Първа копка в ЗМ „Пода“ по проект „Подобряване на водния режим“


На 20.09.2023 г. от 11:00 часа е насрочена официалната церемония за полагането на символичната „Първа копка“ по проект: „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, в „Местност Пода“ и „Езеро Вая” - изпълняван от Регионална дирекция по околна среда и водите - Бургас

Проектът се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

Стойността на строително-монтажните работи за обект: Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ чрез удълбаване на отделни участъци в ЗМ „Пода“ за обособяване на басейни с различна дълбочина и създаване на нови типове природи местообитания; изграждане на система за контрол на водното ниво в ЗМ „Пода“ чрез шлюзове, саваци и дренажни канали е 3 152 452,60 лева без ДДС. Изпълнител е „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ БУРГАС“ ДЗЗД като, строително-монтажните работи следва да приключат до декември 2023 г.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, кани гражданите на церемонията, на която ще се състои на строителната площадка в гр. Бургас, Природозащитен център Пода, път Е87 посока към гр. Бургас

 

Проектът се съ-финансира от чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”