РИОСВ – Бургас и Парк„Странджа” отбелязват 90 годишния юбилей на Резерват „Силкосия”


Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас и Природен парк „Странджа” отбелязват 90 години от обявяването на Резерват „Силскосия”.

Събитията ще се проведат:

enlightenedна 29 юни от 11:00 часа в конферетна зала на „Флора Бургас” с участието на Директора на РИОСВ-Бургас – Павел Маринов, Директора на Парк „Странджа” – инж. Румяна Цвяткова, служители и специални гости от Национална служба за защита на природата (НСЗП) към МОСВ, Областна управа – Бургас, Маринета Николова - началник отдел „Климат, енергия и околна среда“ към Община Бургас; служители от Общини Малко Търново и Царево, ДГС Кости и Царево, учители.  Гостите ще имат възможност да разгледат изложба от детски рисунки, посветени на защитената територия.

enlightenedна 30 юни от 10:00 часа е организиран поход в резерват „Силкосия”, село Кости.

Резерват “Силкосия” (396 ха) е първият резерват в България, обявен на 29 юни 1933 година. Намира се на 2 км северно от село Кости и на 1 км източно от с. Българи. В него са установени 260 вида висши растения. Съхранява най-типичните и реликтни гори от бук и дъб с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, лавровишня, джел, странджанско бясно дърво. Средната възраст на дърветата е 120 – 130 години, а в отделни случаи – и над 200 години. Съгласно Закона за защитените територии, охраната, управлението и контрола във всички резервати на територията на Природен парк Странджа се осъществяват от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, под контрола на МОСВ.