РИОСВ-Бургас почисти района на резерват "Ропотамо"


Служители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас извършиха днес почистване на територията на резерват „Ропотамо" от събраните отпадъци вследствие на зимните вълнения на морето, отложени от течението на реката, както и от човешка дейност.

Инициативата се проведе с цел опазване на защитената територия и запазване на естествения и притегателен за любителите на природата облик на резервата.

Почистиха се двата бряга на река Ропотамо, като събраните отпадъци се принесоха по море, с помощта на лодка на външен изпълнител.

Предстои извозването им от територията на резервата до регламентирано място от специализирана фирма.

Инспекцията полага грижи за стопанисване и опазване на защитените територии изключителна държавна собственост, съгласно Закона за защитените територии.