За РИОСВ-Бургас

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас обхваща територията на 13 общини (Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево) с обща територия 7947 кв. км. с население 430 847 жители. Територията на действие на инспекцията е втората по големина в страната след РИОСВ София.