Писма по чл. 39, ал 5 от Наредбата по ОС

Публикувано на 09.6.2015 г.

Писмо  с изх. 943/06.06.2015г., относно "Изработване на общ устройствен план на община Средец", с възложител община Средец.

Публикувано на 21.3.2015 г.

Писмо  с изх. 3856/13.03.2015г., относно "Изработване на общ устройствен план на община Айтос", с възложител община Айтос.

Публикувано на 12.2.2015 г.

Писмо с изх. № 3690/12.02.2015 г. относно "Изработване на общ устройствен план на община Камено", с възложител община Камено.