Екологичен календар


 ПРИРОДАТА ПРАЗНУВА НА...?

 • 2 февруари — Международен ден на влажните зони
 • 21 март — Ден на Земята
 • 22 март — Световен ден на водата 
 • 1 април — Международен ден на птиците
 • 1-7 април — Седмица на гората
 • 22 април — Международен ден на Земята
 • 15 май — Световен ден на климата
 • 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие
 • 5 юни — Световен ден на околната среда - Постерна сесия на учениците от 3в клас, ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
 • 17 юни — Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
 • 14 август - Рожден ден на ПР "Атанасовско езеро"
 • 16 септември — Международен ден за защита на озоновия слой
 • 16-22 септември — Европйска седмицана мобилността
 • 22 септември — Европейски ден без автомобили
 • 27 септември — Международен ден на туризма
 • 1-12 октомври — Европейска нощ на прилeпите
 • 1 октомври — Световен ден на птиците
 • 31 октомври — Световен ден на Черно море
 • 11 декември - Международен ден на планините

Проведени инициативи по повод екологични празници и кампании:

АКТУАЛНИ КАМПАНИИ

НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

МЕЖДУНАРОДНИ КАМПАНИИ