Отбелязваме Световния ден на влажните зони в Укритие за наблюдение на птици в ПР "Атанасовско езеро"


Регионалната инспекция по околната среда и водите  – Бургас (РИОСВ) обявява  февруари, (петък), за Ден на отворените врати, посветен на Световния ден на влажните зони. 

Утре,  от 10:00 часа, експерт по Биоразнообразие  ще очаква всички желаещи в Укритие за наблюдение на птици в ПР "Атанасовско езеро", което се намира в края на Бургас, на изхода за Варна.

Темата за 2024 г. е "Влажните зони и човешкото благоденствие". Тя, насочва вниманието ни към всички аспекти от човешкото благополучие (физическо, психическо, екологично) и тяхната свързаност с влажните зони по света. Подчертава необходимостта от добро стопанисване и опазване на тези ценни природни местообитания.