Приключиха дейностите на СДО "Фар" по обучение, занимателни екологични игри и почистване на защитени местности по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ


Сдружение за демократично образование „Фар“ успешно завърши тримесечните дейности по проекта с главна цел: да повиши екологичното възпитание и образование на младите хора, както и мотивира включването им в екологични инициативи.

Реализирани дейности и резултати:

Форум. 1 „Опазване на Черно море, реките и езерата в България“ и креативна работилница „Яко е да си еко“

Цел:

 • повишаване на екологичното възпитание и образование на младите хора, както и мотивирането им за включване в екологични инициативи;
 • провеждане на неформални дискусии и дебати с експерт по морска екология и осъзнаване на проблемът с микропластмасата във водните басейни и в частност в реката до град Българово;
 • провокиране на екологичното мислене чрез креативна и творческа

работа;

 • организиране на изложба и информиране на населението на град Българово.

Дейности:

 • Изработване на креативна покана за включване във форума.
 • Провеждане на форум и интерактивна дискусия.
 • Провеждане на креативна работилница за рисуване върху еко.
 • торбички за многократна употреба.
 • Организиране на изложба с готовите торбички.
 • Изготвяне на стикери с екологични послания.

Партньори на ФАР по тази инициатива:

 • Сдружение „Младежи говорят“, град Българово
 • СУ “Иван Вазов“, град Бургас
 • Кметство, град Българово

Форум. 2. Игри на екологична тематика в ПП “Странджа“ и семинар „Напред към природата“ в зелената класна стая в местността „Марина река“

Цел:

 • повишаване на екологичното възпитание и образование на младите хора, както и мотивирането им за включване в екологични инициативи;
 • създаване на инициативи за опазване на околната среда и включване на младите хора в последващи дейности
 • създаване на навици у младите хора за прекарване на свободното време в природата и нов тип забавление;

Дейности:

 • Почистване на еко пътеката в местността „Марина река“.
 • Игри сред природата.
 • Семинар за ученици от общините Айтос, Бургас и Руен на тема „Напред към природата“.
 • Дискутиране на теми като „Идеи за опазване на околната среда“; „Нулев отпечатък“; „Рециклиране и намаляване на употребата“; „Създаване на бъдещи еко инициативи“.

Партньори на ФАР по тази инициатива:

 • ПП „Странджа“
 • СУ “Христо Ботев“, град Айтос
 • Кметство село Череша, община Руен
 • Сдружение „Младежи говорят“, град Българово
 • СУ “Иван Вазов“, град Бургас

Форум. 3. Маркиране на нова туристическа пътека от с. Череша до Зайчарски заслон

Цел:

 • повишаване на екологичното възпитание и образование на младите хора, както и мотивирането им за включване в екологични инициативи;
 • постигане на устойчивост и подобряване на екологичната инфраструктура чрез планираните практически дейности.

Дейности:

 • Почистване на еко пътеката.
 • Игри сред природата.
 • Поставяне на обозначителни табели.
 • Ремонтиране на изградената от ФАР зелена класна стая в заслона на село Зайчар
 • Семинар за ученици от общините Айтос, Бургас и Руен на тема „Мисли зелено“.

Партньори на ФАР по тази инициатива:

1. ТД “Чудни скали“, град Айтос

2. СУ “Христо Ботев“, град Айтос

3. Вестник “Народен приятел“, град Айтос

4. Ротари Айтос

5. Кметство село Череша, община Руен

6. Сдружение „Младежи говорят“, град Българово

7. СУ “Иван Вазов“, град Бургас

Форум 4. Обучение за младежки работници и експерти за работа с младежка аудитория на тема „Устойчиво развитие и работа с младежки групи“

Цел:

 • повишаване на екологичното възпитание и образование на младите хора, както и мотивирането им за включване в екологични инициативи;
 • придобиване на знания за принципите на устойчивото развитие;
 • повишаването на знанията и уменията на младите хора за работа с връстници и младежка аудитория;
 • придобиване на знания за интерактивни методи и подходи, както и за игри сред природата.

Дейности:

 • Провеждане на семинар на тема „Устойчиво развитие и работа с младежки групи“.
 • Запознаване със симулативната игра за устойчиво развитие „Крапова“.
 • Практическо използване на научените методи и игри.
 • Планиране на последващо мероприятие по метода „Връстници обучават връстници“

Партньори на ФАР по тази инициатива:

 • СУ “Христо Ботев“, град Айтос
 • Вестник “Народен приятел“, град Айтос
 • Кметство село Череша, община Руен
 • Сдружение „Младежи говорят“, град Българово
 • СУ “Иван Вазов“, град Бургас

Дейностите се изпълняват от СДО „ФАР“ по програма „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите чрез възлагане от Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас.