РИОСВ-Бургас извърши последващ контрол за спазване на поставените условия на продуцентската фирма, заснела „Игри на волята“


Днес, 27 юли 2023 г., след изтичане на периода, в който бе съгласувано извършването на снимачна дейност на малък плаж в местността „Кастрич“ в границите на защитените територии защитена местност (ЗМ) „Силистар“ и природен парк (ПП) „Странджа“, служители на РИОСВ-Бургас и ТП „ДГС Царево“ извършиха последващ контрол за спазване на поставените условия на продуцентската фирма, организираща заснемането на пети сезон на телевизионния формат „Игри на волята“.

При проверката се установи, че е възстановено естественото състояние на плажа -  терените са почистени от отпадъци, премахнат е снимачния реквизит, няма химически тоалетни.