Заповед № РД-327/02.05.2023 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване на листо-стъблена маса от вида блатно кокиче през 2023 г.


Заповед № РД-327/02.05.2023 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване на листо-стъблена маса от вида блатно кокиче през 2023 г.