Доклади за състоянието на качеството на атмосферния въздух

Доклади за състоянието на качеството на атмосферния въздух по показатели фини  прахови  частици (ФПЧ10)  и озон

 

Зимен доклад 2023-2024 г.

Зимен доклад 2022-2023 г.           Летен доклад 2023 г.

Зимен доклад 2021-2022 г.           Летен доклад 2022 г.

Зимен доклад 2020-2021 г.           Летен доклад 2021 г.

Зимен доклад 2019-2020 г.           Летен доклад 2020 г.

Зимен доклад 2018-2019 г.           Летен доклад 2019 г.

Зимен доклад 2017-2018 г.           Летен доклад 2018 г.                      

                                                        Летен доклад 2017 г.