г.           Летен доклад 2020 г.

 

Зимен доклад 2018-2019 г.           Летен доклад 2019 г.

 

Зимен доклад 2017-2018 г.           Летен доклад 2018 г.                      

 

                                                        Летен доклад 2017 г.