Харта на клиента

Харта на клиента - Изтегли

Заповед за утвърждаване на Харта на клиента

Изтеглете Анкетната карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги

Попълнените Анкетни карти може да изпращате на електронен адрес: pr@riosvbs.com

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас при административното обслужване, и необходимостта от подобряване на бизнес средата, налагат ново преосмисляне на политиката в тази област. Административната услуга не функционира само за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено  обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги се ръководят от следните цели:

  1. Основана цел  е да подобрява достъпа до административните услуги и да повишава качеството им;
  2. Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  3. Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
  4. Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  5. Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите.
  6. Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извличане на поука от направените коментари.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!