Доклад за състоянието на околната среда


Доклад за състоянието на околната среда 2023 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2022 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2021 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2020 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2019 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2018 г.

           Приложение 1

           Приложение 2

           Приложение 3


Доклад за състоянието на околната среда 2017 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2016 г.
        Приложение 1
        Приложение 2
        Приложение 3


Доклад за състоянието на околната среда 2015 г.
         Приложение 1
         Приложение 2
         Приложение 3
         Приложение 4    
         
Приложение 5


Доклад за състоянието на околната среда 2014 г.
        Приложение 1
        Приложение 2
        Приложение 3
        Приложение 4    
        
Приложение 5


Доклад за състоянието на околната среда 2013 г.
         Приложение 1
         Приложение 2
         Приложение 3
         Приложение 4        


Доклад за състоянието на околната среда 2012 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2011 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2010 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2009 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2008 г.