Зелен уикенд в Бургас


17 май 2024 (петък) - РИОСВ-Бургас, съвместно с Българска фондация "Биоразнообразие" и Община Бургас организират
Карнавал на биоразнообразието на тема „Бургас на три езера“

Сборен пункт: 17:00 часа на площад „Атанас Сиреков“ – пред сградата на Община Бургас, откъдето ще стартира дефилето на участниците до Морската градина.

18 май 2024 (събота) - Българска фондация "Биоразнообразие" - На брега на Атанасовско езеро (Пътека на саблеклюна и Укритие)
9:00 Йога за всеки (занимания с йога инструктор в класната стая на открито)
10:00 Лекция за Атанасовско езеро и наблюдение на птици
13:00 Лекция за Атанасовско езеро и наблюдение на птици
16:00 Йога за всеки (занимания с йога инструктор в класната стая на открито)
Фотографски събор "Виа Понтика – Вечният път на птиците" (16-19 май 2024)
15:00 - 16:00: Беседа с „Българска Фондация Биоразнообразие“ за предизвикателствата и значението на Атанасовско езеро и района. Наблюдение и фотография чрез кратка разходка край прилежащите зони на езерото.
17:00 Лекция за Атанасовско езеро и наблюдение на птици
20:00 Приказки от здрача: нощната дива природа в града - нощна разходка с Мира по пътеките около Укритието за наблюдение на нощни видове

18 май 2024 (събота)
Нощ на музеите
Природонаучен музей – Бургас – Нощ на музеите
18.00 ч. до 00:00 ч. при вход свободен

19 май 2024 (неделя) Българска фондация "Биоразнообразие" = С велосипед от Планетум до Пода
10:00 сборен пункт пред Планетум
С велосипед по велоалеята по улиците „Иван Вазов“ – „Спортна“ – „Тодор Александров“ – към Пода (възможност за отбивка до езерото Вая, ако сме готови дотогава)
11:00 Посещение на Пода (вход 7 лв. за възрастни и 4 лв. за учащи за наблюдение на птици с оптична техника от терасите на Центъра) и безплатна беседа.
12:00 Почивка в двора на Природозащитен център Пода и на кея под моста
13:00 тръгване обратно за тези, които искат да се движат с групата (останалите могат да се движат сами)

19 май 2024 (неделя)
Природен парк "Странджа" организира: Познавателен поход с наблюдение на растения и птици в местност "Отманли"
Начало: 9 ч. 30 мин.
Сборен пункт: горски разсадник "Отманли"
Лек маршрут, подходящ за всички възрасти. Дължина: 2,2 km.
Възможност за наблюдение на над 20 вида растения и над 10 вида птици.
Растения: дъбове (цер, благун), дрян, червен глог, мъждрян, драка, полски бряст, жасмин, келяв габър и др.
Птици: гарван, южен славей, кос, обикновена чинка, синигери и др.
Маршрутът предлага подходящи условия за снимки сред природата. За информация: 0886399543 Милен Рашков

19 май 2024 (неделя)
Зелена Странджа с поход „В царството на цъфналата зеленика“. 10.30 ч. от площада в с. Кондолово, община Царево.
Партньори във всички дни: Зоопарк Бургас, Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая".
Зоопарк Бургас в събота, 19 май, от 12:00 ч. ще организира рисуване на открито сред животните за по-малките посетители. А в неделя, в 13:00 часа ще бъде проведена тематична беседа за световнозастрашените видове, които обитават зоопарка. Те ще получат и лакомства.

ПланетУм също се включва като партньор в Зелен Уикенд. В неделя, когато е началото и на велопохода, обектът ще работи от сутринта за всички желаещи да посетят и научат повече за природата и тайните на космоса.

Съвсем тематично Зеленият уикенд ще има и продължение.
По повод Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, РИОСВ - Бургас организира Фотоизложба на известния wildlife фотограф Богдан Боев – автор с международен принос и множество награди за популяризиране опазването на дивата природа.
Прекрасните фотоси на видове птици и други животни от различни Натура 2000 зони в България ще оживеят пред Укритието за наблюдение на птици при Атанасовско езеро. Изложбата ще може да се види в дните от 20 до 22 май включително от 9:00 до 16:00 часа. Официално откриване от Директора на РИОСВ-Бургас ще бъде на самия Европейски ден на Натура 2000 – 21 май в 12.00 часа.