Достъп до обществена информация - ЗДОИ

mail Достъп до обществена информация - ЗДОИ

Обща информация

Орхуска конвенция

Заявление по Закон за достъп до обществена информация

Заплащане

Вътрешни правила за реда за предоставяне на информация по ЗДОИ


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на РИОСВ-Бургас  2019 ; 2020 

 

Платформа за достъп до обществена информация - Отвори

2023

2022  2021  2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012

 

 

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до информация:

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.  

Същите се приемат в ЦАО на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 1 в работно време: 09.00 до 17.30 часа или на e-mail: riosvbs@unacs.bg

Срокът за отговор на постъпилите заявления е до 14 дни от датата на регистрация. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Допълнителна информация: ТУК


Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)