Туризъм

Една от визиите на биосферния парк включва той да се развива като притегателно място за туризъм с развит комплексен туристически продукт.

                                     снимки: Спас Узунов и архив Община Малко Търново - Мишкова нива

Интернет базираната географска информационна система на Природен парк „Странджа“ е разработена с цел да представи на едно място продукт, от който туристите да се възползват при организирането на туристически посещения. Системата съдържа информация за различните маршрути, места за отсядане, обектите и други.   Развитието на туризма се координира от общинската администрация и дирекцията на природния парк „Странджа“. 

http://gis.office.strandja.bg/strandja/

            Министерството на околната среда и водите поддържа туристическите пътеки в резерватите „Узунбуджак“, „Средока“ и „Витаново“.