Портал за отворени данни

              Портал за отворени данни - виж

Достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат