Защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ и ПОЛИТИКА за съгласие за обработване на лични данни и информираност

От 25.05.2018 г. влезе в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Бургас в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.

1. Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.

2. При подаването на документи в РИОСВ - Бургас от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица.