Решения по отмяна на издадени административни актове

Публикувано на 7.06.2013 г.

Решение  №2983/28.05.2013 г. отмяна на становище с изх. №2983/30.04.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел с ресторант, подземни гаражи и басейн, гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: „С.В.П.” ЕООД.