Обявено е 17-тото издание на литературния конкурс на името на Мими Праматарова


За седемнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обяви Конкурса за литературно творчество на името на Мими Праматарова за 2023 г. - първия директор на Национален парк „Рила” и най-ярката личност в областта на природозащитата в България.

Инициативата е насочена към стимулиране на творчеството, посветено на природозащитата в различни области. Ежегодно конкурсът се обявява за ученици от средните училища в жанровете стих, стихотворение, разказ, есе и се провежда съвместно с Дирекцията на Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс”.

Темата тази година - „Мечтите на дивите цветя“ - е предложена с въпросите:

Могат ли дивите цветя да мечтаят? Имат ли своя история, приятели, семейство? Знаят ли защо са на този свят и умеят ли да обичат? Могат ли да говорят? Кога се раждат и умират ли някога? Като са диви и никой не се е погрижил да промени цвета им или да ги направи по-големи, красиви ли са? В какво е тяхната красота? А ние, хората, разбираме ли техния език? Как научаваме за техните мечти? Много въпроси с очакване за отговори от юношите на България, които обичат дивата природа.

Срокът за представяне на литературните творби е 10 май 2023 г.

Информация за конкурса, покана с условията за участие и формуляр за кандидатстване са публикувани на следния линк

Наградите ще бъдат обявени на 6 юни 2023 г.