РИОСВ – Бургас отбелязва Деня на водата с градини и училища


2 училища и 7 градини се включиха в Световния ден на водата в инициираната от РИОСВ-Бургас кампания „Вода за мир“.

Учениците от XI клас с профил „Природни науки“ и членовете на клуб „Екотайм“ към СУ „Христо Ботев“ в град Айтос имаха възможност да разгледат отблизо Пречиствателната станция в града. Съвместната инициатива мотивира учениците да търсят иновативни и устойчиви решения за подобряване на процесите на обработка на водата и намаляването на отпадъците и замърсяванията.

II A и II Б класове при СУ „Елин Пелин“ в село Руен ни поздравиха с песен за водата.

С децата от група „Морски рачета“ в ДГ „Изгрев“ – Бургас, група „Звездичка“ в ДГ “Калина Малина” - гр. Айтос , група "Мечо Пух" от ДГ "Калина Малина" - гр. Айтос, група "Мики Маус" от ДГ "Славейче" - гр. Айтос, разновъзрастова група "Бърборино" от ДГ "Калина Малина" - гр. Айтос, база 1 ДГ "Слънце" в село Мъглен, група "Слънце" от ДГ "Валентина Терешкова" в с. Ярджиловци, община Перник изработихме забавни и образователни игри от отпадъчни материали, правихме елементарни опити с вода и захар, прожектирахме приказката за „Водните капки“ и водните ресурси.

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. Освен това, от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси - водата.