Кампании и екоинициативи


17 май 2024 (петък) - РИОСВ-Бургас, съвместно с Българска фондация "Биоразнообразие" и Община Бургас организират
Карнавал на биоразнообразието на тема „Бургас на три езера“

Сборен пункт: 17:00 часа на площад „Атанас Сиреков“ – пред сградата на Община Бургас, откъдето ще стартира дефилето на участниците до Морската градина.

18 май 2024 (събота) - Българска фондация "Биоразнообразие" - На брега на Атанасовско езеро (Пътека на саблеклюна и Укритие)
9:00 Йога за всеки (занимания с йога инструктор в класната стая на открито)
10:00 Лекция за Атанасовско езеро и наблюдение на птици
13:00 Лекция за Атанасовско езеро и наблюдение на птици
16:00 Йога за всеки (занимания с йога инструктор в класната стая на открито)
Фотографски събор "Виа Понтика – Вечният път на птиците" (16-19 май 2024)
15:00 - 16:00: Беседа с „Българска Фондация Биоразнообразие“ за предизвикателствата и значението на Атанасовско езеро и района. Наблюдение и фотография чрез кратка разходка край прилежащите зони на езерото.
17:00 Лекция за Атанасовско езеро и наблюдение на птици
20:00 Приказки от здрача: нощната дива природа в града - нощна разходка с Мира по пътеките около Укритието за наблюдение на нощни видове

18 май 2024 (събота)
Нощ на музеите
Природонаучен музей – Бургас – Нощ на музеите
18.00 ч. до 00:00 ч. при вход свободен

19 май 2024 (неделя) Българска фондация "Биоразнообразие" = С велосипед от Планетум до Пода
10:00 сборен пункт пред Планетум
С велосипед по велоалеята по улиците „Иван Вазов“ – „Спортна“ – „Тодор Александров“ – към Пода (възможност за отбивка до езерото Вая, ако сме готови дотогава)
11:00 Посещение на Пода (вход 7 лв. за възрастни и 4 лв. за учащи за наблюдение на птици с оптична техника от терасите на Центъра) и безплатна беседа.
12:00 Почивка в двора на Природозащитен център Пода и на кея под моста
13:00 тръгване обратно за тези, които искат да се движат с групата (останалите могат да се движат сами)

19 май 2024 (неделя)
Природен парк "Странджа" организира: Познавателен поход с наблюдение на растения и птици в местност "Отманли"
Начало: 9 ч. 30 мин.
Сборен пункт: горски разсадник "Отманли"
Лек маршрут, подходящ за всички възрасти. Дължина: 2,2 km.
Възможност за наблюдение на над 20 вида растения и над 10 вида птици.
Растения: дъбове (цер, благун), дрян, червен глог, мъждрян, драка, полски бряст, жасмин, келяв габър и др.
Птици: гарван, южен славей, кос, обикновена чинка, синигери и др.
Маршрутът предлага подходящи условия за снимки сред природата. За информация: 0886399543 Милен Рашков

19 май 2024 (неделя)
Зелена Странджа с поход „В царството на цъфналата зеленика“. 10.30 ч. от площада в с. Кондолово, община Царево.
Партньори във всички дни: Зоопарк Бургас, Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая".
Зоопарк Бургас в събота, 19 май, от 12:00 ч. ще организира рисуване на открито сред животните за по-малките посетители. А в неделя, в 13:00 часа ще бъде проведена тематична беседа за световнозастрашените видове, които обитават зоопарка. Те ще получат и лакомства.

ПланетУм също се включва като партньор в Зелен Уикенд. В неделя, когато е началото и на велопохода, обектът ще работи от сутринта за всички желаещи да посетят и научат повече за природата и тайните на космоса.

Съвсем тематично Зеленият уикенд ще има и продължение.
По повод Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, РИОСВ - Бургас организира Фотоизложба на известния wildlife фотограф Богдан Боев – автор с международен принос и множество награди за популяризиране опазването на дивата природа.
Прекрасните фотоси на видове птици и други животни от различни Натура 2000 зони в България ще оживеят пред Укритието за наблюдение на птици при Атанасовско езеро. Изложбата ще може да се види в дните от 20 до 22 май включително от 9:00 до 16:00 часа. Официално откриване от Директора на РИОСВ-Бургас ще бъде на самия Европейски ден на Натура 2000 – 21 май в 12.00 часа.


„Планетата срещу пластмасата“ е темата на Деня на Земята 22 април 2024 г.

 

Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята, което го прави най-мащабното честване в света.

МОСВ чрез регионалните си структури се включва в отбелязването на Деня на Земята с разнообразни дейности и инициативи на територията на цялата страна в подкрепа на глобалното движение за опазване на околната среда.

Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics). Хората в целия свят са призовани да се поеме колективен ангажимент от страна на правителствата, институциите, бизнеса и гражданите за справяне с кризата, предизвикана от пластмасата, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 година и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането вече не е достатъчно.

За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо:

 • Повишаване на обществената осведоменост за щетите, нанесяни от пластмасата върху здравето на хората, животните и цялото биологично разнообразие. Може да се запознаете с доклада на EARTHDAY.ORG „Бебета срещу пластмаси“, за да научите повече за това, как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на децата.
 • Постепенно премахване на всички пластмасови изделия за еднократна употреба до 2030 г., като този ангажимент да бъде заложен в Глобалния договор на ООН относно замърсяването с пластмаси през 2024 година. Повече от 500 милиарда найлонови торбички или един милион торбички в минута са били произведени в световен мащаб през миналата година. Много от тях имат експлоатационен живот от едва няколко минути, последван от живот като отпадък, продължаващ векове. Дори след като пластмасата се разпадне, тя остава в околната среда под формата на микропластмаса - дребни частици, проникващи във всяка ниша от живота на планетата.
 • Застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като например полиестер и найлон. Днес индустрията за бърза мода произвежда над 100 милиарда облекла годишно. Хората купуват 60% повече дрехи, отколкото преди 15 години. Приблизително 85% от дрехите се озовават на сметища или в пещи за изгаряне, а само 1% се рециклират. Близо 70% от дрехите са направени от суров петрол, което води до отделяне на опасни микрофибри при пране и продължава да допринася за дългосрочно замърсяване в депата за отпадъци.
 • Инвестиране в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.

Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планетата процъфтява без бремето на пластмасите.

Програма на събитията и инициативите за отбелязване на Деня на Земята, организирани от регионалните поделения на МОСВ на територията на цялата страна, можете да видите ТУК.

Повече информация по темата на Деня на Земята „Планетата срещу пластмасата“ вижте ТУК.


Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс

„Посланици на здравето“

enlightened

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“


СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

22 МАРТ 2024

ВОДА ЗА МИР

Какво представлява Световният ден на водата?

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

Темата е предложена предварително от координационния механизъм на ООН за достъп до вода и е съобразена с годишната публикация на Докладът за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО от името на механизма на ООН за достъп до вода.

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“, а заглавието на Доклада за развитие на световните води е „Използване на водата за мир и просперитет“. Кампанията за Деня на водата се нарича  „Вода за мир“.

„Вода за мир“ - обяснение

Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт.

Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави.

Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. Освен това, от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост  държавите  да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси - водата.

С нарастването на населението, водата ще става все по-важна в борбата срещу бедността и влошаване състоянието на околната среда.

Сътрудничеството по отношение на водата може да изгради жизненоважна устойчивост срещу екстремните метеорологични явления и да помогне на населението за смекчаване изменението и адаптиране към променящия се климат.

Общественото здраве и просперитет, хранителните и енергийни системи, икономическата продуктивност и целостта на околната среда разчитат на добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл.

Това означава, че защитата от дискриминация и гарантирането на равенство при осигуряване на достъп до вода и канализация може да има положителен ефект в обществото.

Мирното сътрудничество относно водата може да прелее в мирно сътрудничество във всички сектори.

Като работим заедно за балансиране на човешките права и нужди на всеки, водата може да бъде стабилизираща сила и катализатор за устойчиво развитие.

С течение на времето е имало много повече случаи на сътрудничество, отколкото конфликти за вода, но има още много какво да се направи.

Трябва да действаме въз основа на разбирането, че водата не е само ресурс, който трябва да се използва и за който трябва да се конкурираме – това е човешко право, присъщо на всеки аспект от живота.

На местно и национално ниво, различни потребители на вода – по-специално на вода и канализационни услуги, енергетика, храна и промишленост – трябва да си сътрудничат чрез интегриран управленски подход относно водните ресурси и насърчаване на кръговата икономика.

На ниво басейн държавите трябва да разработят споразумения и да създадат институции за мирно управление на  водните ресурси, които пресичат международните граници.

Сътрудничеството в областта на трансграничните води е от съществено значение за мира и просперитета. Правителствата трябва да си сътрудничат двустранно, регионално или глобално, например чрез подписване и прилагане на Конвенцията на ООН за водите и Конвенцията за водните течения.

Всички имаме роля.

Като индивиди можем да използваме водата по-внимателно, намалявайки стреса върху околната среда и водната инфраструктура.

Всички можем да се обединим около водата и да използваме водата за мир, полагайки основите на по-стабилно и проспериращо бъдеще.

Как водата може да бъде свързана с конфликт и нестабилност?

Водата често играе важна роля по време на конфликт. Например:

1. Водата може да бъде основен мотив, когато интересите на различни потребители на вода, включително държави и провинции се сблъскват и се възприемат като несъвместими или когато количество и/или качеството на водата намалява, което може да засегне здравето на хората и екосистемите.

2. Водата може да бъде оръжие по време на въоръжен конфликт – използвано, както от държави, така и от други участници – като средство за получаване или поддържане на контрол върху територия и население или като средство за оказване на натиск на противникови групи.

3. Водата може да бъде жертва на конфликт, когато водните ресурси, водните системи или комуналните услуги и самите служители в тези сектори са умишлени или случайни жертви или обект на насилие. Атаки върху цивилна инфраструктура, включително водни

Глобална променливост във водния цикъл

Глобалната променливост във водния цикъл съществува, значителна е и във възход. Тези забележителни промени се дължат на въздействието на изменението на климата и човешката дейност.

Променливостта на водата има пряко въздействие върху населението, икономиките и екосистемите, като прави системата по-малко предвидима или изисква по-сложни управленски практики. Управлението на водите става по-трудно, с последици относно наводненията и засушаванията, качеството на водата и справедливата и устойчива наличност на вода за всички.

За ефективно адаптиране към променящите се хидрологични условия, последователен мониторинг и оценка на нашите водни ресурси е от решаващо значение  да се изгради общо разбиране относно проблемите, свързани с водата, от които могат да се разработят договорени решения, докато от друга страна, липсата на данни  може да допринесе за разпалването на конфликти.

 

Как водата може да бъде средство за мир?

Недостигът на вода е нарастващ проблем на всеки континент, като най-силно засегнати са по-бедните общности. За изграждане на устойчивост срещу изменението на климата и за справедливо и устойчиво обслужване на нарастващото население, е необходим интегриран и приобщаващ подход, съсредоточен върху правата на човека и основан на солидни и надеждни данни за управлението на този ограничен ресурс.

В този контекст водата може да бъде катализатор за мир на всички нива на управление:

•   на ниво общност водата може да обедини различни потребители  – често от различни етноси или религиозни групи – около обща кауза и предоставяне на отправна точка за диалог и помирение;

на национално ниво, необходимостта от сътрудничество може да предостави отправна точка за координация на интересите между различните водоползващи сектори;

на трансгранично ниво сътрудничеството относно споделени водни ресурси и „хидродипломацията“ могат да бъдат отправна точка за комуникация и по-широко сътрудничество, включително извън темата за водните ресурси. В следконфликтни ситуации, сътрудничеството относно водните ресурси играе ключова роля за възстановяване на доверието и насърчаване на дългосрочна стабилност, предлагайки осезаема основа за взаимно разбирателство.

Какви са ползите от обединяването около водата?

Доказано е че сътрудничеството в областта на водите минава отвъд границите на държавите и генерира ползи, които ускоряват напредъка по целите за устойчиво развитие, включително спомага за осигуряване на безопасна питейна вода и канализация, повишаване на продоволствената сигурност, поддържане на екосистемите и на здравословен начин на живот.

Трансграничното сътрудничество е от съществено значение за създаването на благоприятни условия за инвестиции и сигурност. Също така подобрява готовността за защита на екосистемите и на човешкото здраве, особено в случай на криза като суша, наводнение или случайно замърсяване.

Как можем да работим заедно, за да използваме водата като средство за мир?

Световният панел на високо ниво за водата и мира е създаден през 2015 г. в Женева по инициатива на 15 държави-членки на ООН за анализ на водата в контекста на поддържане на мира и сигурността. Знаковият доклад на панела „Въпрос на оцеляване“, съдържа конкретни предложения и препоръки, които дават възможност водата да бъде използвана като инструмент на мира.

Трите общи принципа за съвместна работа за използване на водата като средство за мир са:

 • Сътрудничество относно водата трябва да бъде приобщаващо. Водните ресурси служат и се влияят от множество заинтересовани страни, включително гражданско общество, правителство, медии, частния сектор и научната общност.  Междукултурни, полови, възрастови и приобщаващи аспекти и различните ценности на заинтересованите страни, трябва също да се вземат предвид по отношение на системите за управление на водата;
 • Сътрудничество относно водата трябва да бъде междусекторно. Обединяването на секторите свързани с вода, енергия, селско стопанство, околна среда и др. спомага за по-доброто управление и може увеличи ползите, произтичащо от колективните действия, като същевременно предпази екосистемите;
 • Сътрудничеството в областта на водите също трябва да бъде ориентирано към действие. Ползите, които съвместните процеси могат да предложат на общности, сектори, екосистеми и държави в рамките на Целите за устойчиво развитие могат да бъдат реализирани, само ако се предприемат конкретни стъпки за справяне с недостига на финансиране, недостатъчни и недостъпни данни и информация, слаби системи за управление, които произтичат от недобре координирани и неравномерни властови отношения между заинтересованите страни и бавно въвеждане и усвояване на иновативни практики и технологии. Ранното и ефективно сътрудничество по отношение на водните ресурси може също така да предотврати водата да бъде използвана като отключващ фактор, оръжие или жертва по време на въоръжени конфликти. Работата по установяване на официални договорености върху речните басейни и водоносните крайречни хоризонти е от ключово значение за дългосрочно и успешно сътрудничество между държавите.

Науката и образованието са от съществено значение, тъй като позволяват на хората да обменят данни и да се възползват от знанията и развитието на споделено разбиране и решения. С поглед към бъдещето, обучението на хората – като се започне от училище – за ролята на водата относно мира, стабилността, социалната справедливост и просперитет е от решаващо значение за изграждането на осведоменост и умения, които ще гарантират създаването на по-устойчив и мирен свят, основан около разбирането за важността на водата.

Какво мога да направя?

Всички можем да използваме водата като средство за мир.

Отделни граждани, семейства, общности, организации, институции и правителства  – всеки може да предприеме действия като част от кампанията за Световния ден на водата 2024 г.

Има три начина:

 1. Учете

• Изследвайте връзката между водата и мира и четете вдъхновяващи истории от цял свят: https://www.un.org/en/observances/water-day

• Разгледайте фактите за водата на UN-Water: https://www.unwater.org/water-facts

• Прочетете доклада на ООН за развитието на световните води, които се публикува ежегодно на 22 март относно „Използване на вода за мир и просперитет“: https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development report   (линкът следва да бъде активен след 22 март)

• Разгледайте проблемите с водата и канализацията на SDG 6 Портал: https://www.sdg6data.org/en

 1. Споделяйте

• Публикувайте инициативи в социалните медии за Световния ден на водата, като използвате хаштаг #WorldWaterDay за генериране на дебат и повишаване на осведомеността https://www.un.org/en/observances/water-day/resources

3.  Действайте

Всяка година десетки хиляди хора се включват в отбелязването на Световния ден на водата на 22 март. Споделяйте снимки от дейностите си с хаштаг #WorldWaterDay. Ето няколко примера от нещата, които можете да направите:

• Организирайте местен футболен турнир под надслов „Футбол за мир“;

• Помислете какво означават водата и мира за вас и създайте произведение на изкуството, инсталация, песен или филм като вдъхновение за другите;

• Организирайте дебат във вашето училище, университет, общност, офис или организация, за да започнете разговор за вода за мир;

• Организирайте кампания за почистване на брега на езеро или река;

• Организирайте концерт, пиеса или спортно събитие, за да привлечете вниманието към въпросите относно местните водоизточници;

• Ако сте учител или ученик, организирайте/предложете урок относно темата за водата;

• Посетете езеро, влажна зона или река и научете повече за най-близката си водна екосистема;

• Проучете дали водата, която използвате, идва от воден басейн, който се намира на политическа граница и се споделя между държавите;

• Организирайте фотоконкурс или местна изложба на тема вода и мир;

• Допринесете за или стартирайте проекти за гражданска наука, насочени към насърчаване познаването на местните водни тела чрез събиране на данни и информация.

Ключови факти

• 2,2 милиарда души все още живеят без безопасно управлявана питейна вода (СЗО/УНИЦЕФ, 2023 г.).

• Приблизително половината от населението на света изпитва сериозен недостиг на вода поне през част от годината (Междуправителственият панел за климатични промени (МПКП) (IPCC, 2022 г.)). Очаква се тези числа да се увеличат, влошени от изменението на климата и нарастването на населението (Световна метеорологична организация (СМО, 2022 г.).

• Само 0,5 % от водата на Земята е използваема и налична прясна вода, като климатичните промени сериозно засягат това предлагане. През последните двадесет години земните запасите от вода  – включително влага в почвата, сняг и лед – намаляват с 1 см годишно, с големи последици за сигурността на водата (СМО, 2021 г.).

• Изменението на климата, нарастването на населението и нарастващият недостиг на вода ще окажат натиск върху хранително снабдяване (МПКП, 2014), тъй като по-голямата част от използваната прясна вода, около 72 % средно, се използва за селското стопанство (UN-Water, 2023).

 • Бедствията, свързани с водата, доминират в списъка на бедствията през последните 50 години и представляват 70 % от всички смъртни случаи, свързани с природни катаклизми (Световна банка, 2022).

• Почти три пъти по-вероятно е деца под 15-годишна възраст, живеещи в страни, засегнати от продължителни конфликти, да умрат от диарийни заболявания, причинени от липса на безопасна питейна вода, канализация и хигиена, отколкото чрез пряко насилие (УНИЦЕФ, 2019 г.).

• Само 24 държави съобщават, че всичките им трансгранични басейни са обхванати от споразумения за сътрудничество (UN-Water, 2021 г.).

• Ползите от инвестирането във вода и канализация надвишават разходите, като това може да доведе до подобряване на здравето, производителността, състоянието на околната среда и социалните резултати. Всеки инвестиран 1 щатски долар във вода и канализация дава възвръщаемост от 4,3 щатски долара. (UN-Water, 2014 г.) При трансгранични реки и водоносни хоризонти, това е особено свързано с производството на енергия, управление на наводнения и суши, качество на водата и опазване на екосистемите.

 

За повече информация може да последвате линковете по-долу:

 • UN Water Convention (The Convention on the Protection and Use of Transboundary

Watercourses and International Lakes):  https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/introduction

Importance Especially as Waterfowl Habitat):  https://www.ramsar.org/

Източник на информация: https://www.unwater.org/our-work/world-water-day


ОБЩИНА БУРГАС
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1937” - БУРГАС
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

VIII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА:

„Моята невероятна лятна ваканция” по случай 31-ви октомври - Международен ден на Черно море.

Лятото е сезонът в който се сбъдват невероятните детски мечти. Времето за щури приключения, игри и невероятни забавления след дългите месеци на учение и задължения.
За осма поредна година, Народно читалище”Христо Ботев 1937”- Бургас, Ви кани да „преразкажете” своите преживявания от невероятната си лятна ваканция, без значение къде сте я прекарали - на море, планина, на село при баба и дядо или в чужбина, с рисунки, приложни и литературни творби.
Очакваме с нетърпение
вашите цветни, слънчеви ваканционни спомени най-късно
до 25 октомври 2023 г.

УСПЕХ!

Условия:
В конкурса, могат да участват, всички деца на възраст от 5 до 18 години, от всички звена - ДГ, ОУ, СОУ, ЦОП, ЦПЛР, читалища, школи и ателиета, само с 1 рисунка, 1 приложна творба, 1 литературна творба от индивидуален участник, и до 5 броя от звено - училище, читалище, школи, съответно разпределени в четири възрастови групи:

I. Група - от 5 до 6 години - Деца от предучилищна възраст
II. Група - от 7 до 10 години - Ученици от 1 до 4 клас
III. Група - от 11 до 14 години - Подрастващи от 5 до 7 клас
IV. Група - от 15 до 18 години - Девойки и младежи от 8 до 12 клас

??Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника.

?? Приложните творби, сътворени с екологични материали по избор на участниците, с размери по желание, удобни за транспортиране и подреждане на маси, стативи и други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса.

??? Литературните произведения - създадени специално за конкурса в жанра на приказки, разкази, стихотворения, да бъдат написани с шрифт Times New Roman, р-р: 12 и изпратени на konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg

На гърба на всяка творба, следва да има информация за:
* Трите имена на участника, възраст и клас.
* Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.
* Телефон и e-mail за контакт на ръководителя/учителя, родителя на детето.
* Прикачена Декларация за личните данни по образец

?????Награждаване:????
Според мнението на журито, ще бъдат присъдени:
* Грамоти, медали и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи от Община Бургас и НЧ ”Христо Ботев 1937” - Бургас
* Грамоти за ръководители, с най-много наградени участници от школа.

??* Грамоти и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи за творби с екологична насоченост от РИОСВ-Бургас. ??

??* Публикация в Онлайн списание “Щъркел“ на наградените творби.

!?ВНИМАНИЕ: !?
Няма да се допускат в конкурса творби, взаимствани от Интернет, творби неотговарящи на формата, описан по-горе, както и такива без Декларация на личните данни за всеки участник.
??За школите се допуска една декларация от ръководител, с изписани имената на участниците.
Рисунките и приложните творби не се връщат и ще останат във фонда на читалището!!!

Датата и мястото на награждаването ще бъде оповестено допълнително.
Не получилите награди, ще бъдат изпратени за сметка на неприсъствалите участници.

Творбите ще се приемат до 25 октомври 2023 г., на адрес:
гр. Бургас, 8002 кв.”Победа”, ул.”Кубрат” № 7

Получател: Народно читалище ”Христо Ботев 1937” - Бургас
Контакти: konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg, телефон за връзка: 089 550 6280 и на страницата за конкурса: 
VIII НК “МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ”-2023

Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас.
Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки и приложни творби, родителите/ръководителите на творците и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс.
Изпратените конкурсни експонати не се връщат и остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

??ДЕКЛАРАЦИЯ??
Във връзка с чл. 4 ал.1 т.2 от Закона за защита на личните данни, вр. чл. 3 ал.2, съотв. чл.4 ал. 2 от Закона за лицата и семейството
Град / село:
Област:
Институция:
Категория:
Рисунка
Приложно творчество
Литературна творба
Долуподписаният/ата ...................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/
Родител/настойник/ръководител на .................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на ученика/
от / на .........................................................................................................................................
/клас, възраст /
Декларирам, че съм запознат/а с конкурса 8 НК «Моята невероятна лятна ваканция - 2023», включително с Регламента за провеждане, и давам съгласието си за следното:
Детето ми да вземе участие в конкурса.
Снимки на детето и/или неговата рисунка/приложно творчество и неговите имена да бъдат използвани от Организаторите в интернет, видео и печатни материали свързани с Конкурса.
Творбата на моето дете да бъде използвана за благотворителна продажба.
Личните данни на детето ми да се обработват за целите на конкурса и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни.
5. В допълнение на предходното, декларатора дава съгласието си, Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват на предоставен от него телефон за контакт във връзка с организационни въпроси.
Телефон:..................................................................................................................
Рисунките, снимките и информационните материали, илюстриращи участието на детето в конкурса, могат да бъдат публикувани в интернет страницата на НЧ „Хр. Ботев – 1937“ и РИОСВ-Бургас. Всички рисунки, снимки на участниците и информационните материали, използвани във връзка с организиране и оповестяване на конкурса се предоставят безвъзмездно на организаторите за нуждите на благотворителна продажба.
Дата: …………………….. Декларатор: …………………….. /Подпис/ 


Темата на Европейската седмица на мобилността 2023 е "Пестене на енергия".

?? Насърчаване на устойчивата мобилност.

?? Стимулиране на активния транспорт.

?? Създаване на приятни за живеене градове.

Колективните действия за намаляване на потреблението на енергия вече повлияха положително върху запасите от горива и цените им, но има още какво да се направи. Как навиците, свързани с мобилността, могат да допринесат за тези колективни усилия. можете да видите в Краткото ръководство в категория "Ресурси за кампанията", което е достъпно и на български език: Тук


 

РИОСВ-Бургас избра победителите във фотоконкурса "Красотата на българския морски бряг" - 2023 г“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас отличи победителите от фотоконкурса "Красотата на българския морски бряг" - 2023 г“

В надпреварата се включиха 62 участника със 111 фотографии.

Отличени са:

1.В категорията за участници над 18 години:

1 място - Данаил Николов 35 г., гр. Бургас - заливчето на гр. Китен №3

2 място - Тенчо Петков 45 г. с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас - Странджа, река Велека и Черно море № 6

3 място - Росица Димитрова 38 г., гр. Стара Загора - плаж "Каваци" № 26

3 място - Галина Койчева, 51 г. гр. Бургас, Акин нос, Черноморец № 100

Поощрение:

Саша Ботева 21 г., гр. Варна - нос Емине №56

Мария Георгиева, гр. София - Созопол - старият град №63.

2. В категорията за участници под 18 години:

1 място - Анастасия Коралска - 16 г., гр. Бургас - залив "Света Параскева" № 23

2 място - Ейдън Ливингстън 6 г. гр. Бургас - скалите на Червенка № 37

3 място - Иванка Стоянова 13 г. гр. Бургас - Созопол № 79

Поощрение: Елена Дякова 15 г. ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ гр. Варна - район Аспарухово, №4

Всички наградени ще получат грамота за участие, а победителите на 1, 2 и 3 място - съответно по 4, 3 и 2 нощувки в Посетителски център “Ропотамо” или Център по екология “Слънчев бряг”.

За получаване на наградите - тел: 056 813 212; 056 813 205; 0885 550 423 Албена Василева - "Връзки с обществеността" - riosvbs_pr@abv.bg


Удължава се срокът за участие във фотоконкурса на РИОСВ-Бургас "Красотата на българския морски бряг"

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас благодари за получените до момента предложения за участие във фотоконкурса "Красотата на българския морски бряг" - 2023 г“ и обявява удължаване на срока за подаване на снимки до 31 август 2023 г.

На електронна поща riosvbs_pr@abv.bg всеки участник може да изпрати до 2 авторски снимки, с данни за връзка (име и фамилия, възраст, населено място, телефон) и текст, стих или легенда за мястото, което го е привлякло.

С изпращането на снимките, участникът се съгласява, те да бъдат публично споделени в интернет пространството и използвани при подготовката на информационни материали.

Експерти от РИОСВ-Бургас ще отличат най-добрите творби с първа, втора, трета и поощрителна грамота и награди.

Във Фейсбук страницата на Инспекцията ще бъде публикуван албум с всички участващи в конкурса фотографии под формата на виртуална изложба.

Нека покажем красивата природа в нашия регион! Очакваме Ви.

Организаторите си запазват правото да променят и допълват официалните правила за участие в Конкурса, като промените се отразяват в официалния сайт на Конкурса на интернет адрес: https://riosvbs.com/home/bar/1011

За допълнителна информацияАлбена Василева - „Връзки с обществеността“ - тел. 0878 754 615


РИОСВ – Бургас и Парк„Странджа” отбелязват 90 годишния юбилей на Резерват „Силкосия”

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас и Природен парк „Странджа” отбелязват 90 години от обявяването на Резерват „Силскосия”.

Събитията ще се проведат:

enlightenedна 29 юни от 11:00 часа в конферетна зала на „Флора Бургас” с участието на Директора на РИОСВ-Бургас – Павел Маринов, Директора на Парк „Странджа” – инж. Румяна Цвяткова, служители и специални гости от Национална служба за защита на природата (НСЗП) към МОСВ, Областна управа – Бургас, Маринета Николова - началник отдел „Климат, енергия и околна среда“ към Община Бургас; служители от Общини Малко Търново и Царево, ДГС Кости и Царево, учители.  Гостите ще имат възможност да разгледат изложба от детски рисунки, посветени на защитената територия.

enlightenedна 30 юни от 10:00 часа е организиран поход в резерват „Силкосия”, село Кости.

Резерват “Силкосия” (396 ха) е първият резерват в България, обявен на 29 юни 1933 година. Намира се на 2 км северно от село Кости и на 1 км източно от с. Българи. В него са установени 260 вида висши растения. Съхранява най-типичните и реликтни гори от бук и дъб с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, лавровишня, джел, странджанско бясно дърво. Средната възраст на дърветата е 120 – 130 години, а в отделни случаи – и над 200 години. Съгласно Закона за защитените територии, охраната, управлението и контрола във всички резервати на територията на Природен парк Странджа се осъществяват от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, под контрола на МОСВ.

 


Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас обявява конкурс за фотография на тема: „Красотата на българския морски бряг”.

Архив: Китен-Лозенец, РИОСВ-Бургас

 

За участие в конкурса, е необходимо в срок до 31 юли2023 г. на riosvbs_pr@abv.bg професионалисти и любители да изпратят свои снимки на българското крайбрежие, като посочат място и дата на заснемането.

Всеки участник може да изпрати до 2 авторски снимки, с данни за връзка (име и фамилия, възраст, населено място, телефон) и текст, стих или легенда за мястото, което го е привлякло.

С изпращането на снимките, участникът се съгласява, те да бъдат публично споделени в интернет пространството и използвани при подготовката на информационни материали.

Крайният срок за участие е 31 юли 2023 г.

Експерти от РИОСВ-Бургас ще отличат най-добрите творби с първа, втора, трета и поощрителна грамота и награди.

Във Фейсбук страницата на Инспекцията ще бъде публикуван албум с всички участващи в конкурса фотографии под формата на виртуална изложба.

Нека покажем красивата природа в нашия регион! Очакваме Ви.

Организаторите си запазват правото да променят и допълват официалните правила за участие в Конкурса, като промените се отразяват в официалния сайт на Конкурса на интернет адрес: https://riosvbs.com/home/bar/1011

За допълнителна информация: Албена Василева - тел. 0878 754 615


Избрани са победителите във фотоконкурса на РИОСВ-Бургас „Най-красива дюна по Южното Черноморие“

Избрани са победителите във фотоконкурса на РИОСВ-Бургас „Най-красива дюна по Южното Черноморие“.

Журито избра 4 фотографии от общо включили се 10 участника, като взе под внимание, да се вижда дюната в цялост, съответно на първо, второ, трето място и поощрение.

Победител е Христо Стефанов на 30 г от гр. Бургас с Пясъчна дюна на Шофьорския плаж, курорта Дюни, община Созопол.

На второ място е отличена фотографията на Дюни, на Диана Бождерменова 39 г. и Николета Петрова 9 г. от гр. Бургас.

На трето място е Бойка Титянова от гр. София с „Дюни в ММЦ гр. Приморско“

Кадър от гр. Приморско на Михаил Гарабедян на 18 г. печели Поощрение.

Авторите на отличените фотографии печелят шалчета с кадър от ПР „Атанасовско езеро“ и по 2 нощувки в посетителски центрове на РИОСВ-Бургас, които се намират в Аркутино и Слънчев бряг.

Благодарим на всички участници за изпратените фотоси. Продължавайте да снимате, любувайки се на прекрасната българска природа!

1 място – Христо Стефанов 30 г. гр. Бургас Снимка: Пясъчна дюна на Шофьорския плаж, курорта Дюни, община Созопол.

2 място - Диана Бождерменова 39 г. Николета Петрова 9 г. гр. Бургас, снимка: Дюни.

3 място - Бойка Титянова гр. София Дюни ММЦ гр. Приморско

Поощрение – Михаил Гарабедян 18 г. – гр. Приморско

 

РИОСВ – Бургас обявява конкурс за фотография на тема:

„Най-красива дюна по южното черноморие”

Във връзка с отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни 2023 г., Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, обявява конкурс за фотография на тема: „Най-красива дюна по южното черноморие”.

                                 снимка: Архив/РИОСВ-Бургас ПЗ "Пясъчни дюни" - 5 бр. гр. Несебър

В конкурса могат да участват професионалисти и любители със снимка, която представя виждането на автора за дюнните образувания в Бургаска област.

Всеки участник може да изпрати до 2 авторски снимки, прикружени от кратка история за това къде е направена фотографията и с какво е привлякла интереса ви и да прикачи и файл със съдържание: име и фамилия, възраст, населено място и телефон за обратна връзка на: pr@riosvbs.com

С изпращането на снимките, участникът се съгласява те да бъдат публично споделени в интернет пространството! При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационни материали.

Крайният срок за участие е 4 юни 2023 г.

Компетентно жури ще отличи най-добрите творби и ще присъди първа, втора, трета и поощрителна грамоти и награди. Във Фейсбук страницата на РИОСВ-Бургас ще бъде публикуван албум с всички участващи в конкурса фотографии под формата на виртуална изложба.

Победителите ще бъдат обявени на 5 юни – Световен ден на околната среда.

Очакваме вашият личен, уникален поглед за това как виждате пясъчните дюни в един кадър.

За допълнителна информация: Албена Василева - тел. 0885 550 423

 
 

НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” - 2023г.

                                               ОБЩИНА БУРГАС                                              

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ 1937” – БУРГАС

в партньорство с:  РИОСВ-Бургас , НЧ “Обнова-1923“ - кв. Ветрен, Бургас, НЧ “Христо Ботев-1928“ - кв. Банево, Бургас, Творческа къща “Щъркелите“ - София и Виртуална галерия за детско и младежко творчество “Пастелко“ - София

ОРГАНИЗИРАТ

I НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА:

“ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО

„Детство мое, реално и вълшебно,

детство мое, така си ми потребно!

Все се мъча света да обърна

яхнал  пръчка при тебе да се върна. „

Детство мое „- песен из филма "Неочаквана ваканция"
музика: Вили Казасян, текст: Богомил Гудев

 

Колко пъти сме слушали, рецитирали и пели тази емблематична песен за детството. Детството - онази шарена топка емоция, която неусетно хвръква в небето и ни кара да мечтаем. Детството – реалност и вълшебство, както се пее в известната песен „Детство мое“ из приказния филм "Неочаквана ваканция", по музика на Вили Казасян и текст Богомил Гудев, така потребно и едноетажно, но толкова важно, че обръща света ни, защото стане ли ни „студено“ се мъчим да се върнем там и да си вземем частичка от огъня му, да си спомним дяволиите и пакостите с приятели.

Защо ли? Защото, то ни дава сили и мъдрост да продължим напред, в света на големите и да сбъдваме мечтите.

Днес каним и вас, мили деца, да ни изпратите свои рисунки и литературни творби, с вашите безценни моменти от детските ви дни. А от нас очаквайте на 1 юни списък на наградените творби и млади творци.

                              Очакваме вашите творби в срок до 26.05.2023 г.

 
НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” - 2023г.
 

Условия:

 

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 15 години от читалища, училища, образователни центрове и школи с интерес към изобразителното изкуство, групирани в три възрастови групи:

 

 1. Група- от 7 до 9 години
 2. Група- от 10 до 12 години
 3. Група- от 13 до 15 години

Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника.

Литературните творби поезия и проза, написани с шрифт: Times New Roman и р-р: 12, изпратени на hr.b_pobeda@abv.bg

 

На гърба на всяка творба следва да има информация за:

 1. Трите имена на участника и възраст, клас.
 2.  Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.
 3. Телефон и е-mail за контакт на ръководител/учител, родител на детето.

 

Награждаване:

Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка възрастова група от организаторите и партньорите на конкурса.

 

Като комплимент към творците, Творческа къща “Щъркелите“ – София и Виртуална галерия за детско и младежко творчество“Пастелко“ – София, ще публикуват наградените творби.

За нас е чест, известният батик изкуствовед и главен арбитър на конкурса г-жа Златка Бобева и компетентно жури от преподаватели, литератори и автори от Бургас да оценят вашите творби.

 

Рисунките няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.

На 01.06.2023 г. ще бъдат публикувани отличените творби в страниците на организаторите. За награждаването, ще бъдат посочени допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат подредени в изложба. Тя ще гостува и на колегите - партньори на конкурса. При невъзможност за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка.

 

Рисунките ще се приемат до 26.05.2023 г., на адрес: 8002-гр. Бургас, ул. „Кубрат” №7 получател: НЧ “Христо Ботев 1937” – Бургас, а литертурните творби на hr.b_pobeda@abv.bg

Контакти: hr.b_pobeda@abv.bg , телефон за връзка: 0893 049 100, 0895 506 280 - Желязова

НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” - 2023г.

 

Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка и литературна творба на тема НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” – 2023 г., ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище “Христо Ботев 1937” - Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Христо Ботев 1937” - Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководителите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България

Отличени художници в конкурса на РИОСВ-Бургас за рисунка на тема: "Нашата планета се задъхва от пластмаса - ние сме част от решението", посветен на Международния ден на Земята 22 април и Денят на биоразнообризието 22 май 2023 г.

250 творби от различни учебни заведения в страната се надпреварваха в Националния конкурс за детска рисунка "Нашата планета се задъхва от пластмаса - ние сме част от решението", организиран от Регионална инспекция по околната среда и води – Бургас в партньорство с Народно читалище „Христо Ботев 1937“ и Община Бургас.

В първа възрастова група - 6-т годишни, на първо място се класираха Габриела Кметска от ШИИ „100 усмивки“ към НЧ „Обнова 1923“ - кв. Ветрен, гр. Бургас и Дилек Мурад от ДГ „Иглика“ – гр. Бургас. В същата възрастова група на второ място са Дея Господинова от ДГ „Делфин“ - Бургаси Даниел Дюлгеров от ДГ „Иглика“ - Бургас. Трето място спечелиха Денислава Янкова – ДГ „Иглика“ гр. Бургас, Велизар Късев – ДГ „Пролетна дъга“ с. Маринка, Даниел Сотиров ДГ „Слънце“ гр. Бургас.

В същата категория, във втората възрастова група от 7 до 9 години, на първо място се класираха Дивна Железчева 8 години НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – гр. Бургас и Янита Михалева 7 години ШИИ „100 усмивки“ НЧ „Обнова 1923“ кв. Ветрен, на второ място са Моника Христова 9 г. ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас и Кристиян Вутов на 7 г. от ШИИ „100 усмивки“ НЧ „Обнова 1923“ кв. Ветрен. На третото място се класира Габриела Иванова на 9 години от ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас.

В третата възрастова група от 10 до 14 години на първо място се класира Александър Тодоров на 10 години от ЛФ „Фантазия“ при НЧ „Христо Ботев 1937“ – гр. Бургас. Второ място спечели Константин Шивачев на 11 години от О „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас

В четвърта възрастова група от 15 до 18 години на първо място се класираха Ана-Мария Иванова на 16 години от ПГСС гр. Карнобат. На второ място е Карина Спасова на 16 години от Арт ателие „Дон Кези“ – гр. Дупница. Трето място спечели Мишо Бояджиев на 15 години от ЛФ „Фантазия“ при НЧ „Христо Ботев 1937“ – гр. Бургас

Награждаване с международно участие:

1 място -  Мариям Даруиш на 10 години от НЧ „Обнова 1923“ - кв. Ветрен, гр. Бургас.

2 място – Мелиса Амач на 10 години от НЧ „Обнова 1923“ - кв. Ветрен, гр. Бургас.

Екипът на РИОСВ-Бургас изказва благодарност на участниците в конкурса и пожелава здраве и вдъхновение от природата!


Конкурс на РИОСВ-Бургас за рисунка с посласние на тема:

Нашата планета се задъхва от пластмаса - ние сме част от решението

 

по повод

Международния ден на Земята 22 април и Световният ден на околната среда 5 юни 2023

 

Конкурсът се организира в партньорство с Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ – Бургас по повод отбелязването на Международния ден на Земята 22 април и 50-тата годишнина от Световния ден на околната среда 5 юни 2023 г.

Има толкова много неща, които всеки може да направи, за да подпомогне опазването на биоразнообразието: да почисти дадено място извън града или да засади дърво.

Конкурсът за рисунка на тема: „Нашата планета се задъхва от пластмаса - ние сме част от решението“ е повод да се присъединим към отбелязването на двете инициативи. Нека покажем отношението на бъдещето поколение към природната среда чрез изобразителното изкуство, с цветни вдъхновения за действия.

Право на участие:

В конкурса могат да се включат ученици от предучилищна група до XII клас.

Всеки участник представя по едно произведение – рисунка с послание.

Представените материали не се връщат.

Изисквания

Участниците трябва да нарисуват начина, по който искат или не искат да изглежда заобикалящата ги среда и по конкретно биологичното разнообразие в резерватите в Бургаски регион, различни разновидности живи организми, растения и животни, както и екологичните системи, към които те принадлежат.

Изисквания към рисунките:

Жанров обхват на рисунката: графика, акварел, живопис. Материалите, техниката и 35/50 размер .

Всяка творба трябва да е придружена с информация за автора: име, клас, училище, школа, телефон и/или ел. поща за контакт, име/фамилия и телефон на ръководителя/учителя.

Участниците могат да предоставят рисунките и текстовете по един от двата начина:

по е-поща на адрес: pr@riosvbs.com съдържащ:

Сканирана рисунка във формат jpeg и резолюция не по-малко от 300 dpi;

Текст на посланието (като отделен файл, в Word формат).

Рисунките, които са по електронна поща, ще получат само Сертификат за участие.

По поща, с куриер или на място в гр. Бургас 8000, к-с „Лазур“, ул.Перущица” № 67, ет. 1 РИОСВ-Бургас

Рисунките, които са на хартиен вариант, р-р 35/50, ще учасват в журирането с награди.

Предмет на оценяване

Жури, съставено от:

 1.  Експерти на РИОСВ-Бургас в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и НАТУРА 2000“ ще оценят и класират материалите по следните критерии: съответствие с темата, творческо въображение, достоверност, оригиналност и естетическо оформление, въздействие на рисунката/снимката, литературни качества на текста, синхрон и съгласуваност на текста на историята/.
 2. Специалисти от НЧ „Христо Ботев – 1937“ – Бургас в направление жанр на рисунката.

Награди

Конкурсните творби ще бъдат оценени и класирани. Отличените ученици за първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

Информация за класираните творби ще бъде обявена на сайтовете и фейсбук-страниците на РИОСВ – Бургас и НЧ „Христо Ботев 1937“ – Бургас.

6. Срок за представяне на творбите: 28.04.2023 г., включително.

7. Декларация за лични данни.

 

Екипът на РИОСВ-Бургас, Община Бургас и НЧ „Христо Ботев 1937“ пожелава успех на участниците в конкурса!

 
 

 

Заповядайте на организирания от РИОСВ-Бургас и Туристическо дружество „Насам-Натам“ БЕЗПЛАТЕН поход в резерват "Тисовица" по един нов кръгов маршрут сред много цъфнала зеленика.

? Кога: 20.05.2023 г
?? Събираме се в центъра на с. Велика в 9:00 часа (Гугъл локация).

?? Разстоянието от гр. Бургас до с. Велика е 60 км (около 1 час). Моля бъдете точни!
?? Транспортът е споделен с лични автомобили. Ако някой предлага свободни места или търси такива, нека пише в раздел Дискусия към събитието.
?? В 9:30 часа се отправяме с автомобили към резерват Тисовица, като разстоянието до там е 10 км – 3.5 км по асфалтов път и 6.5 км по макадам в добро състояние, а последния 1 км ще изминем пеша.
?? Маршрутът в резервата е кръгов, с дължина 3 км или общо за деня ще вървим 5 км.

? Маршрутът за посетители е създаден тази година съвместно от РИОСВ-Бургас и ТД "Насам-натам" https://www.facebook.com/events/142662768736379/?ref=newsfeed и преминава през голям подлес от зеленика. Ще се потопим в една прелестна гора, в която човешки крак рядко стъпва и гарантираме, че ще бъде интересно, вълнуващо и много весело.
? Ще видим и едноименната река Тисовица, както и ще се насладим на красивия водопад Скока на Трионски дол.
? Специалистите от РИОСВ-Бургас ще проведат интересна беседа за местообитанията на растителните и животинските видове в резервата

? На връщане ще си направим пикник на заслона до Караджов вир. Така че си носете храна по Ваш избор.


СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 2023

"УСКОРЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА"

Този Световен ден на водата е за ускоряване на промяната, за разрешаване на кризата с водата и канализацията.

И тъй като, водата засяга всички ни, трябва всеки да предприеме действия.

Това значи ти! - https://www.unwater.org/bethechange/

Флупи и водата - Изтегли

Каним всички желаещи да се включат със своя инициатива! ??

 

 

2 февруари 2023 г. - Световен ден на влажните зони 
 под мотото: „Време е да възстановим влажните зони“ 

НАГРАЖДАВАНЕ

„Време е да възстановим влажните зони“

по повод

2 февруари 2023 г.

Световен ден на влажните зони

Специална колективна награда - 2”е” клас, ОУ ”Елин Пелин”

Специална колективна награда - ЛФ ”Фантазия” НЧ ”Христо Ботев 1937”-Бургас

Специална колективна награда - ШИИ ”100 усмивки” НЧ ”Обнова 1923” - кв. Ветрен, Бургас

Награждаване индивидуални участници:

До 8 години:

1. Нели Николова - 8 г. Школа ”Батик”-Бургас

2. Калоян Кошничаров - 8 г. ОУ ”Братя Миладинови” - Бургас

3. Симге Мехмед - 7 г. ШИИ ”100 усмивки” кв. Ветрен, Бургас

До 10 години:

1. Ивона Тодорова - 10 г.

1. Александър Тодоров - 10 г. ЛФ ”Фантазия”-Бургас

2. Мелисса Амач - 10 г. ШИИ ”100 усмивки” -кв. Ветрен, Бургас

3. Рая Янева – 9 г. Ателие ”Бургас”

До 14 години

1. Румяна Симеонова - 12 г. ПШ ”Крафт” Бургас

2. Жанета Генчева - 13 г. ШИИ ”100 усмивки” -кв. Ветрен, Бургас

3. Мишо Бояджиев - 14 г. ЛФ ”Фантазия”-Бургас

3. Мойсей Щерионов - 11 г. ОУ ”Христо Ботев”-Бургас

Честито!

 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

кани всички желаещи да се включат в Световния ден на влажните зони със своя инициатива - рисунка или стих за влажните зони и техните обитатели за Атанасовско езеро, езеро Вая, езеро Мандра, река Ропотамо, река Велека

Творбите могат да отразяват: годишните времена и промените, които настъпват във влажнита зона; водолюбивите птици, които се срещат на територията им - къдроглави пеликани, неми лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани, розово фламинго, земеродно рибарче и др. водоплаващи; ролята на влажната зона.
Няма възрастови ограничения за участниците.

Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си по пощата на адрес: гр. Бургас, ул. "Перущица" 67, ет. 1, РИОСВ-Бургас или по електронна поща pr@riosvbs.com. Творбите да са придружени с информация за автора - възраст, учебно заведение, ръководител, телефон за контакт и пощенски адрес;
Краен срок за изпращане: 17 февруари 2023 г.
Обявяване на резултатите: 22 февруари 2023 г.
Жури: Творбите ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Бургас.
Критерии за оценка: Рисунките трябва да създават визуална последователност, да разказват някаква история с поучителен елемент.
Победителите ще бъдат отличени с награди.

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Албена Василева - гл. експерт „Връзки с обществеността” на телефон: 056 813 205

РИОСВ-Бургас Ви пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!