Културно-исторически обекти и наследство

На територията на община Малко Търново са открити множество могилни некрополи и самостоятелни гробници. Каменните гробници от времето на траките, познати с наименованието долмени, са пръснати из цяла Странджа. Тук и в съседната Сакар планина са местата с най-голяма концентрация на такива паметници (долмени) на Балканския полуостров и това определя изключителната регионална значимост на територията. Проучвания показват напластяване на следи от различни епохи. Комплекси от долмени край селата Заберново и Евренозово продължават да функционират като „градове на мъртвите“ през елинистичната и римската епохи. Най-впечатляващите паметници са куполната гробница-светилище в м. „Мишкова нива“ и куполната двускатна гробница в м. „Пропада“. В м. „Камъка“ също има интересно тракийско скално светилище, а издълбаните в скалата Соларни кръгове се свързват с култа към слънцето и Аполон.

                                                 снимки: Спас Узунов и архив Община Малко Търново

Местния фолклор е представен от атрактивни обичаи и ритуали. През 2009 г. нестинарството е включено в списъка на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Това е древен български и гръцки обичай за танцуване върху въглени вечерта в деня на празника на Св. св. Константин и Елена. Нестинарството  е един от най-интересните обичаи, практикуван от жителите на 5 села в общината и в съседната община Царево.

Други атрактивни обичаи и ритуали, които могат да имат и туристическо участие са:

enlightenedНационален възспоменателен събор в м. "Петрова нива" – провежда се през последната седмица от м. август;

enlightenedНационален фолклорен събор-надпяване „Странджа пее“ – провежда се веднъж на 4 години в с. Граматиково;

enlightenedФестивал на зелениката – месец май, в различни селища от територията на ПП „Странджа“;

enlightenedБългарско-турски летен университет – посещение на археологически обекти в околностите на Малко Търново и Къркларели, разговори и дискусии и Международен пленер по живопис „Странджанска палитра“, част от летните културни празници на гр. Малко Търново.

enlightenedКукеровден и Паликош – отбелязват се седем седмици преди Великден в гр. Малко Търново;

enlightenedФилек – фолклорен обряд, изпълняван единствено в гр. М. Търново и с. Бръшлян;

enlightened"Индипасха" – поклонение в древнотракийско оброчище пет дни  след Великден. Принасят се курбани и се прави ритуала „смиване“;

enlightened"Св. Троица" – 50 дена след Великден, празник на с. Евренозово.