РИОСВ-Бургас в съвместна акция в кампанията „Да изчистим България заедно“


За поредна година експертите на РИОСВ – Бургас се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно” на 17 септември, на която Министерството на околната среда и водите е основен партньор.

РИОСВ-Бургас съвместно с Регионална лаборатория - Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда и води, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна - филиал Бургас и Община Средец се включиха в инициативата, като бяха почистени два участъка: район около река Средецка в община Средец и плаж „Корал“ в община Царево.

Събраните количества отпадък от 294 325 кг от 13-те общини в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас бяха извозени на Регионално депо „Братово запад“, Регионално депо „Созопол - Равадиново“ и Регионално депо Малко Търново.

В рамките на кампанията общините бяха освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци.