Доклади - обекти с комплексно разрешително

2023

Доклад от проверка на обект "ВИН.С.Индустрийс" ООД, с. Церковски, община Карнобат

Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево"

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "Промет стиил" ЕАД

Доклад от проверка на обект "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе"

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД

Доклад от проверка на обект "СМА Минерал Бургас вар" ЕООД

Доклад от проверка на обект "ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС"  АД

2022

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе"

Доклад от комплексна проверка на обект: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево"

Доклад от проверка на обект "ВИН.С.Индустрийс" ООД, с.Церковски, община Карнобат

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от  проверка на обект "Промет стиил" ЕАД

Доклад от проверка на обект "СМА Минерал Бургас вар" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД

Доклад от проверка на обект "ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС"  АД

2021

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" AД

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "ВИН.С.Индустрийс" ООД, с.Церковски, община Карнобат

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от  проверка на обект "Промет стиил" ЕАД

Доклад от проверка на обект "СМА Минерал Бургас вар" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД

Доклад от проверка на обект "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе"

Доклад от проверка на обект "ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС"  АД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево"


2020

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" AД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за  община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе"

Доклад от проверка на обект "Промет стиил" ЕАД

Доклад от проверка на обект "СМА Минерал Бургас вар" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД

Доклад от проверка на обект "ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС"  ЕАД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД


2019 

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Ренвал" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" 

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" AД

Доклад от проверка на обект "Промет стиил" ЕАД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД

Доклад от проверка на обект "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе"

Доклад от проверка на обект "СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД

Доклад от проверка на обект "ТОПЛОФИКАЦИЯ- БУРГАС"  ЕАД


2018 

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" AД

Доклад от проверка на обект "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе"

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево"

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД

Доклад от проверка на обект "Промет стиил" ЕАД

Доклад  от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД

Доклад от проверка на обект "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС"  ЕАД


2017 

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД

Доклад от проверка на обект "СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД

Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище"АД, с. Крумово Градище

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе", находящо се в землището на с.Полски извор, общ.Камено.
Доклад от проверка на обект "Топлофикация - Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД, гр. Бургас


2016 

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе" в земл. на с. Полски извор, общ.Камено.
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище"АД, с. Крумово Градище

Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново

Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД


2015 

Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Кроношпан-България" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Промет Стийл" АД