Решения за извършване на оценка за степента на въздействие

Публикувано на 13.06.2024 г.

Решение № БС-2-ОС/13.06.2024 на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище и гаражи в имот с идентификатор 67800.47.77 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Аркутино“ ЕАД

Публикувано на 12.04.2024 г.

Решение № БС-1-ОС/11.04.2024 на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на десет вилни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.229 по КК на град Ахелой, община Поморие /УПИ 1-229, м. 5, м. „Пречиствателната“, землище на град Ахелой/“, с възложител: „Строй Груп Инженеринг“ ЕООД.

Публикувано на 15.03.2023 г.

Решение №1060/10.03.2023 г. за отмяна на условие в решение №БС-1-ОС(24.02.2023)

Публикувано на 27.02.2023 г.

Решение № БС-1-ОС/24.02.2023 на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в ПИ с идентификатор 48619.13.601 по КК (УПИ Ш-357), местност „Дядо Ильова бахча”, землище на гр. Царево. Община Царево”, е възложител: „АРАПЯ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Публикувано на 25.05.2021 г.

Решение № БС-1-ОС/21.05.2021 на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта за промяна в инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда с басейн в УПИ І-034001, м. „Св. Марина”, (ПИ № 67800.34.25 по КК на гр. Созопол), общ. Созопол”, с възложител: „ОРТУС ПРОДЖЕКТ” ЕООД

Публикувано на 27.11.2019 г.

Решение № БС-4-ОС/27.11.2019 на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на заведение за обществено хранене тип бистро, открит бар, търговски обект, трафопост и обслужващи площи в поземлен имот с идентификатор №67800.1.401 м. „Герени по КККР на гр.Созопол, община Созопол“, с възложител: „Градина“АД             

Публикувано на 20.09.2019 г.

Решение № БС-3-ОС/18.09.2019г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 66528.2.263, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, Община Царево“, с възложител: Надя Петрова             

Публикувано на 26.02.2019 г.

Решение № БС-2-ОС/22.02.2019г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на план: „ПУП– ПРЗ за почивна база в поземлен имот с идентификатор 51500.510.47 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София

Публикувано на 24.01.2019 г.

Решение № БС-1-ОС/22.01.2019г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на производствени и складови халета и монтиране на инсталация за производство на пелети от дървесна суровина в поземлен имот с идентификатор 58356.4.856, местност „Шопака“, землище на гр. Приморско, Община Приморско“, с възложител: „ЕМ 61” ЕООД

Публикувано на 11.12.2018 г.

Решение №БС-3-ОС/07.12.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на допълващи обекти към ваканционен хотел в поземлен имот № 00833.7.15, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ООД

Публикувано на 20.03.2018 г.

Решение № БС-2-ОС/14.03.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас, по оценка за съвместимостта на ИП: „Изграждане на ресторант, бар, магазини, обслужваща улица и паркинг в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител „ГРАДИНА“ АД.

Публикувано на 30.01.2018 г.

Решение № БС-1-ОС/26.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен хотел в  УПИ VI-7058, 7062, 7063, 7064, 7065, кв. 1, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител „ХОТЕЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД

Публикувано на 29.12.2017 г.

Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ №67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД, „БРИЗ 2000” ООД и „ГБС ТУРС” ЕАД

Публикувано на 12.10.2017 г.

Решение № БС-9-ОС/11.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости в поземлен имот №67800.54.52, м. „Каваци“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ и МАРИНА ДИНОВА ЗЛАТЕВА

Публикувано на 17.08.2017 г.

Решение № БС-8-ОС/16.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“ с възложител „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС“ ЕООД

Публикувано на 02.08.2017 г.

Решение № БС-7-ОС/27.07.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на, ваканционно селище в УПИ III-227(ПИ №00833.5.227 по КК) и УПИ II-228 (ПИ №00833.5.228 по КК) местност <<Пречиствателната>>, землище на гр. Ахелой, община Поморие с възложител: „Саут Бийч Вилас“ АД

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-6-ОС/29.06.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево“ с възложител Николай Стойчев.

Публикувано на 26.05.2017 г.

Решение № БС-5-ОС/23.05.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“  с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД, „БРИЗ 2000” ООД и „ГБС ТУРС” ЕАД

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение № БС-4-ОС/19.05.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на пет еднофамилни къщи с паркоместа, басейн и два гаража в поземлени имоти с идентификатор 66528.2.257 и 66528.2.258, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, Община Царево“ с   възложител: Боян Радев Иванов

Публикувано на 27.04.2017 г.

Решение №48/21.04.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас: ОТТЕГЛЯМ Решение № БС-2-ОС/03.02.2017г. за извършена оценка на степента на отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение: „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ № 53045.213.618, м. „Боаз1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър, с възложител: „АКГ-2000“ ООД

Публикувано на 06.03.2017 г.

Решение № БС-3-ОС/02.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда  в поземлен имот с идентификатор 66528.2.262 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: ДОБРОМИР ДОБРЕВ

Публикувано на 09.02.2017 г.

Решение № БС-2-ОС/03.02.2017г. за извършена оценка на степента на отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение: „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ № 53045.213.618, м. „Боаз1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър, с възложител: „АКГ-2000“ ООД

Публикувано на 02.02.2017 г.

Решение № БС-1-ОС/31.01.2017г. за  „Създаване на 166,567дка трайни бионасаждения от сини сливи /поземлени имоти №№ 122010, 122005, 122009, 122011, местност „Юрта“; ПИ 112006, 112007, местност „Царева поляна“, ПИ 034009, местност „Карабелята“ и ПИ 130004, местност „Леските“, землище на с. Факия, Община Средец/ и закупуване на земеделска техника за обработването и стопанисването им, така също и изграждането на ажурна ограда“  с възложител: „АГРО НУТС” ЕООД

Публикувано на 07.10.2016 г.

Решение № БС-3-ОС/04.10.2016 г. за „Изграждане на сграда за отдих и курорт с апартаменти за сезонно ползване, ограда и басейн в УПИ I-54.24, местност „Каваци“, земл. гр.Созопол, Община Созопол /поземлен имот с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол/ с възложители: „АТРИМ“ЕООД, Мария Митрева, Стамо Стоев

Публикувано на 12.4.2016 г.

Решение № БС-1-ОС/15.2.2016 год. за "Създаване на лешникови насаждения и закупуване на земеделска техника за обработването им и стопанисването им в имоти в м. Балабана, м. Арпалъците, м. Кирова лъка, м. Папазлъка, м. Еврена, м. Старите лозя, м. Край село, м. Ильовицата, м. Бабуджа, с. Близнак, община Малко Търново” с възложител: "Странджа Агро Бизнес" ЕООД.

Публикувано на 8.3.2016 г.

Решение № БС-2-ОС/8.3.2016 год. за "Създаване на трайни насаждения от ябълки и сливи в ПИ038012, 038013, 038016 и 038017, с. Звездец, община Малко Търново” с възложител: Христо Атанасов.