Предприети действия по сигнали


Сигнали 2024

Януари, Февруари Март,  Април, 

Сигнали 2023

ЯнуариФевруари МартАприл, Май, ЮниЮли, АвгустСептемвриОктомвриНоември, Декември

Сигнали 2022

ЯнуариФевруари,  Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември,ОктомвриНоември, Декември

Сигнали 2021

Януари, ФевруариМарт, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември,ОктомвриНоемвриДекември

Сигнали 2020

ЯнуариФевруариМарт, Април, МайЮни, Юли, Август, СептемвриОктомври, НоемвриДекември

Сигнали 2019

Януари  Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, СептемвриОктомври, Ноември, Декември

Сигнали 2018

Януари  Февруари, МартАприл, Май, Юни, Юли, Август, Септември,  Октомври, Ноември, Декември

Сигнали 2017 

Януари, Февруари, МартАприлМайЮни, Юли, Август, Септември,  Октомври, НоемвриДекември

Сигнали 2016 

Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември

Сигнали 2015 

Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември