22 март 2024 г. – Световен ден на водата


Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март, има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от Механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water).

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“. Тя е съобразена с годишната публикация на Доклада за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО под заглавие „Използване на водата за мир и просперитет“.

 Изтегли брошурата