Най-често срещани въпроси и отговори

Въпрос: В какви срокове ще бъде извършена проверка по моя сигнал/жалба за замърсяване на околната среда и как ще бъда уведомен за резултатите от нея?

Отговор: Срокът за извършване на проверка по сигнал е веднага, в рамките на деня или съобразно спецификата на случая (при необходимост за привличане на служители от други институции срокът се удължава), за жалба е 30 дни.

Уведомяването за резултатите от проверката се извършва по следния начин:

1. Когато сигналът е подаден на електронната поща на РИОСВ, отговорът се изпраща на електронната поща на подателя на сигнала и/или резултатите от извършената проверка се публикуват ежемесечно на сайта на инспекцията в ниво Контролна дейност, подниво Предприети действия по сигнали;

2. Когато сигналът е подаден устно – на „зеления“ телефон на РИОСВ 056/813-212 – резултатите от извършената проверка се публикуват ежемесечно на сайта на инспекцията в раздел  Предприети действия по сигнали - дясно меню

3. Жалбите се подават в писмен вид в РИОСВ – на място в инспекцията, по пощата или чрез куриер. Отговорът се изпраща на адреса на жалбоподателя по пощата.

Въпрос:  Изпратил съм документи на официалната ел. поща riosvbs@unacs.bg  Ще получа ли входящ номер?

Отговор: Ще получите ел. писмо, съдържащо входящ номер, само когато сте упоменали за това.

Въпрос: Може ли да бъде заплатена стойността на административната услуга на гише/каса в брой?

Отговор: Ако сумата не надхвърля 20 лева, се заплаща на място в брой. Всички други плащания се извършват по банков път.

Въпрос: Как мога да науча за предприетите действия по подаден в РИОСВ сигнал?

Отговор: Резултатите от извършените проверки се публикуват ежемесечно на сайта на инспекцията в ниво Предприети действия по сигнали.

Въпрос:  Как мога да подам сигнал за нарушение на екологичното законодателство?

Отговор: При нарушение на екологичното законодателство може да подадете сигнал в

РИОСВ – Бургас, чрез следните канали:

Зелен телефон – 0889 096 577; 056 813 212, електронна поща signali.riosvbs@gmail.com, riosvbs@unacs.bg или чрез Платформа за сигнали - Подай сигнал

Въпрос:  Как мога да подам сигнал за замърсяване на воден обект? 

Отговор: В случаи на замърсяване на воден обект може да се обърнете към:

РИОСВ - Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски район" Зелен телефон - 0886 406 816

 Въпрос:  Къде мога да подам сигнал за безстопанствени кучета и котки или прибиране труповете им? 

Отговор: За безстопанствени кучета и котки, или прибиране труповете им може да се обърнете към:

Община Бургас, дежурен телефон - 0885 009 689, obshtina@burgas.bg

Въпрос:  Къде мога да подам сигнал за паднали дървета, счупени или опасно надвиснали клони? 

Отговор: При паднали дървета, счупени или опасно надвиснали клони може да се обърнете към:

Община Бургас, дежурен телефон - 0885 009 689, obshtina@burgas.bg

И/или общината/районно кметство на района, в който се намирате.

Въпрос:  Къде мога да подам сигнал за нередовно обслужване на контейнери за битов отпадък, нередовно почистване на уличната мрежа, запушени дъждоприемни шахти, липсващи и счупени решетки, гривни и изгнили кофи на дъждоприемни шахти? 

Отговор: Относно обслужване на контейнери улична мрежа и дъждоприемни шахти, може да се обърнете към:

Община Бургас, дежурен телефон - 0885 009 689, obshtina@burgas.bg

"Чистота" ЕООД - Бургас -  056 84 81 24 chistotabs@abv.bg; ekoservice@mail.bg

Въпрос:  Къде мога да заявя дезинфекция, дезинсекция и дератизация? 

Отговор: Относно предпазване от болестоприносими насекоми – комари, кърлежи и бълхи чрез дезакаризация и дезинсекция на откритите площи и дератизация на шахти и канали срещу мишки и плъхове, както и грижите за предпазване на декоративната дървесина от вредители може да се обърнете към:

„Дезинфекционна станция“ ЕООД - 056 862 981; 0893 683 143

 Въпрос:  Къде мога да подам за сигнали, свързани със забраната за тютюнопушене или във връзка с закона за здравето? 

Отговор: При сигнали, свързани със Закона за здравето може да се обърнете към:

Регионална здравна инспекция – Бургас - 056 807 405; 0877 324 057

 Въпрос: Намерих животно в безпомощно състояние от защитен вид, включено в Приложение № 3  или 4 на Закона за биологичното разнообразие. Към кого трябва да се обърна? 

Отговор: *Може да  подадете сигнал в РИОСВ или чрез телефон 112 или Изпълнителна агенция по гори (Държавно ловно стопанство и Държавно горско стопанство на територията на която сме намерили животното).  Експерти от РИОСВ преценяват състоянието на животното. В случай, че може да оцелее без намеса, то се оставя на място, в противен се насочва за лечение и отглеждане към спасителен център.

Въпрос: Намерих бедстващо животно от Ловен вид (Сърна, елен, лисица, вълк и др., съгласно Закона за лова). Към кого трябва да се обърна? 

Отговор: *В този случай, компетентен орган е Регионалната дирекция по горите или Държавното горско стопанство на територията, на която се намирате.

Регионалната дирекция по горите - 056 894 384; 0879 105 112

Въпрос: Намерих бедстващо селскостопанско животно. Към кого трябва де се обърна? 

Отговор: *В този случай компетентен орган е Областната дирекция по безопасност на храните – 056 813 280

 Въпрос: Намерих малко на пойна птица (кос, синигери, зеленика, щиглец). Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Не винаги, когато намерите млада птица извън гнездото й означава, че тя е бедстваща. Потърсете гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако го откриете и то е достъпно за вас, върнете малкото в него.

Въпрос: Намерих малки от вида вранови и сови. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Не винаги, когато намерите млада птица извън гнездото й означава, че тя е бедстваща. Новоизлюпените вранови - Гарван, Сокерица, Сива врана, Сврака, Чавка, Посевна врана и сови - Горска ушата сова, Чухал, Бухал, Забулена сова са от видове, при които малките рано напускат гнездото, а възрастните ги хранят на клоните на дървото. Ако е паднала на земята качете я на висок клон на някое близко дърво или покрив на постройка, в района в който сте я намерили.

Въпрос: Намерих млада лястовица, паднала от гнездото. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Намерете което и да е достъпно за вас гнездо на лястовичка от същия вид и поставете малкото/ите там.

Въпрос: Намерих бързолет. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Ако намерите бързолет, включително и възрастен – ако птицата е без видими наранявания вдигнете я, и я поставете на вертикална повърхност, или леко я подхвърлете във въздуха няколко пъти. (Причината, птицата да не може да излети от земята, са късите й крака и разположението на крилете. Тъй като тези птици са скални видове, то те прекарват голяма част от времето си в летене, или кацат на отвесни повърхности, от където се отблъсват лесно).

Въпрос: Намерих прилеп на земята. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Ако е през деня – приберете прилепа на тихо и тъмно място, най-добре в кутия. Освободете го привечер, като го оставите високо, на вертикална повърхност – тераса, друга сграда. (Прилепите са скални видове и не могат да излитат от хоризонтални повърхности).

Въпрос: Намерих малко на щъркел. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Ако е в пухово оперение, вероятно то е избутано от другите щъркелчета. В случай, че гнездото е на електрически стълб, потърсете помощ от местното електроразпределително дружество чрез кмета на населеното място, за да бъде върнато обратно в гнездото при родителите му. (За полуоперените пораснали малки това не важи, тъй като е възможно останалите да паднат от гнездото, от стреса при подхождането ви към гнездото).

 Въпрос: Забелязах щъркели през зимата. Как трябва да постъпя? 

Отговор: Често една или няколко птици остават за по-дълго в България на места, където има достатъчно храна – обикновено край реки и язовири. Ако едно място е с достатъчни запаси от храна, е възможно птиците да се задържат по-дълго там, а понякога и цялата зима.

Въпрос: Намерих малко на бозайник. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: В случаите, когато малките позволяват да бъдат хванати, най-често те са още съвсем невръстни, а често дори още слепи. Ако намерите гнездото или хралупата, от където е изпаднало малкото най-добре опитайте да го върнете обратно. Ако е достатъчно голямо, но все пак го хванете, поставете го на безопасно място. Ако намерите малко диво зайче, сърне или лисиче в полето или гората НЕ ГО ВЗИМАЙТЕ, то не е изоставено. Това е обичайно поведение за тези видове животни. Малките стоят спотаени, докато родителите търсят храна.

Въпрос: Намерих сухоземна костенурка. Как трябва да постъпя? 

Отговор*: Ако е намерена на път или друго оживено място, преместете я на безопасно разстояние от него, в посоката в която се е насочила, и я оставете там. Сухоземните костенурки са защитен вид и не бива да се отглеждат като домашни любимци.

Малките и новоизлюпените костенурки са също толкова способни да оцеляват сами, колкото и възрастните независимо, че ни изглеждат по-уязвими. Като правило – не взимайте костенурка ако не сте абсолютно сигурни, че тя е в беда – видимо наранена, намерена в населено място или частна собственост.  Ако е на лице подобна ситуация – сигнализирайте на компетентните органи.

 *Насоки, предоставени от „Спасителен център за диви животни“

 Въпрос: Намерих мъртва птица. Предвид възможността да е заразена с вируса на птичи грип, как трябва да постъпя? 

Отговор: При констатирани случаи на птици, заразени с вируса на птичи грип, е целесъобразно да се изпълняват разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, а именно, птицата да се оставя на мястото, където е намерена, като за това да се уведомяват незабавно съответните компетентни органи Областната дирекция по безопасност на храните – 056 813 280

Най-важното, което трябва да се знае е, че птицата не трябва да се пипа, независимо от състоянието, в което се намира, с оглед намаляване на опасността от заразяване и пренасяне на вируса.

РИОСВ няма компетенции при епизоотична обстановка.

Въпрос: Търговски обекти и административни сгради трябва ли да подават работни листове за класификация на отпадъците 

Отговор: Образуваните в резултат от дейността на търговски обекти и административни сгради отпадъци, не подлежат на класификация по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 година за класификация на отпадъците. В тази връзка, те не трябва да подават в работни листове за класификация на отпадъци.

Въпрос: Лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадка на територията на РИОСВ –Бургас. На кой адрес трябва да изпрати Приложение 1В? 

Отговор: movement_document@riosvbs.com

Въпрос:  Лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадка на територията на РИОСВ – Бургас. На кой адрес трябва да изпраща копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларира, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента?

Отговор: annex7@riosvbs.com

 Въпрос:  Кой е задължен да се регистрира в Националната информационна система за отпадъци (НИСО)? 

Отговор: Задължени  лица,  съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  съгласно чл.4 са:

 - лица, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци;

- лица, чиято  дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;

- лица, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране  на  битови и/или строителни отпадъци;

- лица, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;

- лица ,който пускат на пазара продукти ,след употребата на които се образуват масово разпространени  отпадъци;

- организации  по оползотворяване и лицата. изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл.13,ал.1 от ЗУО;

- регионални сдружения за управление на отпадъци;

- лицата, извършващи дейност като търговец и/или брокер на отпадъци;

- производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;

- лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.

  

Въпрос:  Мога ли да следя в реално време данните за КАВ от Автоматичните станции, които са част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух? 

Отговор: Да, данните са достъпни в реално време чрез Системата за информиране на населението за КАВ на адрес: http://eea.government.bg/kav/ .

 

Зелен телефон

056 813 212 в работни дни от 09:00 до 17:30 ч 112 и 0889 096 577 извънработно време