РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове


Експерти на РИОСВ  - Бургас съвместно със служители на ОД на МВР - Бургас установиха незаконно притежание и отглеждане на птици в частен дом в кв. „Победа“.  Екземплярите са от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие.

На притежателя е съставен акт за установеното административно нарушение. 

Иззети са 27 птици от вида Щиглец, 24 от Обикновено конопарче, както и 24 кафеза, в които са отглеждани птиците.

Защитените екземпляри бяха маркирани от орнитолог към Българска академия на науките и освободени в природата в района на Атанасовско езеро.