Издадени разрешителни за дейности с отпадъци

2024

 

 

 

Решение 02-ДО-433-08 от 26.04.2024 г на "Камекс Комерс" ЕООД

Решение РД-64 от 22.04.2024  на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - СЛИВЕН" 

Решение 02-ДО-559-01 от 16.04.2024 на "ГМК 1" АД

Решение 02-ДО-564-00 от 16.04.2024 на "ДИНКО ДОБРЕВ 86" ЕООД

Решение 02-ДО-563-00 от 15.04.2024 на "ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД

Решение 02-ДО-562-00 от 02.04.2024 на "БАЛКАН РЕСУРС" ЕООД

Решение 02-ДО-524-02 от 01.03.2024 на "БАЛКАНИ 18" ЕООД

Решение 02-ДО-529-01 от 12.02.2024 на "СТАН 3 - 2020" ЕООД


2023

 

Решение 02-ДО-473-03 от 21.11.2023 на "МЕТАЛС ВАРНА" ЕООД

Решение 02-ДО-561-00 от 18.12.2023 на "СОРТОВИ СЕМЕНА - БУРГАС" ООД

Решение 02-ДО-443-12 от 27.10.2023 на "АЛСИ" ЕООД

Решение 02-ДО-560-00 от 11.09.2023 на "МИП МЕТАЛС" ЕООД

Решение 02-ДО-559-00 от 11.09.2023 на "ГМК 1" АД

Решение 02-ДО-499-04 от 07.09.2023 на "МЕТАЛИКА КОМЕРС" ЕООД

Решение 02-ДО-558-00 от 10.08.2023 на "БАЛКАНИ МЕТАЛС" ЕООД

Решение 02-ДО-555-00 от 27.07.2023 на "МЕТАЛС 2" ЕООД

Решение 02-ДО-556-00 от 27.07.2023 на "МЕТАЛС 4" ЕООД

Решение 02-ДО-557-00 от 27.07.2023 на "МЕТАЛС 3" ЕООД

Решение 02-ДО-548-01 от 24.07.2023 на "КОСТА ГАРД" ООД

Решение 02-ДО-530-02 от 21.07.2023 на "ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ" ООД

Решение 02-ДО-554-00 от 20.07.2023 на "МЕТАЛС 5" ЕООД

Решение 02-ДО-553-00 от 18.07.2023 на "МЕТАЛС 1" ЕООД

Решение 02-ДО-443-02 от 18.07.2023 на "МЕТАЛС ВАРНА" ЕООД

Решение 02-ДО-470-10 от 12.07.2023 на "РОСТЕР" ООД

Решение 02-ДО-481-03 от 10.07.2023 на ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Решение 02-ДО-550-01 от 29.06.2023 на "ОКЕАН ШИПИНГС" ЕООД

Решение 02-ДО-552-00 от 28.06.2023 г на "СУЙД ИНВЕСТ" ЕООД

Решение 02-ДО-551-00 от 19.06.2023 на "ЮГЖК" ООД

Решение 02-ДО-550-00 от 23.05.2023 на "ОКЕАН ШИПИНГС" ЕООД

Решение 02-ДО-510-02 от 28.04.2023 на "ТРАНСИНСС" ООД

Решение 02-ДО-548-00 от 23.03.2023 на "КОСТА ГАРД" ООД

Решение 02-ДО-547-00 от 15.03.2023 на "ЕКО ПРЕЧИСТВАНЕ" ЕООД

Решение 02-ДО-443-11 от 07.03.2023 на "АЛСИ" ЕООД

Решение 02-ДО-435-07 от 08.02.2023 на "ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС" ЕООД

Решение 02-ДО-430-02 от 26.01.2023 на "МЕТАЛ РЕСКПЕКТ 1" ЕООД

Решение 02-ДО-545-00 от 16.01.2023 на "БИ МЕТАЛ" ЕООД

Решение 02-ДО-433-07 от 09.01.2023 на „КОМЕКС КОМЕРС" ЕООД


2022

Решение 02-ДО-490-3 от 16.12.2022 на "АФЛА БИО ПРОДЖЕКТ" ЕООД

Решение 02-ДО-543-00 от 14.12.2022 на "МЕТАЛС ЦАРЕВО" ЕООД

Решение 02-ДО-544-00 от 14.12.2022 на "БРИГАДА" ЕООД

Решение 02-ДО-499-03 от 26.10.2022 на „МЕТАЛИКА КОМЕРС“ ЕООД

Решение 02-ДО-542-00 от 15.08.2022 на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД

Решение 02-ДО-469-04 от 27.07.2022 на „Екипмар“ ЕООД

Решение 02-ДО-470-09 от 07.06.2022 на „Ростер“ ООД

Решение 02-ДО-530-01 от 07.06.2022 на "ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ" ООД

Решение 02-ДО-541-00 от 31.05.2022 на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II" ЕООД

Решение 02-ДО-540-00 от 31.05.2022 на "МБАЛ- КАРНОБАТ" ЕООД

Решение 02-ДО-539-00 от 31.05.2022 на ОДЗ "НАДЕЖДА"

Решение 02-ДО-470-08 от 19.05.2022 на „Ростер“ ООД

Решение 02-ДО-514-01 от 18.05.2022 на Община Поморие

Решение 02-ДО-435-06 от 05.05.2022 на "ЕВРО ИМПЕКС- БУРГАС" ЕООД

Решение 02-ДО-478-02 от 28.03.2022 на Община Карнобат

Решение 02-ДО-537-00 от 09.02.2022 на "Топметал Комерс" ЕООД

Решение 02-ДО-433-06 от 20.01.2022 на "КАМЕКС КОМЕРС"ЕООД

Решение 02-ДО-445-04 от 19.01.2022 на "БАРС-2006"ЕООД

Решение РД-5 от 12.01.2022 на "Бова" ЕООД

Решение 02-ДО-414-01 от 06.01.2022 на ЕТ "КСАНТОС - КОСТА КАМБУРОВ"

2021

Решение 02-ДО-535-00 от 30.11.2021 на "ИЛКО КАР" ЕООД

Решение 02-ДО-533-00 от 16.11.2021 на "АЙЛИ-АВТО" ЕООД

Решение 02-ДО-532-00 от 16.11.2021 на "КОНТРОЛАУТО-72" ЕООД

Решение 02-ДО-534-00 от 30.11.2021 на "Токата Тодоров" ЕООД

Решение 02-ДО-531-00 от 05.11.2021 на "Рибекс Трейдинг" ООД

Решение 02-ДО-487-05 от 18.10.2021 на "Океан Шипинг" ООД

Решение 02-ДО-530-00 от 15.10.2021 на "ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ" ООД

Решение 02-ДО-940-02 от 12.10.2021 на "Алфа Био Проджект" ЕООД

Решение 02-ДО-529-00 от 17.09.2021 на "СТАН 3-2000" ЕООД

Решение РД-91 от 17.08-2021 на "Партнерс" ООД

Решение 02-ДО-523-02 от 16.08.2021 на "Еко гарб" ООД

Решение 02-ДО-470-07 от 16.08.2021 на "Ростер" ООД

Решение 02-ДО-526-01 от 01.07.2021 на "Партнерс" ООД

Решение 02-ДО-502-02 от 17.06.2021 на "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ" ЕООД

Решение 02-ДО-424-08 от 02.06.2021 на "Юнивърс - 2010" ЕООД

Решение 02-ДО-501-01 от 02.06.2021 на "Чистота" ЕООД

Решение РД-45 от 11.05.2021 на "ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ" ООД

Решение 02-ДО-470-06 от 28.04.2021 на "РОСТЕР" ООД

Решение 02-ДО-528-00 от 13.04.2021 на "РАЯНИ 76" ЕООД

Решение 02-ДО-419-01 от 12.04.2021 на "Шилсън - Васил Николов" ООД

Решение 02-ДО-527-00 от 12.04.2021 на "НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД

Решение 02-ДО-426-02 от 18.03.2021 на „ЛЕЯСТОМ“ ЕООД

Решение 02-ДО-464-01 от 16.03.2021 на "ПОЛИХИМ- СС" ЕООД

Решение 02-ДО-461-01 от 04.03.2021 на „КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА БУРГАС" ЕООД

Решение 02-ДО-507-03 от 23.02.2021 на „МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП " ЕООД

Решение 02-ДО-523-01 от 22.02.2021 на "ЕКО ГАРБ" ООД

Решение 02-ДО-445-03 от 17.02.2021 на "БАРС-2006" ЕООД

Решение 02-ДО-422-02 от 26.01.2021 на "ДИ МАНС" ЕООД

2020 

Решение 02-ДО-510-01 от 29.12.2020 на "ТРАНСИНСС" ООД

Решение 02-ДО-526-00 от 22.12.2020 на "ПАРТНЕРС" ООД

Решение 02-ДО-525-00 от 16.11.2020 на "Иммо инвест интернационал" ЕООД

Решение 02-ДО-494-04 от 10.11.2020 на "Рисайклинг България" ЕООД

Решение 02-ДО-470-05 от 06.11.2020 на "Ростер" ООД

Решение 02-ДО-524-00 от 26.10.2020 на "БАЛКАНИ 18" ЕООД

Решение 02-ДО-443-10 от 21.08.2020 на "АЛСИ" ЕООД

Решение 02-ДО-523-00 от 30.07.2020 на "EКО ГАРБ" ООД

Решение 02-ДО-500-02 от 30.07.2020 на "ПРО ВАСТЕ ПЛЮС" АД

Решение 02-ДО-507-02 от 16.07.2020 на "МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД

Решение 02-ДО-484-03 от 01.07.2020 на "СОРТОВИ СЕМЕНА- БУРГАС" ООД

Решение 02-ДО-476-04 от 19.05.2020 на "ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД

Решение 02-ДО-522-00 от 19.05.2020 на "ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ" ЕООД

Решение 02-ДО-473-01 от 10.04.2020 на "МЕТАЛС ВАРНА" ЕООД

Решение 02-ДО-418-04 от 23.03.2020 на "Спекта Ауто" ЕООД

Решение 02-ДО-408-05 от 16.03.2020 на "Карина-91" ЕООД

Решение 02-ДО-518-01 от 18.02.2020 на Община Созопол

Решение 02-ДО-521-00 от 31.01.2020 на „ЗОНАР“ ЕООД

Решение 02-ДО-500-01 от 29.01.2020 на „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ АД

Решение 02-ДО-471-03 от 28.01.2020 на СМДЛ „ЛИНА“ ЕООД

Решение 02-ДО-520-00 от 28.01.2020 на „РИБЕКС ТРЕЙДИНГ“ ООД

2019
Публикувано на 25.11.2019 г

Решение 02-ДО-507-01 от 20.11.2019 на „Метал инвест груп" ЕООД

Публикувано на 12.11.2019 г

Решение 02-ДО-446-05 от 12.11.2019 на „БУРГАС МЕТАЛ" ЕООД

Публикувано на 25.10.2019 г

Решение 02-ДО-454-03 от 24.10.2019 на „РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Решение 02-ДО-454-02 от 22.10.2019 на „ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД

Публикувано на 01.10.2019 г

Решение 02-ДО-418-03 от 27.09.2019 на „СПЕКТА АУТО" ЕООД

Публикувано на 16.09.2019 г

Решение 02-ДО-499-02 от 13.09.2019 на „Металика Комерс" ЕООД

Публикувано на 09.09.2019 г

Решение 02-ДО-489-01 от 05.09.2019 на „УМБАЛ-Бургас“АД

Публикувано на 29.08.2019 г

Решение 02-ДО-487-04 от 28.08.2019 на „Океан Шипинг“ООД

Решение 02-ДО-519-00 от 28.08.2019 на „Вегеро партс“ЕООД

Публикувано на 31.07.2019 г

Решение 02-ДО-443-09 от 29.07.2019 на „Алси“ ЕООД

Публикувано на 29.07.2019 г

Решение 02-ДО-518-00 от 25.07.2019 на Община Созопол

Публикувано на 25.07.2019 г

Решение 02-ДО-470-04 от 23.07.2019 на „Ростер“ ООД

Публикувано на 14.06.2019 г

Решение 02-ДО-517-00 от 12.06.2019 на „Торкрет“ ЕООД

Публикувано на 15.05.2019 г

Решение 02-ДО-442-02 от 09.05.2019 на „ВИС ОЙЛ ГРУП“ООД

Публикувано на 07.05.2019 г

Решение 02-ДО-471-02 от 30.04.2019 на СМДЛ„Лина“ЕООД

Публикувано на 24.04.2019 г

Решение 02-ДО-498-01 от 15.04.2019 на „ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Публикувано на 08.04.2019 г

Решение 02-ДО-481-02 от 04.04.2019 на Община Несебър

Публикувано на 05.04.2019 г

Решение 02-ДО-494-02 от 01.04.2019 на "Рисайклинг България" ЕООД

Публикувано на 20.02.2019 г

Решение 02-ДО-442-01 от 18.02.2019 на "ВИС ОЙЛ ГРУП" ООД

Публикувано на 30.01.2019 г

Решение 02-ДО-516-00 от 29.01.2019 на "АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ" АД

 
2018 г.
Публикувано на 21.12.2018 г

Решение 02-ДО-494-01 от 20.12.2018 на "Рисайклинг България" ЕООД

Публикувано на 20.12.2018 г

Решение 02-ДО-515-00 от 19.12.2018 на "ЕКОСЕЙФ" ООД

Публикувано на 12.12.2018 г

Решение 02-ДО-424-07 от 10.12.2018 на "ЮНИВЪРС - 2010" ЕООД

Публикувано на 10.12.2018 г

Решение 02-ДО-439-04 от 05.12.2018 на "Нюстрой" ЕООД

Решение 02-ДО-514-00 от 04.12.2018 на община Поморие

Публикувано на 23.11.2018 г

Решение 02-ДО-408-04 от 19.11.2018 на "Карина-91" ЕООД

Публикувано на 14.11.2018 г

Решение 02-ДО-470-03 от 12.11.2018 на "РОСТЕР" ООД

Публикувано на 24.10.2018 г

Решение 02-ДО-484-02 от 22.10.2018 на "Сортови семена - Бургас" ЕООД

Публикувано на 19.10.2018 г

Решение 02-ДО-443-07 от 17.10.2018 на "АЛСИ" ЕООД

Публикувано на 15.10.2018 г

Решение 02-ДО-409-01 от 12.10.2018 на "МВ ОЙЛ" ЕООД

Публикувано на 21.09.2018 г

Решение 02-ДО-513-00 от 19.09.2018 на "ТМС - 2017" ООД

Публикувано на 20.08.2018 г

Решение 02-ДО-512-00 от 10.08.2018 на "Хидрострой България" ЕООД

Публикувано на 13.08.2018 г

Решение 02-ДО-435-05 от 09.08.2018 на "Евро Импекс - Бургас" ЕООД

Публикувано на 24.07.2018 г

Решение 02-ДО-511-00 от 20.07.2018 на "EОБУЛСОРТ" ЕАД

Публикувано на 11.07.2018 г

Решение 02-ДО-510-00 от 10.07.2018 на "Трансинсс" ООД

Решение 02-ДО-476-03 от 09.07.2018 на "Еколенд Консулт" ЕООД

Публикувано на 04.07.2018 г.

Решение 02-ДО-509-00 от 02.07.2018 на "МИТ И КО" ЕООД

Публикувано на 11.06.2018 г.

Решение 02-ДО-508-00 от 04.06.2018 на "Беко Интернешънъл" ЕООД 

Публикувано на 04.06.2018 г.

Решение 02-ДО-420-01 от 01.06.2018  на "Беки 2008" ЕООД 

Решение 02-ДО-441-02 от 01.06.2018 на "Бека Интер" ООД 

Решение 02-ДО-507-00 от 28.05.2018 на "Метал Инвест Груп" ЕООД 

Решение 02-ДО-480-01 от 28.05.2018 на "Медицински център I - Айтос" ЕООД

Публикувано на 30.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-424-06 от 26.04.2018 г. на "ЮНИВЪРС - 2010" ЕООД 

Решение РД-51 от  25.04.2018  "ЕПП ОЙЛ" ЕООД

Публикувано на 23.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-490-01 от 12.04.2018 г. на "Алфа Био Проджект" ООД 

РЕШЕНИЕ 02-ДО-471-01 от 20.04.2018 г. на "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" ЕООД 

Публикувано на 06.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-413-03 от 28.02.2018 г. на "ДАКАР 2004"ЕООД 

Публикувано на 19.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ  02-ДО-506-00 от 18.01.2018 г. на "Людон транс“ЕООД

РЕШЕНИЕ  02-ДО-505-00 от 17.01.2018 г. на "Петрол сървис“ЕООД

 
2017 г.
Публикувано на 05.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-435-04 от 04.12.2017 г. на "ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС"ЕООД 

Публикувано на 01.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ  02-ДО-499-01 от 28.11.2017 г. на "МЕТАЛИКА КОМЕРС“ЕООД 

Публикувано на 29.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-472-02 от 27.11.2017г. на "ПАРТНЕРС"ООД 

Публикувано на 27.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-487-03 от 21.11.2017 г. на "Океан Шипинг" ООД 

Публикувано на 22.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-443-06 от 13.11.2017 г. на "АЛСИ"ЕООД 

Публикувано на 20.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ 02-ДО-424-05 от 18.10.2017 г. на "ЮНИВЪРС-2010"ЕООД 

Публикувано на 19.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-463-01 от 12.09.2017 г. на ОП"Чистота и озеленяване" 

РЕШЕНИЕ №02-ДО-504-01 от 08.09.2017 г. на "Екостийл"ЕООД  

Публикувано на 08.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-503-00 от 04.09.2017 г. на "Феникс грийн"ЕООД 

РЕШЕНИЕ №02-ДО-502-01 от 04.09.2017 г. на "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ"ООД 

Публикувано на 08.08.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-502-00 от 07.08.2017 г. на "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ"ООД 

Публикувано на 20.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-476-02 от 17.07.2017 г. на "ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ЕООД 

РЕШЕНИЕ №02-ДО-459-03 от 17.07.2017 г. на "ЕКОВАЛЕНТ"ЕООД 

Публикувано на 11.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-472-01 от 30.06.2017 г. на "Партнерс“ООД 

Публикувано на 04.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-492-01 от 26.06.2017 г. на "Дива еко“ЕООД 

Публикувано на 29.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-429-02 от 22.06.2017 г. на "ИВ-ДИ МЕТАЛ“ЕООД 

Публикувано на 21.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-453-01 от 14.06.2017 г. на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС"ООД 
РЕШЕНИЕ №02-ДО-457-01 от 13.06.2017 г. на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I БУРГАС"ЕООД 
РЕШЕНИЕ №02-ДО-422-01 от 13.06.2017 г. на "ДИ МАНС"ЕООД 

РЕШЕНИЕ №02-РД-76 от 12.06.2017 г. на "Евро Импекс-Бургас"ЕООД 

Публикувано на 05.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-434-01 от 30.05.2017 г. на "СЕКАНД ЛАЙФ"ООД 

Публикувано на 05.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-469-03 от 03.05.2017 г. на "ЕКИПМАР"ЕООД 

Публикувано на 26.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-451-02 от 21.04.2017 г. на "СКАЙ ИНВЕСТ"ООД 
РЕШЕНИЕ №02-ДО-417-01 от 20.04.2017 г. на "УЕЙСТ 2011"ЕООД 

РЕШЕНИЕ №02-РД-43 от 20.04.2017 г. на "ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС"ЕООД

РЕШЕНИЕ №02-ДО-501-00 от 18.04.2017 г. на "ЧИСТОТА"ЕООД 

Публикувано на 20.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-487-02 от 19.04.2017 г. на "ОКЕАН ШИПИНГ"ООД 

Публикувано на 11.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-491-01 от 10.04.2017 г. на "АНХИАЛО КАРС" ЕООД 

РЕШЕНИЕ №02-ДО-500-00 от 04.04.2017 г. на "ПРО ВАСТЕ ПЛЮС"АД 

Публикувано на 17.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-452-03 от 16.03.2017 г. на "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД 

Публикувано на 15.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-444-04 от 09.03.2017 г. на "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ЕООД 

Публикувано на 06.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-499-00 от 02.02.2017 г. на "МЕТАЛИКА КОМЕРС"ЕООД 

РЕШЕНИЕ №02-ДО-498-00 от 01.02.2017 г. на "ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Публикувано на 01.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-449-01 от 31.01.2017 г. на "АВЕНЮ" ЕООД 
РЕШЕНИЕ №02-ДО-497-00 от 31.01.2017 г. на "ПАНДЖИ 2000" ООД

Архив разрешителни за дейности с отпадъци (.doc)