РИОСВ – Бургас призовава гражданите да подават сигнали при проява на жестокост към диви животни


Във връзка, с постъпил на 18 април 2024 г., сигнал за проявена особена жестокост към диви животни от видовете язовец и лисица, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас изразява остро неодобрение към такива прояви, независимо от природозащитния статус на животинските видове.

Апелираме, гражданите да не остават безучастни при нехуманно отношение към животните и своевременно да сезират всички компетентни органи или на телефон 112, за да се предприемат необходимите действия с цел превенция и защита.